Proiectul Orizont Europa Re-Place- Redefinirea zonelor non-metropolitane rămase în urmă prin mobilitate și dezvoltare alternativă – întâlnirea anuală de consorțiu de la Riga

Întâlnirea anuală a consorțiului care implementează proiectul Orizont Europa Re-Place a avut loc în 2024, în 18-19 aprilie, la Riga, organizată de Universitatea din Letonia, Facultatea de Geografie și Științe ale Pământului, partenerul leton Re-Place. Întâlnirea a fost o oportunitate pentru a evalua ceea ce s-a realizat în proiect până în prezent și, în același timp, pentru a planifica activitățile viitoare. Au fost prezentate primele rezultate ale sondajului Re-Place și indicele dezvoltării umane la nivel local (LHDI), calculat pentru fiecare dintre cele șase țări reprezentate în proiect. În pregătirea cercetării calitative care urmează să înceapă în iunie, s-a discutat în detaliu despre selecția studiilor de caz (câte două zone în fiecare țară). Au fost discutate, de asemenea, metodele vizuale care urmează să fie utilizate în culegerea datelor. S-a lucrat în cadrul unui worshop la dezvoltarea ghidului pentru inverviurile care urmează să fie realizate cu actori relevanți (stakeholders) din zonele selectate. Mai multe informații despre proiectul Re-Place sunt disponibile aici.