A N U N Ț

În data de 16 decembrie 2022, ora 12:30, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul Servicii publice în sprijinul incluziunii sociale Elaborată de CS II dr. Anca Monica MARIN

Comisia pentru susținerea tezei de abilitare – validat în data de 03.11.2022 de către CNATDCU – Președinte al Comisiei de Sociologie, științe administrative și științe ale comunicării dl. Liviu Chelcea – conform raportului sintetic de analiză privind dosarul de abilitare F-Abil-1370/21.09.2022 al candidatei Anca Monica MARIN, titular la Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română.

Președinte:                    Dr.hab. Sorin CACE, CS I, Academia Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții

Membri titulari:             Prof.univ.dr.hab. Raluca Andreea Irofti (Popescu), Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială; Conf.univ.hab.dr. Delia Nadolu, Universitatea de Vest, Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie

Membri supleanți:         Prof.univ.dr.hab. Mălina VOICU, CS I, Academia Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții; Prof.univ.dr.hab. Felicia ANDRIONI, Universitatea din Petroșani, Facultatea de Științe, Departamentul de Științe Socio Umane

Anunt privind sustinerea tezei de abilitare

Curriculum Vitae

Lista Lucrari

Fisa Verificare

Rezumatul Tezei

Componenta Comisiei