Publications

Coordonator(i)Autor(i)AnTitluEditurăLocalitate
Cace Sorin; Voicu Mălina; Marin Monica; Aldea Iulian
2022
Atlas social: dinamica indicatorilor sociali în România după integrarea în Uniunea EuropeanăICCV
București
Stănescu, Iulian şi Mihalache, Flavius Zamfir Cătălin; Coste, François; Stănescu, Iulian; Mihalache, Flavius; Hărăguș, Mihaela; Földes, Ionuț; Țâra, Sergiu; Kruzslicika, Mihaela; Alboiu, Cornelia; Drigă, Diana; Alexandri, Cecilia; Chițea Lorena, Florentina; Rusu, Marioara; Petre, Dan; Popescu, Anca; Ilie, Simona; Nițu, Ana; Mihai, Horia; Anghel, Ionuț-Marian; Ștefănescu, Maria Livia; Tomescu, Cristina; Dumitru, Mihai; Banciu, Dan; Rotariu, Lucian; Berescu, Cătălin; Tănase, Laurențiu 2022România rurală înnoul capitalism: 1990-2020Editura Pro Universitaria
Emre Erdogan, Pinar Uynar, Claudia Petrescu2022Manual for the Methodological Best-Practices in Research Dedicated to Rural NEETs
COST CA18213
Bojnec, Stefan si Claudia Petrescu2022Youth Policy Application of the Intervention: Best-Practices with Rural NEETs
COST CA18213
Marin, Anca Monica
2021
Assessing PNDL: Romanian Leaders in Quest for State-Budget Funds
Springer International Publishing
Mihaiu, Simona
2021
Criminalitatea Violentă. Semnificații și implicații socialeEditura Pro Universitaria
București
Stănescu, Simona; Voicu, Mălina; Mihaiu, Simona; Cace Sorin
Aldea, Iulian; Anghel, Marian; Cace, Sorin; Glăvan, Eugen; Precupețu, Iuliana; Preoteasa Ana Maria; Stanciu, Mariana; Stănescu Iulian; Stănescu, Simona; Bogdan Voicu; Voicu Mălina
2021
Dezvoltare și schimbare socială proiectată. In honorem Cătălin Zamfir
Editura Pro Universitaria
București
Defourny, Jacques; Nyssens, Marthe
Lambru, Mihaela; Petrescu, Claudia
2021
Institutionalisation of Social Enterprise in Romania: Historical Milestones and SE Models Development, pp. 152 -168, în Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice Nyssens, Marthe (editors), Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice
Routledge
New York
Bakare Kazeem Kayode
Mihăilescu, Adina; Mariana Stanciu; Livia Ștefănescu; Cristina Humă
2021
The Decent Life Basket for Families with School-Age Children, pp. 84-94, în Selected Topics in Humanities and Social Sciences, vol. 5
B P International
Stănculescu, Manuela Sofia și Marin, Monica
Georgiana Blaj; Cătălina Iamandi-Cioinaru; Bogdan Corad; Andreea Stănculescu
2021
Evaluarea intermediară a Implementării Strategiei pentru Protecția Copilului pe anii 2014-2020 și a Planului de Acțiuni pentru anii 2016-2020 în Republica Moldova
UNICEF Moldova
Chișinău
Željko Pavić; Antun Šundalić; Krunoslav Zmaić; Tihana Sudarić; Claudiu Stefani; Maciej Białous; Dejan Janković
Preotesi, Mihnea
2021
Global challenges & regional specificities conference proceedings globalisation and regional identity
Osijek
Preotesi, Mihnea
2021
Mecanisme ale subdezvoltării localităților rurale și orașelor mici din România. Studiu de caz: Abrud, județul Alba în volumul de Proceedings al Conferinței Internaționale Economic Growth in the conditions of globalisation, 15Th Edition
Chișinău
Luicy Pedroza; Sara Wallace Goodman; Roxana Bărbulescu
Bogdan Voicu; Alin Croitoru
2021
Between Integration and Dissociation: Intra-European Immigrants’ Life Experiences in Romania, în The integration-citizenship nexus: Sites of belonging and bureaucracies of citizenship
Springer
Mihăilescu, Adina
Stanciu, Mariana; Ștefănesscu, Livia; Humă, Cristina
2021
Raport - Standardul decent de viață pentru familiile cu copii de vârstă școlară
Petrescu, Claudia; Erdogan, Emre; Flynn, Paul
2021
Manual for the Classification of Intervention Best-Practices with Rural NEETs
Precupețu, Iuliana
Flavius Mihalache; Claudia Petrescu; Cosmina-Elena Pop: Laura Tufă; Marian Vasile
