O analiză critică a politicilor publice adresate minorității rome prin prisma proceselor de participare în care aceștia sunt implicați – PARTICIPROM

O analiză critică a politicilor publice adresate minorității rome prin prisma proceselor de participare în care aceștia sunt implicați – PARTICIPROM

Octombrie 2019 – Aprilie 2021

Proiectul își propune să interogheze eficiența proceselor și mecanismelor prin care actori neguvernamentali (romi sau pro-romi), comunități tradiționale, grupuri de acțiune locală sau diverse asociații care reprezintă interesele minorității rome sunt implicați în procesele de formulare și implementare a politicilor de incluziune care îi vizează în mod direct (ex. Strategia națională de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome; Strategia națională anti-sărăcie și incluziune socială; strategiile de dezvoltare locală; diverse programe sociale adresate grupurilor vulnerabile). Proiectul pornește de la cele trei nivele de participare propuse de McGarry și Agarin (2014) – prezență garantată, voce și influență în procesele politice de luare a deciziei. Dacă multe dintre contribuțiile academice au discutat prezența și vocea romilor în structurile publice de la nivel local, național și european (McGarry, 2010, McGarry, 2014, Ram, 2010, Klimova-Alexander, 2006), mai puține contribuții s-au axat pe influența actorilor neguvernamentali romi, reprezentanți ai comunităților tradiționale și ai altor stakeholderi în procesele de luare a deciziilor privind template-urile de politici publice din domeniul incluziunii romilor.

Coordonator ICCV: CS III Drd. Ionuț Anghel

Echipa de cercetare ICCV: CS II Dr. Filip Alexandrescu; CS III Dr. Cătălin Berescu

Perioada: Octombrie 2019 – Aprilie 2021

Finanțator: Fundația „Patrimoniu” a Academiei Române, prin intermediul granturilor Academiei Române

Cuvinte cheie: participare, romi, politici publice, actori neguvernamentali

Alte noutăți

România rurală în noul capitalism: 1990-2020

România rurală în noul capitalism: 1990-2020 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) al Academiei Române anunţă lansarea volumului colectiv de studii România rurală în noul capitalism: 1990-2020. Calitatea vieţii oamenilor din mediul rural din România...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61