Calitatea vieții

Calitatea vieții

Calitatea vieții este un program de cercetare multianual care are ca obiectiv analiza calității vieții în România în perspectivă comparativă internațională. Scopul este acela de a crea o imagine comprehensivă asupra calității vieții utilizând: indicatori obiectivi și...
Politici sociale

Politici sociale

Programul Politici sociale a fost lansat, împreună cu cel al Calității vieții, încă din primele zile după înființarea ICCV în 1990. Acest program a contribuit, de-a lungul timpului, la: 1. Regândirea politicii sociale a României în contextul Uniunii Europene; 2....
Dezvoltarea și schimbarea socială proiectată

Dezvoltarea și schimbarea socială proiectată

O direcție importantă a activității ICCV este sociologia constructivă: dezvoltarea unei paradigme teoretice și metodologie a dezvoltării/ schimbării sociale proiectate. Aceasta include: diagnoza problemelor sociale; inovație socială; strategie/plan; program/proiect;...
Tranziția societății românești

Tranziția societății românești

Din 1990, ICCV s-a preocupat de cristalizarea modelului nou de societate românească postdecembristă. Domeniul prioritar a fost al politicilor sociale: o nouă viziune a funcțiilor sociale ale statului. Din anii 2000, în centrul preocupărilor s-au aflat evaluarea...
Sărăcia și politicile anti-sărăcie

Sărăcia și politicile anti-sărăcie

În contextul dificil al tranziţiei, problematica sărăciei a constituit un domeniu de studiu prioritar pentru ICCV. Primele evaluări ale stării de sărăcie în România au fost realizate de către institut în perioada 1990-1994. ICCV a elaborat metodologia coșului de...
Capital social și simbolic. Studiul valorilor sociale

Capital social și simbolic. Studiul valorilor sociale

Științele sociale s-au diferențiat de filosofie în secolul al XIX-lea prin preocuparea (sociologiei) de a explica modernizarea culturală. Modernizarea culturală continuă a fi un proces actual, prin formele sale de modernizare târzie (sau post-modernizare), prin...