Anunț servicii organizare evenimente

Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele îndreptate împotriva comunităților de romi și asigurarea unui standard înalt de calitate al serviciului polițienesc”, finanțat în cadrul Programului Afaceri Interne – cooperare polițienească internațională și combaterea criminalității,  Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021Organizarea a 10 sesiuni de pregătire în domeniul combaterii criminalității motivate de ură.

  1. Comunicare rezultat
  2. Erată
  3. Răspuns solicitari de clarificări
  4. Anunt de intentie PI1003637
  5. Invitatie de participare
  6. Caiet de sarcini
  7. Formulare ICCV
  8. Model contract ICCV