Institutul de Cercetare a Calității Vieții anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat

EDUCAȚIA, FUNDAMENT AL FORMĂRII PERSONALULUI DIN PENITENCIARE,

Student-doctorand Carmen MATEI

 

Componența comisiei:

Președinte: CS I, dr. Sorin CACE

Conducător științific: dr.habil. Ecaterina Georgeta BALICA

Referenți:

Prof.univ.dr.habil. Cosima Rughiniș, Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Prof.univ.dr.habil. Ștefan Eugen Bruno, Universitatea Politehnică București, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane,

CS II, dr. Elena Cristina Dâmboeanu – Institutul de Sociologie

Susținerea va avea loc în ziua de 23.05.2024, orele 11:00, la sediul Institutului de Sociologie din Calea 13 Septembrie nr. 13, Sala 4253. Et.4

Textul integral al tezei poate fi consultat, în format tipărit, la Biblioteca Institutului de Cercetare a Calității Vieții.

Anut privind sustinerea

 Cv Balica Ecaterina Georgeta

Cv Cace Sorin

Cv Cosima Rughinis

CV Elena-Cristina Dâmboeanu

Cv Stefan Eugen Bruno

Rezumat teza engleza

Rezumat teza romana

Afișat la data de 25.04.2024