Noutati

Rezultatele concursului pot fi consultate in procesul verbal atasat acestui mesaj.
Cinci lucrări de referință pentru sociologia românească și domeniul calității vieții au fost recent finalizate și lansate în cadrul Conferinței internaționale ”Calitatea Vieții: o Provocare pentru...
Quality of Life: a Challenge for Social Policy. Celebrating the 25th anniversary of the Research Institute for Quality of Life ”Calitatea vieții: o provocare pentru politicile sociale”. Aniversarea a...
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, scoate la concurs postul de director adjunct. Concursul se...
Conferința Internațională ”Calitatea vieții: o provocare pentru politicile sociale”, prilejuită de aniversarea a 25 de ani de existență a Institutului de Cercetare a Calității Vieții, se desfășoară...
Programul poate fi consultat pe pagina evenimentului: https://sites.google.com/site/riqlconference2015/program
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii scoate la concurs 1 post de asistent de cercetare ştiinţifică. Cerinţe de participare la concurs: - Studii superioare în domeniul social, specializare/...
  Revista Inovația socială oferă, cu prilejul lansării numărului 1/2015, un spațiu pentru dezbaterea unei teme cruciale, de interes național: România: unde ne aflăm? unde vrem să ajungem...
On behalf of the Organizing Committee, I am delighted to welcome all the delegates and their guests to Bucharest for the first LUSEEC Conference on Humanities and Social Sciences... Mai multe...
Numele candidatului: Alexandru NEAGOE Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Sociologie Instituţia unde candidatul este titular: Universitatea de Vest din Timișoara Data, ora şi locul...

Utilizator

Politici sociale
ICCV a contribuit la conturarea unui domeniu nou de studiu în România: politicile sociale. Printre ariile principale de interes ale echipei ICCV din domeniul politicilor sociale se numără: dinamica politicilor sociale din România, analiza comparativă a politicilor sociale în ţările în tranziţie şi...
Calitatea vietii
Calitatea vieţii în România este un program major de cercetare care are următoarele obiective: Crearea unei imagini complete tip diagnoză asupra calităţii vieţii populaţiei, precum şi pe diferitele componente: condiţiile materiale; sănătatea; ocuparea; educaţia; viaţa de familie; locuirea;...
Capital social si simbolic. Studiul valorilor sociale
Programul investighează nivelurile şi structurile capitalului uman şi simbolic în societatea românească, punând în evidenţă - prin utilizarea analizei comparative - legăturile cu dezvoltarea societăţii şi sugerând politici de dezvoltare a României. O importantă direcţie de cercetare subsumată...
Standard de viata, venituri si consum
Standardul de viaţă al populaţiei evaluează dimensiunea economică, obiectivă, a calităţii vieţii. Această dimensiune nu poate lipsi din prezentarea unei imagini complete a calităţii vieţii unei populaţii. De aceea, programul nostru este multianual şi cuprinde două categorii de teme: teme perene,...
Economie sociala si incluziune
Programul contribuie la cunoaşterea rolului instituţiilor de economie socială în producerea bunăstării sociale. Prin studiile realizate sunt accentuate modalităţile prin care acestea cresc incluziunea socială a grupurilor vulnerabile. Un rol important este acordat cererii şi ofertei de economie...
Saracie si grupuri vulnerabile
În contextul dificil al tranziţiei, problematica sărăciei a constituit unul dintre domeniile de studiu prioritare pentru ICCV. Astfel, au fost derulate o serie de cercetari finalizate cu diagnoze si sugestii de actiune. Acestea pot fi consultate in sectiunea Publicatii a site-ului.   Printre...
Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala