Iuliana Precupețu

Iuliana Precupețu

Cercetător științific I

Iuliana Precupeţu este cercetător ştiinţific I la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, unde coordonează (împreună cu Ioan Mărginean) programul de cercetare Calitatea vieţii. De asemenea, în perioada 1996-2008 a predat în calitate de cadru didactic asociat cursuri şi seminarii de Metode de cercetare socială şi Calitatea vieţii la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti. Iuliana are o bogată experienţă în proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare pe teme cum sunt: calitatea vieţii, inegalitatea socială, prosperitatea precară, inegalităţi în starea de sănătate. Cele mai recente proiecte de cercetare la care a participat au fost: GINI (Creşterea impactului inegalităţilor), în calitate de coordonator de ţară şi O perspectivă comparativă asupra prosperităţii precare în România şi Elveţia în timpul crizei economice în calitate de Investigator Principal (împreună cu prof. Christian Suter).

Domenii de interes: calitatea vieţii, indicatori subiectivi ai calităţii vieţii, inegalitate socială, sociologia sănătăţii şi bolii, inegalităţi în sănătate.

Contact: iuliana@iccv.ro sau iulianapre@gmail.com

Precupeţu Iuliana and Marius Precupeţu. 2014. “Romania: High rising inequality over two decades of post communist transformation.” In Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries: Thirty Countries’ Experiences,edited by Brian Nolan, Wiemer Salverda, Daniele Checchi, Ive Marx, Abigail McKnight, István György Tóth and Herman van de Werfhorst, 529-557. Oxford: Oxford University Press.

Precupeţu, Iuliana şi Cosmina Elena Pop. 2017. „Pentru o abordare socială în domeniul sănătăţii. Factorii structurali ai determinării stării de sănătate.” [For a social approach to health. Structural determinants of health],Calitatea vieţii, XVIII, nr 3: 219-242.

Precupeţu, Iuliana şi Ioan Mărginean, coord. 2011. Paradigma calităţii vieţii.[Quality of life paradigm] Bucureşti, Editura Academiei Române.

Precupeţu, Iuliana şi Marius Precupeţu. 2013. Inequality in Romania: dimensions and trends, Bucureşti: Editura Academiei Române.

Precupeţu, Iuliana, Ana Maria Preoteasa, and Ionela Vlase. 2015. “Beyond Poverty in Romania: An Analysis of Household Level Factors of Poverty and Precarious Prosperity.” Sociológia47, no 3: 253-271.

Precupeţu, Iuliana. 2016. “Strenuous objective life circumstances and subjective responses: perceptions of well-being when living in poverty and precarious prosperity in Romania.”Calitatea Vieţii XXVII, nr 2: 99-117.

Zamfir, Elena şi Iuliana Precupeţu, eds. 2018. Calitatea vieţii. Un proiect pentru România. [Quality of life. A project for Romania]Bucureşti: Editura Academiei Române.

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61