Simona Ilie

Simona Ilie

Cercetător științific II

Simona ILIE a absolvit Facultatea de Cibernetică, Informatică și Statistică Economică în cadrul Academiei de Studii Economice din București și a obținut titlul de Doctor în sociologie, în cadrul Universității București.

La granița dintre economic și social, activitatea sa de cercetare s-a dezvoltat în aria unor teme tangente nivelului de trai: veniturile gospodăriilor (dinamică, nivel, structură, surse ale inegalității totale), vulnerabilitate în ocupare, protecție și politică socială.

Analiza veniturilor s-a bazat pe date cantitative, inclusiv baze de date oficiale privind bugetele gospodăriilor. Direcția vulnerabilității în ocupare s-a bazat mai ales pe date calitative, privind diferite grupuri cu risc pe piața muncii (populație de etnie romă, persoane cu dizablități, tineri care părăsesc centrele de plasament, persoane în detenție, ocuparea informală, discriminarea la locul de muncă sau fenomenul de mobbing).

O serie a acestor studii s-au realizat la solicitarea autorităților centrale românești sau în colaborări internaționale (măsurarea sărăciei, schiță a unui mecanim de fundamentare a salariului minim, schiță de strategie privind incluziunea socială, strategie privind creșterea participării tinerilor la decizie, programe privind ocuparea populației roma în perioada post comunistă, potențialul de dezvoltare al economiei informale, costuri socio-economice ale consumului de tutun în România, evaluare ex-post a suportului FSE pentru MDC privind protecția și incluziunea socială).

Domenii de interes:  veniturile populației, ocuparea grupurilor vulnerabile

E-mail:  sf_ilie@yahoo.co.uk; simona.ilie@iccv.ro

Alte noutăți

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Anunț susținerea în ședință publică a tezei de doctorat EVALUAREA MULTIDIMENSIONALĂ A POLITICILOR PENITENCIARE DE REINTEGRARE SOCIALĂ A DEŢINUŢILOR, Student-doctorand CRISTINA SIMIONESCU (DUMITRAN)

Institutul de Cercetare a Calității Vieții anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat Evaluarea multidimensională a politicilor penitenciare de reintegrare socială a deţinuţilor, Student-doctorand CRISTINA SIMIONESCU (DUMITRAN) Componența comisiei:...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61