Institutul de Cercetare a Calității Vieții a dezvoltat o serie de proiecte dedicate cercetării economiei sociale cu scopul înțelegerii evoluției acesteia după 1990 și rolului pe care îl poate avea în dezvoltarea socială. Obiectivele programului sunt: 1. Crearea unei imagini exhaustive asupra economiei sociale, precum şi a diferitelor componente: activitatea economică și cea socială; 2. Identificarea cererii și ofertei de economie socială, antreprenoriat social; 3. Evaluarea impactului economiei sociale asupra incluziunii sociale în special a grupurilor vulnerabile și a dezvoltării locale; 4. Identificarea entităților de economie socială care pot contribui la creșterea accesului grupurilor vulnerabile pe piața muncii (organizații neguvernamentale, case de ajutor reciproc, cooperative, de credit și societăți cooperative). Metodologia de cercetare se bazează pe cercetări realizate pe eşantioane reprezentative la nivel naţional sau la nivelul regiunilor de dezvoltare privind cererea și oferta serviciilor de economie socială; studii calitative și analize secundare ale bazelor de date INS.

Coordonator: Dr. Sorin Cace.

Publicaţii reprezentative:

Cace, Sorin, Daniel Arpinte și Andreia Scoican, coord. Economia socială în România. Două profiluri regionale. Bucureşti: Expert, 2010.

Cace, Sorin, Victor Nicolaescu și Andreia Scoican, coord. Good Practices in Social Economy in Greece and in other States of the European Union. București: Expert, 2010.

Stănescu, Simona și Sorin Cace, coord. Un alt fel de ocupare: Cererea de economie socială în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-est. Bucureşti: Expert, 2011.

Stănescu, Simona, Sorin Cace și Filip Alexandrescu, coord. Între oportunități și riscuri: Oferta de economie socială în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-est, Bucureşti: Expert, 2011.

Stănescu, Simona, Sorin Cace și Filip Alexandrescu, eds. Demand and supply of social economy – two development regions of Romania. București: Editura ProUniversitaria, 2013.

Alte noutăți

Semnal editorial: Sociologie Românească nr. 1/2024

Semnalăm publicarea online a numărului 1/2024 al Revistei Sociologie Românească.  Din cuprins: Studii / Studies From “At Risk” to “Dangerous” People. The Roma Between Development Policies and Practices of ExpulsionIonuț Marian Anghel Exploring the Gendered Dynamics of...

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61