Direcții de cercetare

Calitatea vieții

Calitatea vieții

Calitatea vieții este un program de cercetare multianual care are ca obiectiv analiza calității vieții în România în perspectivă comparativă internațională. Scopul este acela de a crea o imagine comprehensivă asupra calității vieții utilizând: indicatori obiectivi și...

Politici sociale

Politici sociale

Printre ariile principale de interes ale echipei ICCV din domeniul politicilor sociale se numără: dinamica politicilor sociale din România, analiza comparativă a politicilor sociale în ţările în tranziţie şi ţările Uniunii Europene şi finanţarea politicilor sociale, politici sociale sectoriale: asigurări sociale, politici educaţionale şi de sănătate, asistenţă socială, politica de locuire, politici de gen, dezvoltarea socială.
Dezvoltarea și schimbarea socială proiectată

Dezvoltarea și schimbarea socială proiectată

O direcție importantă a activității ICCV este sociologia constructivă: dezvoltarea unei paradigme teoretice și metodologie a dezvoltării/ schimbării sociale proiectate. Aceasta include: diagnoza problemelor sociale; inovație socială; strategie/plan; program/proiect;...

Tranziția societății românești

Tranziția societății românești

Din 1990, ICCV s-a preocupat de cristalizarea modelului nou de societate românească postdecembristă. Domeniul prioritar a fost al politicilor sociale: o nouă viziune a funcțiilor sociale ale statului. Din anii 2000, în centrul preocupărilor s-au aflat evaluarea...

Sărăcia și politicile anti-sărăcie

Sărăcia și politicile anti-sărăcie

În contextul dificil al tranziţiei, problematica sărăciei a constituit un domeniu de studiu prioritar pentru ICCV. Primele evaluări ale stării de sărăcie în România au fost realizate de către institut în perioada 1990-1994. ICCV a elaborat metodologia coșului de...

Capital social și simbolic. Studiul valorilor sociale

Capital social și simbolic. Studiul valorilor sociale

Științele sociale s-au diferențiat de filosofie în secolul al XIX-lea prin preocuparea (sociologiei) de a explica modernizarea culturală. Modernizarea culturală continuă a fi un proces actual, prin formele sale de modernizare târzie (sau post-modernizare), prin...

Standard de viață. Venituri și consum

Standard de viață. Venituri și consum

Standardul de viață, veniturile și consumul este un program de cercetare care are ca obiectiv analiza standardului de viață și a raporturilor ce se stabilesc între nivelul veniturilor și structurile/volumul consumului de bunuri și servicii al populației din România în...

Migrația internațională

Migrația internațională

Studiul migraţiei internaţionale este o direcţie de cercetare adăugată relativ recent în activitatea Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii. Apariţia sa este direct legată de evoluţiile fenomenului în România, principala ţară de origine a mobilităţii intra-UE....

Situația social-economică a populației de romi

Situația social-economică a populației de romi

Programul Situaţia social-economică a populaţiei de romi are ca obiective diagnoza situației social-economice și a stării de sănătate a populației de romi, precum și proiectarea și evaluarea politicilor sociale de suport pentru romi. ICCV a realizat trei cercetări...

Economie socială

Economie socială

Institutul de Cercetare a Calității Vieții a dezvoltat o serie de proiecte dedicate cercetării economiei sociale cu scopul înțelegerii evoluției acesteia după 1990 și rolului pe care îl poate avea în dezvoltarea socială. Obiectivele programului sunt: 1. Crearea unei...

Ocupare și venituri – perspective sociale

Ocupare și venituri – perspective sociale

În cadrul institutului teme ca munca și ocuparea au fost abordate extensiv, atât prin cercetări cantitative cât si calitative. Studiem ocuparea din perspectivă socială și venim în completarea analizelor economice ale pieței muncii prin analiza efectelor sociale ale...

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61