O analiză critică a politicilor publice adresate minorității rome prin prisma proceselor de participare în care aceștia sunt implicați – PARTICIPROM

O analiză critică a politicilor publice adresate minorității rome prin prisma proceselor de participare în care aceștia sunt implicați – PARTICIPROM

Octombrie 2019 – Aprilie 2021

Proiectul își propune să interogheze eficiența proceselor și mecanismelor prin care actori neguvernamentali (romi sau pro-romi), comunități tradiționale, grupuri de acțiune locală sau diverse asociații care reprezintă interesele minorității rome sunt implicați în procesele de formulare și implementare a politicilor de incluziune care îi vizează în mod direct (ex. Strategia națională de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome; Strategia națională anti-sărăcie și incluziune socială; strategiile de dezvoltare locală; diverse programe sociale adresate grupurilor vulnerabile). Proiectul pornește de la cele trei nivele de participare propuse de McGarry și Agarin (2014) – prezență garantată, voce și influență în procesele politice de luare a deciziei. Dacă multe dintre contribuțiile academice au discutat prezența și vocea romilor în structurile publice de la nivel local, național și european (McGarry, 2010, McGarry, 2014, Ram, 2010, Klimova-Alexander, 2006), mai puține contribuții s-au axat pe influența actorilor neguvernamentali romi, reprezentanți ai comunităților tradiționale și ai altor stakeholderi în procesele de luare a deciziilor privind template-urile de politici publice din domeniul incluziunii romilor.

Coordonator ICCV: CS III Drd. Ionuț Anghel

Echipa de cercetare ICCV: CS II Dr. Filip Alexandrescu; CS III Dr. Cătălin Berescu

Perioada: Octombrie 2019 – Aprilie 2021

Finanțator: Fundația „Patrimoniu” a Academiei Române, prin intermediul granturilor Academiei Române

Cuvinte cheie: participare, romi, politici publice, actori neguvernamentali

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61