În cadrul institutului teme ca munca și ocuparea au fost abordate extensiv, atât prin cercetări cantitative cât si calitative. Studiem ocuparea din perspectivă socială și venim în completarea analizelor economice ale pieței muncii prin analiza efectelor sociale ale ocupării: standard de viață scăzut, inegalitate și insecuritate, probleme de sănătate fizică și psihică, amânarea deciziilor de viață (căsătoria, apariția copiilor).

O preocupare specială a fost orientată spre investigarea formelor de muncă nonstandard și a precarității generată de ocupare. Specificul și problemele ocupării au ocazionat studii și în relație cu incluziunea socială și inegalitățile de venit, iar grupurile vulnerabile pe piața muncii (etnici romi, tineri, persoane cu dizabilități, rezidenți din rural) au fost subiecte distincte ale studiilor privind ocuparea și veniturile.

Coordonatori: Dr. Ana Maria Preoteasa și Dr. Simona Ilie

 

Publicații reprezentative:

Cace, Sorin, Ana Maria Preoteasa, Cristina Tomescu şi Simona Stanescu, coord. Legal şi egal pe piaţa muncii pentru comunităţile de romi. Diagnoza factorilor care influenţează nivelul de ocupare la populaţia de romi. BucureştiExpert 2010

Ilie, Simona şi Ana Maria Preoteasa. “O perspectivă asupra ocupării atipice: România în comparație europeană.” Calitatea Vieţii 3 (2017):  243-267.

Ilie, Simona. ”Employing people with disabilities: the Romanian protected units system.” Journal of Community Positive Practices.” 1 (2013): 61-91.

Ilie, Simona. ”Formal and Informal incomes of the Romanian Households.” În The social impact of informal economies in Eastern Europe, coordonată de R. Neef şi M. Stănculescu Ashgate, 2002

Preoteasa,  Ana Maria. “Precarious work in Romania, the last resort for vulnerable population. Evidence from quantitative and qualitative inquiry.” Calitatea Vieții 1 (2015): 3-25.

Preoteasa, Ana Maria, Rebekka Sieber, Monica Budowski şi Christian Suter. ”Household Role in Coping with Precarious Work. Evidence from Qualitative Research in Urban Romania and Switzerland.”  Social Change Review 14(2) (2016): 177-201.

Preoteasa, Ana Maria. Multiple facets of precarious work in Romania. Fațetele muncii precare în România. Bucureşti: Prouniversitaria, 2018.

Alte noutăți

Atelier de lectură, 12 iunie, ora 10

ATELIER DE LECTURĂ Program: Dezbateri Științifice Interne, ICCV Organizare: Mălina Voicu și Delia Bădoi Descrierea atelierului: Atelierul are ca scop principal discutarea unor articole științifice, pe diverse teme de cercetare ale institutului, care propun diferite...

Susținere teză de abilitare – candidat Mălina Voicu

Susţinerea tezei de abilitare în vederea acordării atestatului de abilitare Numele candidatului: Voicu Mălina Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Sociologie Instituţia unde candidatul este titular: Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română...

Dezbatere Acces deschis la datele din cercetare, 12 martie 2019

Săptămâna Guvernării Deschise (Open Government Week) este o acțiune anuală ce are loc la nivel global, fiind inițiată și promovată de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. Ca parte a acestui eveniment, Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu...

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: iccv@iccv.ro / secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61