2021
Raport - Calitatea vieții vârstnicilor. Tendințe și riscuri în contextul pandemiei
ICCV
București
Stănculescu, Manuela Sofia; Monica Marin
Blaj, Georgiana; Iamandi-Cioinaru; Cătălina Corad; Bogdan, Stănculescu, Andreea
2021
Raport - Mid-term Evaluation of Implementation of the Child Protection Strategy 2014-2020 and its Action Plan for 2016-2020 in the Republic of Moldova
UNICEF Moldova
Chișinău
Stănescu, Iulian; Mihai Dumitru
2021
Pandemia Covid-19 şi vaccinarea: reprezentări sociale
ICCV
Bucureşti
Țoc, Sebastian; Dinu Guțu
2021
Raport - 24/7. Muncă de îngrijire și migrația femeilor românce și moldovence în Italia
Bucureşti
Voicu, Bogdan; Ovidiu Voicu
2021
Raport - Evaluare a impactului data.gov.ro și a deschiderii spre open data în România
RQSA & SGG
Bucureşti
Voicu, Bogdan; Ovidiu Voicu
2021
Raport - Evaluare a impactului data.gov.ro și a deschiderii spre open data în România. Sinteza raportului
RQSA & SGG
Bucureşti
Molinero-Gerbeau, Yoan; Șerban Monica; Croitoru, Alin
2021
Migration, food and agriculture: Insights into what we eat and how our food is produced at the beginning of the third millennium, Special Issue of Social Change Review, 18(1), 1-143
Simona Mihaiu; Ana Maria Nițu; Horia Mihai; Simona Maria Stănescu
2021
Perspectives On The Development Of Social Services From European To National Level, Case Study On Romania, Proceedings ”Experience. Knowledge. Contemporary Challenges Back to the Future. Social – economic Challenges and Perspectives”
Editura Artifex
București
Petrescu, Claudia Lambru, Mihaela; Stănilă, Gabriel; Neguț, Adriana; Mihalache, Flavius; Ciobanu, Carmen; Balogh, Martin; Sîrbu, Simona; Constantinescu, Lorita; Neagoe, Ștefania 2021Achiziții cu impact social și de mediu în România. Raport de politică publică
Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit
Diaconu, MarinZamfir, Elena2020O imagine personală despre viață și profesie în "23 Gânduri în Autoprezentări subiective"Fundația Națională pentru Știință și ArtăBucureşti
Diaconu, MarinZamfir, Cătălin2020Cum am devenit sociolog și ce fel de sociolog în "23 Gânduri în Autoprezentări subiective"Fundația Națională pentru Știință și ArtăBucureşti
Niţă, N.; Rusu, I.; Hergheş, N.E.; Bogea, M.C.; Năforniţă, R.Stănescu, Simona Maria2020Măsuri de politică socială privind prevenirea delicvenței în "Devianță și criminalitate Evoluție, tendințe și perspective"Universul JuridicBucureşti
Ene, C.M.; Uzlău, C.; Bălan, M.Stănescu, Simona Maria; Vîrjan, Daniela2020Role of corporate social responsability in supporting sustainable development în The 4th Edition of the International Conference „Trends in the current Economic environment”Pro UniversitariaBucureşti
Marina, Lucian; Pascaru, MihaiPreotesi, Mihnea; Tomescu, Cristina2020Administrative data versus statistics,statistics versus estimated data.Methodological difficulties and the solutions în "Cunoastere si dezvoltare sociala"Editura AccentCluj Napoca
Rothgangel, Martin; Ednan, Aslan; Jaggle, Martin2020Religious Education at Schools in Romania, in "Religious Education at Schools in Europe"Vienna University PressViena
Mihăilescu, Adina2020The Concept of Quality of Life from a Socio-Economic and Historical Perspective, în "Recent Advances in Science and Technology Research" Vol. 1
Mihăilescu, Adina2020Assessment of Population Needs by Normative Method: Romania 1989-2018, în "Current Research in Education and Social Studies" Vol.2Book Publisher International
Ilie, Simona2020Wage Policies In The Last Century In Romania, volumul conferinței de la Minsk , "Historical Memory as a Factor of consolidation of Society"Minsk
