Mariana Stanciu

Mariana Stanciu

Cercetător științific I

Mariana Stanciu este de mai mulți ani, coordonator al temei Standard de viață în Institutul de Cercetare a Calității Vieții, INCE, Academia Română. În domeniul mai larg al calității vieții, Mariana studiază cu predilecție situația standardului de viață al populației din România, în context European și global. În acest cadru, ea abordează teme centrate pe studierea raporturilor dintre veniturile și consumul de bunuri și servicii al populației din  România în context european și global, fenomenul sărăciei și problematica accesului populației la bunurile și serviciile de bază. A scris numeroase cărți, studii și articole pe temele amintite, dar și pe unele tematici colaterale, precum consumul de energie al populației, dezvoltarea urbană, finanțarea și eficacitatea sistemelor de protecție socială, excesul de prosperitate și indicele vieții planetare ș.a.

În prezent desfășoară o cercetare pe tema valorificării fondurilor europene în sfera creșterii nivelului de bunăstare a populației din România, după un deceniu de la intrarea în UE.

Domenii de interes: standard de viață, modele de consum, fenomenul sărăciei, servicii sociale (asistență, asigurări sociale, servicii medicale), protecție socială, dezvoltare urbană

E-mail: mariana3stanciu@gmail.com

Alte noutăți

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Anunț susținerea în ședință publică a tezei de doctorat EVALUAREA MULTIDIMENSIONALĂ A POLITICILOR PENITENCIARE DE REINTEGRARE SOCIALĂ A DEŢINUŢILOR, Student-doctorand CRISTINA SIMIONESCU (DUMITRAN)

Institutul de Cercetare a Calității Vieții anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat Evaluarea multidimensională a politicilor penitenciare de reintegrare socială a deţinuţilor, Student-doctorand CRISTINA SIMIONESCU (DUMITRAN) Componența comisiei:...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61