Standard de viață. Venituri și consum

Standard de viață. Venituri și consum

Standardul de viață, veniturile și consumul este un program de cercetare care are ca obiectiv analiza standardului de viață și a raporturilor ce se stabilesc între nivelul veniturilor și structurile/volumul consumului de bunuri și servicii al populației din România în...
Migrația internațională

Migrația internațională

Studiul migraţiei internaţionale este o direcţie de cercetare adăugată relativ recent în activitatea Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii. Apariţia sa este direct legată de evoluţiile fenomenului în România, principala ţară de origine a mobilităţii intra-UE....
Situația social-economică a populației de romi

Situația social-economică a populației de romi

Programul Situaţia social-economică a populaţiei de romi are ca obiective diagnoza situației social-economice și a stării de sănătate a populației de romi, precum și proiectarea și evaluarea politicilor sociale de suport pentru romi. ICCV a realizat trei cercetări...
Economie socială

Economie socială

Institutul de Cercetare a Calității Vieții a dezvoltat o serie de proiecte dedicate cercetării economiei sociale cu scopul înțelegerii evoluției acesteia după 1990 și rolului pe care îl poate avea în dezvoltarea socială. Obiectivele programului sunt: 1. Crearea unei...
Ocupare și venituri – perspective sociale

Ocupare și venituri – perspective sociale

În cadrul institutului teme ca munca și ocuparea au fost abordate extensiv, atât prin cercetări cantitative cât si calitative. Studiem ocuparea din perspectivă socială și venim în completarea analizelor economice ale pieței muncii prin analiza efectelor sociale ale...