Rye, J. F.; O'Reily, K.Şerban, Monica; Deliu, Alexandra; Gerbeau, Yoan Molinero2020Are the guest-worker programmes still effective? Insights from Romanian migration to Spanish agriculture, în "International Labour Migration to Europe’s Rural Regions"RoutledgeLondra
Zamfir, Cătălin; Cace, SorinZamfir, Elena; Arpinte, Daniel; Mihaiu, Simona; Stănescu, Iulian; Stănescu, Simona Maria; Ţoc, Sebastian; Voicu, Mălina; Deliu, Alexandra; Tomescu, Cristina; Bogdan, Florian; Stanciu, Mariana; Mihăilescu, Adina; Humă, Cristina2020Covid19 în România, date, analize, evoluții și statistici, Institutul de Cercetare a Calități ViețiiEditura Academiei RomâneBucureşti
Mihalache, Flavius2020Mediul rural 1990-2020. Transformări și decalajeEditura Presa Universitară ClujeanăCluj-Napoca
Fitzek, Sebastian2020Sacrul și puterea politică. Abordări psihosociale ale imaginarului colectivPro UniversitariaBucureşti
Alexandrescu, Filip2020Social Conflict and the Making of a Globalized Place at Roșia MontanăPro UniversitariaBucureşti
Bonea, Georgiana-Virginia2020Violenţa bazată pe gen: abordări teoretice esenţialeEditura Sigma EducaţionalBucureşti
Zamfir, Elena; Voicu, Mălina; Stănescu, Simona MariaAnghel, Ionuț Marian; Arpinte, Daniel; Banciu, Dan; Buligescu, Bianca; Cace, Sorin; Cojocaru, Ştefan; Fitzek, Sebastian; Ionescu, Luminița; Marin, Monica; Mihăilescu, Adina; Preotesi, Mihnea; Rotariu, L; Stanciu, Mariana; Stănculescu, Manuela Sofia; Ţoc, Sebastian; Voicu, Bogdan; Zamfir, Cătălin2020Politici sociale în România după 30 de ani. Așteptări și răspunsuriEditura Academiei Române
Bădescu, I. Ciprian2020Welfare Capitalism and the Regional Worlds. Reflections on the Fourth Capitalism
Pertinent PressOxford
Nuri Tinaz
Tănase, Laurențiu
2020
Legal structure and administrative functioning of the religious counselling and care system, in hospitals and prison in Romania, pp.163-175, in Spiritual counselling and care in health and prison services - diverse experiences & practices
DEM Press
Istanbul
Zamfir, Cătălin; Cace, Sorin
Arpinte, Daniel; Bădoi, Delia; Cace, Sorin; Deliu, Humă, Cristina; Alexandra; Mihaiu, Simona; Mihăilescu, Adina; Stanciu Mariana; Stănescu, Simona Maria; Stănescu, Iulian; Țoc, Sebastian; Voicu, Mălina; Tomescu, Cristina
2020
Covid19 în România. Date, analize, evoluții și statistici
Editura Expert
București
Voicu, Bogdan; Rusu, Horațiu; Tufiș, Claudiu D.
2020
Atlasul valorilor sociale. România la 100 de ani
Presa Universitară Clujeană
Cluj Napoca
Voicu, Bogdan
2020
URANUS-RAHOVA. Memorii în capsulă. Raport pe marginea sondajului de opinie
The Ark & ICCV
Bucureşti
Neagu Gabriela
2020
Raport - RURAL NEETs IN ROMANIA
COST CA18213
Petrescu, ClaudiaDeliu, Alexandra; Mihalache, Flavius; Neguț, Adriana; Stănilă, Gabriel 2020Raport de evaluare programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și ellevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat ICCV
Păduraru, T.; Jijie, D.T.; Doncean, M.; Tacu, G.Bălan, Mariana; Stănescu, Simona Maria2019Evoluții ale pieței muncii tinerilor în regiunile de dezvoltare ale României în perioada post-criză în "Dezvoltarea economico-socială durabiă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere"Editura PerformaticaIaşi
Marina, Lucian; Pascaru, MihaiArpinte, Daniel2019Îmbătrânirea activă- potențiale opțiuni pentru politicile active destinate creșterii calității vieții vârstnicilor în "Tendinţe ale cunoaşterii şi dezvoltării sociale în secolul 21"Editura AccentBucureşti
Ene, C.M.; Uzlău, C.; Bălan, M.2019Promoting a healthy working environment after confronting a burnout experience în "Trends in the current economic environment"Pro UniversitariaBucureşti
Voicu, Mălina; Bădoi, Delia2019Care work at home and abroad (Special issue)Analize - Journal of Gender and Feminist Studies
