În cadrul institutului teme ca munca și ocuparea au fost abordate extensiv, atât prin cercetări cantitative cât si calitative. Studiem ocuparea din perspectivă socială și venim în completarea analizelor economice ale pieței muncii prin analiza efectelor sociale ale ocupării: standard de viață scăzut, inegalitate și insecuritate, probleme de sănătate fizică și psihică, amânarea deciziilor de viață (căsătoria, apariția copiilor).

O preocupare specială a fost orientată spre investigarea formelor de muncă nonstandard și a precarității generată de ocupare. Specificul și problemele ocupării au ocazionat studii și în relație cu incluziunea socială și inegalitățile de venit, iar grupurile vulnerabile pe piața muncii (etnici romi, tineri, persoane cu dizabilități, rezidenți din rural) au fost subiecte distincte ale studiilor privind ocuparea și veniturile.

Coordonatori: Dr. Ana Maria Preoteasa și Dr. Simona Ilie

 

Publicații reprezentative:

Cace, Sorin, Ana Maria Preoteasa, Cristina Tomescu şi Simona Stanescu, coord. Legal şi egal pe piaţa muncii pentru comunităţile de romi. Diagnoza factorilor care influenţează nivelul de ocupare la populaţia de romi. BucureştiExpert 2010

Ilie, Simona şi Ana Maria Preoteasa. “O perspectivă asupra ocupării atipice: România în comparație europeană.” Calitatea Vieţii 3 (2017):  243-267.

Ilie, Simona. ”Employing people with disabilities: the Romanian protected units system.” Journal of Community Positive Practices.” 1 (2013): 61-91.

Ilie, Simona. ”Formal and Informal incomes of the Romanian Households.” În The social impact of informal economies in Eastern Europe, coordonată de R. Neef şi M. Stănculescu Ashgate, 2002

Preoteasa,  Ana Maria. “Precarious work in Romania, the last resort for vulnerable population. Evidence from quantitative and qualitative inquiry.” Calitatea Vieții 1 (2015): 3-25.

Preoteasa, Ana Maria, Rebekka Sieber, Monica Budowski şi Christian Suter. ”Household Role in Coping with Precarious Work. Evidence from Qualitative Research in Urban Romania and Switzerland.”  Social Change Review 14(2) (2016): 177-201.

Preoteasa, Ana Maria. Multiple facets of precarious work in Romania. Fațetele muncii precare în România. Bucureşti: Prouniversitaria, 2018.

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61