O analiză critică a politicilor publice adresate minorității rome prin prisma proceselor de participare în care aceștia sunt implicați – PARTICIPROM

O analiză critică a politicilor publice adresate minorității rome prin prisma proceselor de participare în care aceștia sunt implicați – PARTICIPROM

Octombrie 2019 – Aprilie 2021

Proiectul își propune să interogheze eficiența proceselor și mecanismelor prin care actori neguvernamentali (romi sau pro-romi), comunități tradiționale, grupuri de acțiune locală sau diverse asociații care reprezintă interesele minorității rome sunt implicați în procesele de formulare și implementare a politicilor de incluziune care îi vizează în mod direct (ex. Strategia națională de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome; Strategia națională anti-sărăcie și incluziune socială; strategiile de dezvoltare locală; diverse programe sociale adresate grupurilor vulnerabile). Proiectul pornește de la cele trei nivele de participare propuse de McGarry și Agarin (2014) – prezență garantată, voce și influență în procesele politice de luare a deciziei. Dacă multe dintre contribuțiile academice au discutat prezența și vocea romilor în structurile publice de la nivel local, național și european (McGarry, 2010, McGarry, 2014, Ram, 2010, Klimova-Alexander, 2006), mai puține contribuții s-au axat pe influența actorilor neguvernamentali romi, reprezentanți ai comunităților tradiționale și ai altor stakeholderi în procesele de luare a deciziilor privind template-urile de politici publice din domeniul incluziunii romilor.

Coordonator ICCV: CS III Drd. Ionuț Anghel

Echipa de cercetare ICCV: CS II Dr. Filip Alexandrescu; CS III Dr. Cătălin Berescu

Perioada: Octombrie 2019 – Aprilie 2021

Finanțator: Fundația „Patrimoniu” a Academiei Române, prin intermediul granturilor Academiei Române

Cuvinte cheie: participare, romi, politici publice, actori neguvernamentali

Alte noutăți

Anunț susținerea în ședință publică a tezei de doctorat EVALUAREA MULTIDIMENSIONALĂ A POLITICILOR PENITENCIARE DE REINTEGRARE SOCIALĂ A DEŢINUŢILOR, Student-doctorand CRISTINA SIMIONESCU (DUMITRAN)

Institutul de Cercetare a Calității Vieții anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat Evaluarea multidimensională a politicilor penitenciare de reintegrare socială a deţinuţilor, Student-doctorand CRISTINA SIMIONESCU (DUMITRAN) Componența comisiei:...

Religion and the crises of modernity

Crizele multiple din ultimii ani au influentat profund viata sociala. Fie ca vorbim despre criza Pandemica sau criza economica, criza migrantilor in Europa ori criza militara, toate aceste crize au influentat structural calitatea vietii si relatiile interumane. Cat de...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61