Georgiana Bonea

Georgiana Bonea

Cercetător științific III

Bonea Georgiana-Virginia este Lector Universitar Doctor în Sociologie (Şcoala Doctorală de Sociologie a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti) şi Cercetător Ştiinţific Gr. III al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română.

Aria de cercetare şi studiu cuprinde teme precum: manifestarea agresivităţii individului în cadrul intim familial; studiul asupra efectelor negative pe termen scurt şi lung pe care violenţa în familie le are asupra victimei; traseul şi influenţa politicilor sociale de prevenire şi combatere a violenţei în familie; evoluţia procesului de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială din România; traseul parcurs de familie şi metamorfoza mentalităţilor privind status-rolurile bărbatului şi ale femeii în interiorul familiei; violenţa în școală; abandonul școlar; impactul procesului de îmbătrânire a populaţiei asupra reformei sistemului românesc de pensii. Un proiect de cercetare recent este legat de tema violenţei asupra femeii în România, care a fost publicat în Revista Calităţii Vieţii, nr. 2/2016. De asemenea, a publicat titluri precum: (2012). “Violenta in relatia de cuplu: victime şi agresorii. Teorie şi aplicaţii”, Bucuresti, Editura Sigma, ISBN: 978-973-649-834-3; (2012). “Aspecte teoretice introductive privind conflictul şi negocierea la locul de muncă”, Bucuresti, Editura Sigma, ISBN: 978-973-649-842-8. (2013). “Elemente introductive legislative româneşti privind agresorul familial”, Bucuresti, Editura Sigma, ISBN: 978-973-549-900-5. (2014). “Atacul de panică şi anxietatea: afecţiuni ale individului lumii contemporane. Întrebări şi răspunsuri”; Bucuresti; Editura Sigma; ISBN: 978-973-649-974-6. Coordonator, (2015). “Devianţa. Viziuni contemporane”, Bucuresti, Editura Sigma, ISBN: 978-606-727-024-2 (2016). „Violenţa între partenerii cuplului heterosexual. Teoria „Ciclicităţii Violenţei”, Bucuresti, Editura Sigma, ISBN: 978-606-727-134-8. (2017). „Succintă analiză şi interpretare a legislaţiei româneşti pentru prevenirea şi combaterea abuzului asupra minorului”, Bucuresti, Editura Sigma, ISBN: 978-606-727-193-5. (2020). „Violenţa bazată pe gen: abordări teoretice esenţiale”. Bucuresti: Editura Sigma Educaţional. ISBN: 978-606-9048-12-2.

Domenii de interes: violenţa în familie; politici sociale de suport pentru familie; asistenţa socială în România; victimologie; agresorul familial; evoluţia familiei.

E-mail: georgiana.bonea@gmail.com; georgiana_bonea@yahoo.com

Alte noutăți

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61