Servicii elaborare strategie și plan de acțiuni - lot 2, în cadrul proiectului ”Politici sociale performante - strategie națională pentru implementarea performantă a politicilor familiale Cod MySmis/SIPOCA 129604/706”

Servicii elaborare strategie și plan de acțiuni - lot 2, în cadrul proiectului ”Politici sociale performante - strategie națională pentru implementarea performantă a politicilor familiale Cod MySmis/SIPOCA 129604/706”

Proiectul are ca rezultat final formularea strategiei naţionale de implementare a politicilor familiale performante, inclusiv a planului de acţiune aferent. Pentru realizarea acestui rezultat, vor fi implementate mai multe activități: elaborarea unui studiu suport pentru formularea strategiei naţionale, analiza factorilor interesați în domeniul de acțiune, organizarea și desfășurarea a patru ateliere de lucru, inclusiv testarea procesului de monitorizare și evaluare a aplicării strategiei naționale și a planului de acțiuni. Studiul suport pentru formularea strategiei naţionale cuprinde prezentarea reglementărilor și documentelor de politică publică care guvernează la momentul actual domeniul politicilor familiale în România incluzând definiții ale familiei și tipologii, alături de date cantitative și calitative pentru descrierea în detaliu a situației actuale. O altă componentă importantă a proiectului este cea referitoare la identificarea liniilor de finanțare/priorităților/programelor susținute din fonduri internaţionale/europene nerambursabile ce ar putea susține acțiunile propuse. Proiectul implică culegerea de date cantitative și calitative care vor fi utilizate în fundamentarea documentului strategic, din partea unui set larg de factori interesați, de la nivel local, județean și central. Beneficiarul proiectului este Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Proiectul se desfășoară în perioada 2022 – 2023.

Echipa: Mihnea Preotesi (Lider de Proiect), Daniel Arpinte, Nicoleta Dumitrescu, Cristina Tomescu și Monica Marin.

Perioada: 2022 – 2023

Alte noutăți

România rurală în noul capitalism: 1990-2020

România rurală în noul capitalism: 1990-2020 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) al Academiei Române anunţă lansarea volumului colectiv de studii România rurală în noul capitalism: 1990-2020. Calitatea vieţii oamenilor din mediul rural din România...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61