Institutul de Cercetare a Calității Vieții anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat

Evaluarea multidimensională a politicilor penitenciare de reintegrare socială a deţinuţilor,

Student-doctorand CRISTINA SIMIONESCU (DUMITRAN)

Componența comisiei:

Președinte: Dr. Sorin Cace, CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții

Conducător științific: Prof.univ.dr. Elena Zamfir, CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții

Referenți: Prof.univ.dr. Dumitru Otovescu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale

Prof.univ.dr. Stefan Cojocaru, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Filosofie și Științe Politice

Dr. Iuliana Precupețu, CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții

Susținerea va avea loc în ziua de 04.08.2023, orele 12:00, la sediul Institutului de Cercetare a Calității Vieții din Calea 13 Septembrie nr. 13, Sala 2374, et.2, aripa Vest.

Textul integral al tezei poate fi consultat, în format tipărit, la Biblioteca Institutului de Cercetare a Calității Vieții

Rezumat teza de doctorat

Rezumat teza de doctorat engleza

CV Simionescu (Dumitran) Cristina

CV Dr. Sorin Cace

CV Dr. Iuliana Precupețu

CV Prof.univ.dr. Stefan Cojocaru

CV Prof.univ.dr. Dumitru Otovescu

CV Prof.univ.dr. Elena Zamfir

Afișat la data de[1] 12.07.2023


[1] cu minimum 20 zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținerea publică a tezei de doctorat , după aprobarea Cererii pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat