Uma imagem com Tipo de letra, Gráficos, logótipo, design gráfico

Descrição gerada automaticamente

Re-PlaceRedefinirea zonelor non-metropolitane rămase în urmă 

prin mobilitate și dezvoltare alternativă 

(Grant Horizon #101094087)

Pagina web a proiectului Re-Place: https://replace-horizon.eu/

Proiectul Re-Place a fost elaborat cu scopul de a explora problemele complexe cu care se confruntă zonele non-metropolitane periferice, despre care au existat narațiuni mixte în timpul pandemiei COVID-19. În timp ce unii le percep ca zone rămase în urmă, din perspectiva altora, ele oferă o calitate mai bună a vieții în comparație cu orașele mari. Ambele puncte de vedere sugerează complexitatea descifrării rolului pe care mobilitatea spațială îl joacă în viitorul zonelor periferice, tradițional locuri de plecare, cu investiții modeste în infrastructura economică și socială. Re-Place pornește de la o nouă perspectivă asupra acestor zone și va studia funcția lor duală ca arii de origine și de destinație, concentrându-se pe forme eterogene de locuire, situate spațial. Obiectivul general este de a mobiliza cercetarea participativă în zonele non-metropolitane rămase în urmă (ZRU) pentru (1) a examina impactul pe care (i)mobilitatea spațială îl are asupra ariilor de origine și de destinație și (2) a investiga cum diferitele tipuri de mobilitate pot fi valorificate pentru a stimula dezvoltarea locală alternativă, construirea unor cadre de colaborare pentru dezvoltarea capitalului uman și, implicit, bunăstarea și sustenabilitatea în diferite contexte.

Centrat pe zone rămase în urmă din șase țări europene (Germania, Italia, Letonia, Portugalia, România și Spania), proiectul Re-Place își propune: 

  1. să dezvolte instrumente fundamentate empiric – o tipologie a zonelor rămase în urmă și un sondaj online reprezentativ – pentru a promova o înțelegere nuanțată a alternativelor de dezvoltare și a mobilității în aceste zone; 
  2. să selecteze 12 zone din cele 6 țări pentru a examina factorii care afectează (i)mobilitatea și a investiga deplasările către și dinspre diferite tipuri de zone rămase în urmă, evaluând transformările spațiale, economice, sociale și culturale apărute drept consecință a (i)mobilității din aceste zone; 
  3. să examineze calitativ percepțiile și practicile de viață în diverse domenii ale rezidenților (i)mobili, pentru a înțelege microstrategiile de abordare/gestionare a periferialității; 
  4. să co-creeze politici localizate pentru a spori beneficiile mobilității și dezvoltarea locală alternativă, prin intermediul laboratoarelor participative rurale;
  5. să remodeleze, în coparticipare, recurgând la metode vizuale, narațiunile despre zonele rămase în urmă, pentru a întări sentimentele de apartenență, deopotrivă pentru cei care locuiesc acolo de multă vreme și pentru nou-veniți.

Re-Place este implementat pe durata a patru ani și reunește șapte parteneri din șase țări diferite ale Uniunii Europene: IGOT-UL – Institute of Geography and Spatial Planning, University of Lisbon (Portugalia); UNIBA – Institute of Geography, University of Bamberg (Germania); UNIROMA1 – European, American and Intercultural Studies, Sapienza University of Rome (Italia); UNILV – Faculty of Geography and Earth Sciences, University of Latvia; ICCV – Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy; ULPGC – Research Institute of Text Analysis and Applications, University of Las Palmas de Gran Canaria (Spania); și SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação (Portugalia).

Proiectul a început în martie 2023 și este coordonat de IGOT-UL.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Coordonator Re-Place: Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL), Portugal; persoană de contact: Jennifer McGarrigle; E-mail: jcarvalho@campus.ul.pt

Instituția parteneră Re-Place din România: Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV), Academia Română; 

persoană de contact: Monica Șerban; e-mail: monas@iccv.ro 

Finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile exprimate sunt exclusiv ale autorilor și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene sau pe cele ale Agenției Executive Europene pentru Cercetare (REA). Nici Uniunea Europeană, nici instituția finanțatoare nu sunt responsabile pentru acestea.