Simona Mihaiu

Simona Mihaiu

Cercetător științific III

A absolvit în 2010 cursurile de master, specializarea Devianță socială și criminalitate la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București. În 2013 a obținut titlul de doctor în sociologie, la aceeași instituție, cu o teză despre criminalitatea violentă. În perioada 2014-2015 a urmat un program de studii postdoctorale, derulat în cadrul Academiei Române. De asemenea, a participat la stagii de pregătire la Universitatea Nicolaus Copernicus (Polonia, 2018) și Universitatea Francisco de Vitoria (Spania, 2019). Are 10 ani de activitate didactică în sfera devianței sociale, la Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova. A fost implicată în proiecte de cercetare și intervenție socială, coordonate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Banca Mondială, Comisia Europeană, UNICEF și UNESCO. Până în prezent a colaborat cu organizații non-guvernamentale naționale și internaționale, active în prevenirea delincvenței juvenile, a violenței în familie ori a traficului de persoane. Simona a publicat la nivel național (Criminalitatea violentă. Semnificații și implicații sociale, Editura Pro Universitaria, 2021; Causes Of Violating Prisoners’ Right To A Decent Life. Romania in the European Context, Social Sciences and Education Research Review, 2019; Le modèle étiologique d’homicide, Revista Sociologie Românească, 2013) și internațional (Aspects of Gender Inequality in Romania. Study on Sexual Violence, Addleton Academic Publishers 2018; Violent Crime in Romania. Estimation, Etiology and Social Prevention, South-East European Research Centre, 2012). Este membru în asociații profesionale (Asociația Română de Sociologie, Societatea Europeană de Criminologie, Asociația Internațională de Sociologie) și în comitete editoriale (Revista Sociologie Românească, Journal Comunicación y Hombre, Spania). Domeniile de interes: abuz și violență domestică, delincvență și criminalitate, drepturile omului, politici de incluziune socială și schimbare demografică.

Domeniile de interes: abuz și violență domestică, delincvență și criminalitate, drepturile omului, politici de incluziune socială și schimbare demografică.
E-mail: simona.mihaiu@iccv.ro; simonamihaiu@yahoo.com

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61