Voicu, Mălina2019Raport-Employment challenges for women and vulnerable groups. European Centre of Expertise (ECE) in the field of labour law, employment and labour market policies
Voicu, Mălina; Manea, Mădălina; Cace, Sorin2019raport-Active Ageing Index at Subnational Level in Romania. Raport FinalGeneva, UNECE/ European Comission
Szabo, Ana; Voicu, Bogdan; Popescu, Mihai2019Raport-Instrument de evaluare a riscurilor și nevoilor în unitățile penitenciare din România. Raport de validareBucureşti, GRADO & ANP
Szabo, Ana; Voicu, Bogdan; Popescu, Mihai2019Raport-Risk and needs assessment tool in Romanian prisons. Summary of the validation reportBucureşti, Grado & Anp
Gheţea, MihaelaStănescu, Simona Maria; Cace, Sorin; Mihăilescu, Adina; Stanciu, Mariana; Rotaru, Viorica2019Raport-Calitatea vieţii persoanelor vârstnice dependente în România (etapa III)Bucureşti
Stănculescu, Manuela Sofia; Marin, Monica; Blaj, Georgiana; Corad, Bogdan; Iamandi, Cătălina; Stănculescu, Andreea2019MATE: Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație privind Părăsirea Timpurie a ȘcoliiMinisterul Educației NaționaleBucureşti
Petrescu, Claudia2019Raport-Peer Country Comments Paper by Romania - Peer Review on 'Strategies for supporting social inclusion at older age' - Measures for preventing and tackling social isolation, loneliness and social exclusion. European Comission. Directorate-General for Employment, Social Affairs and InclusionPublications Office of the European UnionLuxembourg
Petrescu, Claudia2019Achiziții rezervate: provocări, tendințe, oportunități
Petrescu, Claudia; Achimescu, Vlad; Glăvan, Eugen; Neagu, Gabriela; Neguţ, Adriana; Stănilă, Gabriel; Vladu, Cristina2019Raport-Mid-Term Review of the ‘Social Inclusion through the Provision of Integrated Services at Community Level’ Model (LRPS-2016-9125555) October 2014 – December 2016
Petrescu, Claudia; Neagu, Gabriela; Stănilă, Gabriel; Rusu, Octavian; Giocea, Oana; Trifon, Maria2019Raport-Mecanismele de finanțare publică a activităților non-profit. Rapoart de evaluare
Petrescu, Claudia; Neagu, Gabriela; Stănilă, Gabriel2019Raport-Copii aflați în situație de risc din Municipiul București. Raport de cercetare elaborat în cadrul proiectului ”Eficiența intervențiilor pentru prevenirea separării copilului de părințiBucureşti
Lambru, Mihaela; Petrescu, Claudia2019Raport-Social enterprises and their eco-systems. Country report: Romania. European ComissionPublications Office of the European Union.Luxembourg
Ungureanu, R.S.; Cutută, R.A.2019Moralitate și violență. Perspective asupra comunităților politice contemporaneInstitutul EuropeanIaşi
Bădescu, GabrielŢoc, Sebastian2019Școala din România din perspectiva datelor PISAPresa Universitară ClujeanăCluj Napoca
Rusu, MStănescu, Simona Maria; Bălan, Mariana2019Realizarea de sine – interpretări psihologice și educativeEditura Ars LongaBucureşti
Predescu, O; Duvac, C; Tomiţă, MStănescu, Simona Maria2019Devianță și criminalitate – evoluție, tendințe și perspectiveEditura Universul juridicBucureşti
Pătrăşcanu, RMorar, Vasile2019Destin frântEditura PaideeaBucureşti
Stănculescu, Manuela Sofia; Neef, RainerIlie, Simona2019The Social Impact of Informal Economies in Eastern EuropeRoutledge Taylor & Francis Group
Bălan, Mariana; Stănescu, Simona Maria2019Almanahul de sociologieEditura BelarusăMinsk
Ilie, SimonaTomescu, Cristina; Rotariu, L2019Viața penitenciară; sistem și calitatePro UniversitariaBucureşti
Deliu, Alexandra2019Identity here and there. Migration as resource for identity constructionPro UniversitariaBucureşti
Zamfir, Cătălin2019Istoria socială a RomânieiEditura Academiei RomâneBucureşti
