Evaluarea intermediară a Implementării Strategiei pentru Protecția Copilului pe anii 2014-2020 și a Planului de Acțiuni pentru anii 2016-2020 în Republica Moldova

Evaluarea intermediară a Implementării Strategiei pentru Protecția Copilului pe anii 2014-2020 și a Planului de Acțiuni pentru anii 2016-2020 în Republica Moldova

Mai 2019 – Ianuarie 2020

Acest studiu de evaluare a fost câștigat în urma unei competiții internaționale de un consorțiu format de Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) și Asociația Centrul Român de Modelare Economică (CERME).

Conform termenilor de referință, obiectivele principale ale evaluării includ următoarele: (i) evaluarea relevanței, eficienței, eficacității, sustenabilității și posibilului impact al intervențiilor prezentate în Strategie și în Planul de Acțiuni, alături de întrebări de evaluare care vizează acoperirea, coerența și coordonarea intervențiilor; (ii) identificarea și documentarea lecțiilor învățate; și (iii) furnizarea de recomandări clare privind ajustarea suplimentară a activităților și a cadrului de monitorizare și de evaluare a Strategiei și a Planului de Acțiuni pentru perioada rămasă de implementare. Aceasta este o evaluare formativă intermediară care acoperă primele două faze ale implementării: (2014-2016) și (2017-2019). Scopul acestei evaluări este de a sprijini Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) din Republica Moldova în evaluarea rezultatelor intermediare și a primelor rezultate ale realizărilor în implementarea Strategiei pentru Protecția Copilului și a Planului de Acțiuni corespunzător.

Metodologia de evaluare elaborată de echipa de proiect a folosit metode mixte de cercetare, care includ: identificarea reprezentanților/ părților interesate; identificarea acțiunilor incluse în Planul de acțiuni 2016-2020; analiza de situație și contextuală; analiză comprehensivă a documentelor; analiza structurată de birou a documentelor de politică și a cadrului legislativ; metode cantitative, calitative și participative. Astfel, studiul se bazează pe un mix de metodologii care asigură validitate și mecanisme eficiente de triangulare a informațiilor. Metodologia include colectarea datelor de la toate ministerele relevante, UNICEF Moldova, organizațiile non-guvernamentale active, un eșantion reprezentativ național al instituțiilor administrației publice locale (urbane și rurale), precum și părinți/ îngrijitori și copii (dintre cei mai vulnerabili). În total, în timpul evaluării, au fost consultați aproximativ 1.000 de persoane, inclusiv copii, adolescenți și părinți/ îngrijitori din 34 de raioane din Republica Moldova.

Coordonator(i) ICCV: Manuela Sofia Stănculescu și Monica Marin, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, București, România.

Echipa de cercetare ICCV: Manuela Sofia Stănculescu și Monica Marin

Perioada: Mai 2019 – Ianuarie 2020

Finanțator: UNICEF Moldova

Cuvinte cheie: protecția copilului; evaluare; strategie; Republica Moldova

Raportul de evaluare a primit calificativul “Highly satisfactory” din partea Global Evaluation Reports Oversight System (GEROS) și este disponibil aici:

https://www.unicef.org/evaluation/reports#/detail/16058/mid-term-evaluation-of-implementation-of-the-child-protection-strategy-2014-2020-and-its-action-plan-for-2016-2020

Publicația în limba română – Raportul Final de Evaluare Evaluarea intermediară a Implementării Strategiei pentru Protecția Copilului pe anii 2014-2020 și a Planului de Acțiuni pentru anii 2016-2020 în Republica Moldova – este disponibilă aici:

https://www.unicef.org/moldova/rapoarte/evaluarea-intermediar%C4%83-implement%C4%83rii-strategiei-pentru-protec%C8%9Bia-copilului-pe-anii-2014

Alte noutăți

Semnal editorial: Sociologie Românească nr. 1/2024

Semnalăm publicarea online a numărului 1/2024 al Revistei Sociologie Românească.  Din cuprins: Studii / Studies From “At Risk” to “Dangerous” People. The Roma Between Development Policies and Practices of ExpulsionIonuț Marian Anghel Exploring the Gendered Dynamics of...

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61