Proiecte

NumeCoordonator din ICCVPerioadă desfășurare
Evaluare intermediară a modelului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”Claudia Petrescuseptembrie 2016 – aprilie 2017
Indicele de satisfacţie al utilizatorilor transportului public Bucureşti-Ilfov – 2019Sorin Caceoctombrie-decembrie 2019
EU-FAR - EU Funds by Area ResultsAnca Monica MarinOctombrie 2022 – Martie 2023
Strategii de ocupare in contextual noilor vulnerabilități ale digitalizării (DIGITWORK)Delia BădoiOctombrie 2019 – Ianuarie 2021
O analiză critică a politicilor publice adresate minorității rome prin prisma proceselor de participare în care aceștia sunt implicați – PARTICIPROMIonuț AnghelOctombrie 2019 – Aprilie 2021
Cercetare asupra integrării refugiaților în RomâniaBogdan Voicumai-noiembrie 2018
Evaluarea intermediară a Implementării Strategiei pentru Protecția Copilului pe anii 2014-2020 și a Planului de Acțiuni pentru anii 2016-2020 în Republica MoldovaManuela Sofia Stănculescu , Monica MarinMai 2019 – Ianuarie 2020
Adaptarea la schimbările climatice din perspectiva justiției ecologice: cazul comunităților de romi din România – CATHARTIC (Tinere echipe 2016)Filip AlexandrescuMai 2018 – Aprilie 2020
Învățământul profesional și tehnicClaudia Petrescumai 2016 – mai 2017
Dinamica socio-economică. Info grafice și problematizăriSorin Cace (coord.), coordonare tehnică: Iulian Aldea, Mălina Voicu și Monica Marin. Toate infograficele sunt realizate de cercetătorii ICCV.iulie – septembrie 2021
Parteneriat pentru ocupare în mediul ruralDaniel Arpintefebruarie 2011 - februarie 2012
Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural şi din sistemul de protecţia copiluluiGabriela Neaguaugust – octombrie 2016
Servicii elaborare strategie și plan de acțiuni – lot 2, în cadrul proiectului ”Politici sociale performante – strategie națională pentru implementarea performantă a politicilor familiale Cod MySmis/SIPOCA 129604/706”Mihnea Preotesi (Lider de Proiect), Daniel Arpinte, Nicoleta Dumitrescu, Cristina Tomescu și Monica Marin.2022 – 2023
Calitatea vieții în România în contextul schimbării structurii ocupaționaleSebastian Toc2019-2021
Proiectarea schimbării sociale și reprezentările populației despre redistribuire. Efectul migrației, a muncii de acasă și a digitalizării (RedMig), GAR-2019Bogdan Voicu2019-2020
Vârsta a treia - prioritate pe agenda publicăClaudia Petrescu2015-2016
O abordare culturală a corupțieiIuliana Precupețu2006-2009
Valori și dezvoltare socială - România în context europeanBogdan Voicu2006-2007
Tinerii şi decizia la diferite niveluriSimona Ilie2002-2005
Programe de acţiune antisărăcie şi promovarea incluziunii socialeSimona Ilie2001-2004
Potenţialul de dezvoltare al economiei informale în RomâniaSimona Ilie2001-2004
Servicii de cercetare statistică și organizare de focus grupuriGabriela Neagu26 ianuarie - 25 februarie 2017
MARGINALRURAL – Tipologii ale subdezvoltării și marginalizării în localitățile rurale și orașele mici din RomâniaCristina Tomescu15.10.2019-15.06.2022
PROMETEUS - Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europeneClaudia Petrescu1 septembrie 2010 – 1 septembrie 2013
Re-Place – Redefinirea zonelor non-metropolitane rămase în urmă prin mobilitate și dezvoltare alternativă Monica Șerbanmartie 2023 - prezent

 

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61