A N U N Ț

în data de 8 mai 2024, ora 11:00,

va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul

DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ

elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

 

 

Comisia pentru susținerea tezei de abilitare – validat în data de 06.04.2024 de către CNATDCU – Președinte al Comisiei de Sociologie, științe administrative și științe ale comunicării dl. Liviu Chelcea – conform raportului sintetic de analiză privind dosarul de abilitare F-Abil-3652 din 16.02.2024 al candidatei Lucia Ovidia Vreja.

Anunțul de pe site-ul SCOSAAR se găsește la urmatoarea adresă: https://acad.ro/institutia/scosaar_abilitare2024_06abilitareVrejaLuciaOvidia.html

Președinte:                    Dr. Sorin Cace, CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții

Membri titulari:            Prof.univ.dr. Doru Buzducea, Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Prof.univ.dr. Cojocaru Ștefan, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Membri supleanți:         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Științe Socio-Umane

Prof.univ.dr. Mihaela Tomiță, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara

Anunț – Descarcă

Curriculum vitae – Descarcă

Fișă verificare – Descarcă

Listă lucrări – Descarcă

Raport sintetic dosar – Descarcă

Rezumatul tezei – Descarcă