Institutul de Cercetare a
Calității Vieții
Project 101049592 — CERV-2021-DAPHNE

“Full service to increase capacity and
awareness for disrupting genderbased violence in the VET sphere”
Invitație

Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române vă invită să luați parte la seminarul
intitulat „Violența de gen în învățământul profesional și tehnic – măsuri și instrumente de
identificare și prevenire”, organizat în cadrul proiectului END GBV în VET – Serviciu complet de
creștere a capacității și conștientizării pentru stoparea violenței de gen în sfera învățământului
profesional și tehnic.

Seminarul are ca scop analizarea fenomenului violenței de gen în învățământul profesional și tehnic,
precum și a diferitelor instrumente și măsuri de combatere a acestuia.

Evenimentul se va desfășura online, pe platforma ZOOM, în data de 26 iunie 2024 între orele 11:00
și 12:30, și va reuni cercetători, factori de decizie, cadre didactice și eleviși reprezentanți ai
organizațiilor neguvernamentale active în domeniul educației și combaterii violenței de gen.
Violența bazată pe gen este un fenomen global, manifestat în case, școli, locuri de muncă și
comunități, dar poate fi prevenită, iar instituțiile de învățământ pot juca un rol central în eliminarea
acesteia. Seminarul va prezenta analiza fenomenului violenței de gen în învățământul profesional și
tehnic în șase țări europene și direcțiile de acțiune propuse pentru prevenirea și contracararea lui,
precum și o serie de instrumente utile pentru identificarea cazurilor și raportarea lor dezvoltate în
cadrul proiectului. Evenimentul oferă, de asemenea, ocazia de a discuta despre acest fenomen tot
mai prezent și în sistemul românesc de educație și instrumentele de prevenire, identificare și
tratament a cazurilor de violență de gen existente la nivel național.

Pentru participarea la acest eveniment vă rugăm să vă înregistrați la următorul link. Toți cei înscriși
vor primi ulterior link-ul de ZOOM.

Certificate de participare vor fi oferite tuturor participanților interesați.

Pentru informații suplimentare persoana de contact este Claudia Petrescu – claudia.petrescu@iccv.ro.

Agenda evenimentului este disponibila aici END-GVB-VET-Agenda-eveniment-26.06.2024

Despre proiect
Proiectul END GBV in VET se concentrează pe pilotarea unui serviciu complet sub forma birourilor de sprijin pentru
furnizorii de învățământ profesional și tehnic, astfel încât să crească capacitatea și gradul de conștientizare pentru a
stopa violența bazată pe gen în acest domeniu. Aceasta se va realiza prin consolidarea capacității elevilor, a
profesorilor/personalului și a părinților interesați în abordarea problemelor relevante pentru violența bazată pe gen,
prin consolidarea structurilor existente ale instituțiilor prin abordarea integrată prin funcționarea unui serviciu complet
în școală care va oferi informații, formare, sprijin și consultanță. Partenerii proiectului sunt: EVBB – Europäischer Verband
Beruflicher Bildungsträger (Belgia), AKMI – Akmi Anonimi Ekpaideftiki Etairia (Grecia), IBIS ACAM – EMPOWERING
PEOPLE (Austria), CSV – CENTRO SAN VIATOR (Spania), ENAIP NET – Impresa Sociale Societa Consortile Srl (Italia), ICCV –
Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii (Romania), NEWPORT – Newport Group As (Slovacia), NOVEL GROUP – Novel
Group Sarl (Luxemburg), SYMPLEXIS (Greece).