MARGINALRURAL - Tipologii ale subdezvoltării și marginalizării în localitățile rurale și orașele mici din România

MARGINALRURAL - Tipologii ale subdezvoltării și marginalizării în localitățile rurale și orașele mici din România

15.10.2019-15.06.2022

Descriere:

Grantul de cercetare  nr. GAR-UM-2019-XI-5.6-7/ 15.10.2019

realizat cu sprijin financiar din Fondul Recurent al Donatorilor, aflat la dispoziţia Academiei Române şi gestionat prin Fundaţia „PATRIMONIU” GAR-UM-2019

 

Denumirea proiectului 

Tipologii ale subdezvoltării şi marginalizării în localităţile rurale şi oraşele mici din România

(acronim MARGINALRURAL)

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unei tipologii a sub-dezvoltării şi marginalizării zonelor rurale şi oraşelor mici din România actuală. Obiectivele specifice ale proiectului includ analiza factorilor şi mecanismelor care generează şi reproduc subdezvoltare socială şi elaborarea unui model explicativ al tipologiei sub-dezvoltării; analiza factorilor şi mecanismelor care generează şi reproduc marginalizare socială şi elaborarea unui model explicativ al tipologiei marginalizării și analiza relaţiei subdezvoltare socială-marginalizare social, în rural şi oraşele mici din România.

Abordarea metodologică propusă este una mixtă, preponderent calitativă, analiza datelor  culese prin completarea de fişe de date la nivel de UAT, validate şi completate cu date statistice, reprezentând fundalul pe care este proiectată cercetarea calitativă. Culegerea de date pe baza unei metodologii calitative la nivel local vizează următoarele grupuri ţintă: reprezentanții instituționali relevanți la nivel local; populaţie din zone marginalizate, respectiv nemarginalizate; persoane vulnerabile din zone marginalizate, cu două subcategorii: persoane vulnerabile de etnie romă și persoane vulnerabile non-romi. Culegerea de date se va realiza în 6 județe (Brașov, Alba, Mureș, Călărași, Argeș, Dâmbovița), în fiecare dintre acestea vor fi selectate câte două localități. De asemenea, ne-am propus realizarea un studiu explorator în județul Alba în faza de testare a instrumentelor de cercetare.

Coordonator: Cristina Tomescu

 

Echipa:

Cristina Tomescu

Mihnea Preotesi

Ionut Anghel

Mihai Dumitru

 

Perioada 15.10.2019-15.06.2022 (proiectul a suferit prelungiri din cauza întârzierilor în culegerea datelor pe fondul pandemiei de COVID-19)

Finantare:  sprijin financiar din Fondul Recurent al Donatorilor, aflat la dispoziţia Academiei Române şi gestionat prin Fundaţia „PATRIMONIU” GAR-UM-2019 (în valoare de 23.000 lei)

cuvinte cheie: subdezvoltare, zone marginale, rural/urban mic

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61