Învățământul profesional și tehnic

Învățământul profesional și tehnic

mai 2016 – mai 2017

Scop:

  • analiza sistemului învățământului tehnic și profesional din România

Obiective specifice:

  1. Analiza comprehensivă a sistemului învățământului tehnic și profesional din România din perspectiva tuturor actorilor implicați (angajatori, factori de decizie, elevi, sindicate, sector neguvernamental)
  2. Identificarea principalelor provocări și oportunități ale sistemului învățământului tehnic și profesional din România
  3. Propunerea de recomandări care să poată sta la baza unei strategii de dezvoltare pe termen lung în educația profesională din România

Metodologie:

Metodologia propusă pentru analiza sistemului de învățământ profesional și tehnic din România a cuprins: analiza de date secundare, analiza de documente de politică publică, analiza documentelor relevante în domeniul ÎPT (studii și cercetări realizate la nivel național, studii și cercetări realizate la nivel european), 30 de interviuri în profunzime cu actori relevanți în domeniu (autorități publice centrale și locale, angajatori, sindicate din educație, organizații ale societății civile, companii de recrutare personal), focus grupuri cu actori relevanți – 2 focus grup (FG) cu părinți ai elevilor claselor VII-VIII (1 FG în urban și 1 FG în rural), 30 de interviuri în profunzime cu actori relevanți în domeniu și 6 studii de caz regionale, care au analizat în detaliu diverse modele de organizare și funcționare a sistemului de învățământ profesional și tehnic.

Coordonator ICCV: Claudia Petrescu
Echipa de cercetare ICCV: Alexandra Deliu, Eugen Glăvan, Dana Naghi, Mihaela Lambru, Flavius Mihalache, Gabriela Neagu, Adriana Neguț, Eugen Palade, Claudia Petrescu, Gabriel Stănilă
Perioada: mai 2016 – mai 2017
Finanțator grant: OMV Petrom
Cuvinte cheie: învățământul profesional și tehnic, învățământ dual, educație de calitate

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61