Elena Zamfir

Elena Zamfir

Cercetător științific I

Elena ZAMFIR profesor universitar doctor, cercetător ştiinţific principal I la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV), Academia Română, Bucureşti. Este doctor în filozofie din 1972 la Universitatea Bucureşti. Este cadru didactic în învăţământul superior din 1966 până în prezent. Este coordonator de doctorat din 1994. A fost şef la catedra de Asistenţă Socială şi Psihologie Socială a Universităţii din Bucureşti din 1991-2009. Domenii de interes în cercetarea ştiinţifică: politici sociale, asistenţă socială, strategii antisărăcie, incluziune socială, dezvoltare comunitară şi bunăstare colectivă, psiho-sociologie şi metodologia cercetării ştiinţifice, psihologie socială, bunăstarea copilului şi a familiei, grupuri etnice – romi etc. A fost şi este coordonator de proiecte şi implicată în multe cercetări ştiinţifice, procese de evaluare a reformelor sociale în perioada tranziţiei. A coordonat și a fost implicată în programe naţionale şi internaţionale centrate pe incluziunea grupurilor defavorizate, oportunităţi egale şi politici de gen, programe sociale pentru romi, economie socială, servicii de asistenţă socială pentru copil şi familie etc. A fost expert național pe politici sociale în asistenţă pentru instituţii internaţionale: UNICEF, UNDP, UNESCO, USAID, DIFID, Consiliul Europei, Comisia Europeană. A publicat multe studii în reviste de specialitate (peste 70), cărţi ca singur autor şi co-autor (25), rapoarte naţionale şi internaţionale (peste 18). Pentru activitatea ştiinţifică şi didactică a primit multe diplome si premii ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Menționăm câteva: premiul Academiei Române pentru coordonarea lucrării „Țiganii între ignorare și îngrijorare”; Doctor Honoris Causa la 5 Universități din țară: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Stat din Oradea, Universitatea Andrei Șaguna din Constanța, Universitatea de Stat din Craiova, Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu. A primit medalia de aur a Universității din Petroșani, medalia de argint a Universității Vasile Goldiș din Arad. A primit Premiul Consorțiului Universităților Americane pentru coordonarea masterului internațional „Administrarea Comunitară a Justiției”.

Domenii de interes: politici sociale, asistenţă socială, strategii antisărăcie, incluziune socială, dezvoltare comunitară şi bunăstare colectivă, psiho-sociologie şi metodologia cercetării ştiinţifice, psihologie socială, bunăstarea copilului şi a familiei, grupuri etnice – romi

E-mail: ezamfir1@gmail.com

Alte noutăți

Atelier de lectură, 12 iunie, ora 10

ATELIER DE LECTURĂ Program: Dezbateri Științifice Interne, ICCV Organizare: Mălina Voicu și Delia Bădoi Descrierea atelierului: Atelierul are ca scop principal discutarea unor articole științifice, pe diverse teme de cercetare ale institutului, care propun diferite...

Susținere teză de abilitare – candidat Mălina Voicu

Susţinerea tezei de abilitare în vederea acordării atestatului de abilitare Numele candidatului: Voicu Mălina Domeniul în care va susţine teza de abilitare: Sociologie Instituţia unde candidatul este titular: Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română...

Atelierul de lectură (1) – 21 februarie 2019

ATELIERUL DE LECTURĂ Program: Dezbateri Științifice Interne, ICCV Organizare: Mălina Voicu și Delia Bădoi Descrierea atelierului: Atelierul are ca scop principal discutarea unor articole științifice, pe diverse teme de cercetare ale institutului, care propun diferite...

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: iccv@iccv.ro / secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61