EU-FAR - EU Funds by Area Results

EU-FAR - EU Funds by Area Results

Octombrie 2022 – Martie 2023

Principalul obiectiv al proiectului EU FAR este stimularea dezvoltării de date deschise dezagregate asupra absorbției fondurilor europene. Activitățile proiectului vor fi realizate pentru România prin furnizarea de date deschise aliniate cu principiile FAIR – date identificabile, accesibile, interoperabile, reutilizabile. Informațiile disponibile public vor fi centrate pe absorbția fondurilor europene la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din România (nivelul LAU 2). Proiectul va acoperi informația disponibilă pentru întreaga perioadă de programare 2014-2020.

Activitățile include un mix de analiză de politici și activități de diseminare care vizează reprezentanți interesați de la diferite nivele: local, județean, regional, național și european. O atenție specială va fi acordată zonelor rurale. Livrabilele includ o bază de date disponibilă public, o sinteză de politici (policy brief), prezentări pentru conferință și un articol științific disponibil în sistem deschis. Procesarea și diseminarea datelor va utiliza rezultatele produse de Research Data Alliance (RDA). Produsele proiectului vor fi diseminate cu sprijinul serviciilor și produselor în Cloud-ul European pentru Știința Deschisă (European Open Science Cloud – EOSC). Echipa de proiect are în vedere și un plan de sustenabilitate care să sprijine utilizarea largă a livrabilelor.

Acest proiect este sprijinit de Research Data Alliance (RDA) prin RDA Open Call for Cross Disciplinary Science Adoption Grants #1. Proiectul a primit finanțare din partea Uniunii Europene, prin acordul de grant nr. 101017536, programul Orizont 2020: programul pentru cercetare și inovare al UE.

Toate materialele proiectului sunt disponibile pe Zenodo 

Descrierea bazei de date Fondurile UE absorbite de municipalitățile din România 2016-2021

Hărțile proiectului EU FAR – EU Funds by Area Results

EU FAR – Abordarea disparităților teritoriale în ceea ce privește absorbția fondurilor UE. Prezentare succintă a recomandărilor de politici

Buletin informativ EU FAR Decembrie 2022

Baza de date EU FAR este disponibila si pe RoHub

EU FAR Project: animation presentation

Conference Presentation – The Richer and the Poorer facing EU funds in Romania: the case of white spots

EU FAR Database: EU Funds absorbed by Romanian Municipalities 2016-2021

EU FAR Project: Description of Database EU Funds absorbed by Romanian Municipalities 2016-2021

Echipa de proiect: Monica Marin (Coordonator de Proiect)

Experți tehnici: Eugen Glăvan, Alin Chiș și Bogdan Corad

Coordonator(i) ICCV: Anca Monica Marin, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, București, România.

Echipa de cercetare ICCV: Eugen Glăvan

Perioada: Octombrie 2022 – Martie 2023

Finanțator: Programul Orizont 2020: programul pentru cercetare și inovare al UE

Cuvinte cheie: fonduri europene; localități; știință deschisă; România.

Alte noutăți

Anunț susținerea în ședință publică a tezei de doctorat EVALUAREA MULTIDIMENSIONALĂ A POLITICILOR PENITENCIARE DE REINTEGRARE SOCIALĂ A DEŢINUŢILOR, Student-doctorand CRISTINA SIMIONESCU (DUMITRAN)

Institutul de Cercetare a Calității Vieții anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat Evaluarea multidimensională a politicilor penitenciare de reintegrare socială a deţinuţilor, Student-doctorand CRISTINA SIMIONESCU (DUMITRAN) Componența comisiei:...

Religion and the crises of modernity

Crizele multiple din ultimii ani au influentat profund viata sociala. Fie ca vorbim despre criza Pandemica sau criza economica, criza migrantilor in Europa ori criza militara, toate aceste crize au influentat structural calitatea vietii si relatiile interumane. Cat de...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61