Despre ICCV

Institutul de cercetare a Calității Vieții (ICCV) este cea mai importantă instituție de cercetare științifică dedicată calității vieții și politicilor sociale din România și una dintre cele mai semnificative în acest domeniu din lume. Institutul face parte din rețeaua de cercetare a Academiei Române și este membru al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”.  Înființat prin Hotărâre de Guvern pe 2 ianuarie 1990, ICCV îmbină astăzi o tradiție valoroasă de cercetare socială cu o orientare modernă, fiind o instituție ce caută permanent atât să onoreze vocaţia sa de cercetare ştiinţifică fundamentală, cât și să contribuie la dezvoltarea societății românești.

Institutul desfășoară o prodigioasă activitate științifică în ariile de cercetare majore ale calității vieții și politicilor sociale și în domeniile de cercetare conexe: sănătate, educație, ocupare, locuire, viața de familie, standard de viață, sărăcie, servicii publice, dezvoltare socială, economie socială, fiind preocupat de analiza tranziției și, în general, a schimbării societății românești pe termen lung. Producția științifică a institutului include peste 200 de cărți și culegeri de studii publicate în România și în edituri internaționale, precum și aproximativ 1000 de articole științifice, o parte fiind publicate în reviste științifice cu impact. La acestea se adaugă o serie de rapoarte sociale elaborate pentru a fi utilizate în în folosul public și al partenerilor din sectorul guvernamental și neguvernamental.

Pe lângă activitatea sa de cercetare ştiinţifică fundamentală, ICCV își asumă responsabilitatea de a contribui activ la dezvoltarea societăţii româneşti, prin dezvoltarea instituţională şi elaborarea legislaţiei în domeniul social. Implicarea în elaborarea cadrului strategic de politici publice din domeniul social, inclusiv în elaborarea legislației naționale în domeniul social, este vizibilă în documente precum Strategia și Planul Național Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale, Joint Inclusion Memorandum  ─ document strategic de țară pentru incluziunea socială, elaborat de Guvernul României împreună cu Comisia Europeană, pachetul de legi privind sistemul muncii și relațiilor de muncă, legea ajutorului social și venitului minim, legea sistemului național de asistență socială, legea învățământului – capitolul privind învățământul universitar etc.

Cu un colectiv format din peste 50 de cercetători științifici și asistenți de cercetare, doctori sau doctoranzi în sociologie, ICCV este unul din cele mai mari institute de cercetare în domeniul social din România. Cercetătorii ICCV au o experiență academică importantă rezultată din participarea în rețele și consorții de cercetare, în programe de cercetare atât la nivel național cu finanțare românească, cât și la nivel internațional cu finanțare europeană (programe cadru V, VII și VII, de tip COST etc.). Unii dintre cercetătorii noștri sunt personalități recunoscute din punct de vedere academic la nivelul cercetării europene sau naționale, precum și în calitate de experți de către organizații guvernamentale și neguvernamentale românești și internaționale.

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții – 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

 

Ultimele noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61