Bălan, Mariana; Stănescu, Simona Maria2018Psycho-Social Impact of Drugs’Use among Romanian Youth from a Comparative Perspective în "SPECTO 2018 Multidisciplinary perspectives in the quasi-coercive treatment of offendersGroups with special needs in community measures Round Table 2 Community and its ”Lenses” in Justice: Therapeutic Justice"Timişoara
Voicu, BogdanDeliu, Alexandra; Tomescu, Cristina; Neguţ, Adriana2018Raport-O evaluare a procesului de integrare. Raport pentru Consiliul Național Român pentru RefugiațiBucureşti
Voicu, BogdanDeliu, Alexandra; Tomescu, Cristina; Neguţ, Adriana2018Raport-Refugees to Romania 2018. An assessment of pathways to integration. Report for National Romanian Council for RefugeesBucureşti
Gheţea, MihaelaStănescu, Simona Maria; Cace, Sorin; Mihăilescu, Adina; Stanciu, Mariana; Rotaru, Viorica2018Raport-Calitatea vieţii persoanelor vârstnice dependente în RomâniaBucureşti
Caradaică, M; Stoiciu, VictoriaŢoc, Sebastian2018Stânga şi agenda socială a RomânieiEditura TritonicBucureşti
Rotaru, Ioan-Gh; Rusu, IeremiaTănase, Laurenţiu2018Reforma - 500 de ani de impact teologic, eclesiastic si socialRisoprintCluj Napoca
Caradaică, M; Stoiciu, VictoriaStănescu, Iulian2018Stânga şi agenda socială a RomânieiEditura TritonicBucureşti
Păuna, Carmen B.; Iorgulescu, R; Diaconescu, TStanciu, Mariana2018Smart Clusters. Value Chains. Business Driven Innovation: Moving towards a bio-based worldEditura EconomicăBucureşti
Ianoşi, Ion; Morar, Vasile2018Ultimul cuvânt. În dialog cu Alexandru ȘtefănescuEditura TreiBucureşti
Constantin, GeorgeMorar, Vasile2018Teoria eșeculuiEditura LumenIaşi
Păuna, Carmen B.; Iorgulescu, R; Diaconescu, TMihăilescu, Adina2018Smart Clusters. Value Chains. Business Driven Innovation: Moving towards a bio-based worldEditura EconomicăBucureşti
Iancu, AStănescu, Iulian2018Economia României. Un secol de transformări (1918-2018), vol. IIEditura Academiei RomâneBucureşti
Dandara, O; Guţă, I; Preotesi, Mihnea; Pârvan, A; Danilov, L; Manasia, L2018Angajarea comunităţii în susţinerea educaţiei-experienţe din Republica MoldovaUSTChişinău
Şerban, Monica; Croitoru, Alin2018Diasporas in Modern World: Regional Context and Potential for Sustainable Development of the Country of OriginIOMChişinău
Berescu, Cătălin2018How many ghettos can we count, În Racialized labour and spaces of marginality in capitalist RomaniaPalgraveLondra
Ţoc, Sebastian2018Clasă și educație. Inegalitate și reproducere socială în învățământul românescPro UniversitariaBucureşti
Tudor, Ciprian2018Ficțiunea “libertății sălbatice” în secolul al XIX-lea. Carmen între mit cultural și stereotip etnicEditura TritonicBucureşti
Tomescu, Cristina2018Politici publice de sănătate. Teorii, tendințe, analizeArs DocendiBucureşti
Preoteasa, Ana Maria2018Multiple facets of precarious work in RomaniaPro UniversitariaBucureşti
Petrescu, ClaudiaNeguţ, Adriana; Stănilă, Gabriel2018Bunăstarea copilului din mediul ruralRisoprintCluj Napoca
Marin, Monica2018Parental Resources and Children’s EducationEditura LumenIaşi
Zamfir, CătălinAnghel, Ionuț Marian; Banciu, Dan; Cace, Sorin; Deliu, Alexandra; Dumitru, Mihai; Fitzek, Sebastian; Marin, Monica; Mihăilescu, Adina; Mihalache, Flavius; Vasile, Morar; Preoteasa, Ana Maria; Rotaru, Viorica; Preotesi, Mihnea; Simu, Mona; Stanciu, Mariana; Stănescu, Iulian; Stănescu, Simona Maria; Şerban, Monica; Dumitrana, Mircea; Voicu, Mălina; Tănase, Laurenţiu; Ţoc, Sebastian; Zamfir, Elena2018Istoria socială a României: 1918-2018Editura Academiei RomâneBucureşti
Voicu, Bogdan2018RAPORT DE ANALIZĂ NR. 4. Barometru – Bunăstarea subiectivăBucureşti, SNSPA&SGG Starea naţiunii
Voicu, Bogdan2018RAPORT DE ANALIZĂ NR. 23. Barometru – Munca 2Bucureşti, SNSPA&SGG Starea naţiunii
Voicu, Bogdan2018RAPORT DE ANALIZĂ NR. 22. Barometru – DemografieBucureşti, SNSPA&SGG Starea naţiunii
Voicu, Bogdan2018RAPORT DE ANALIZĂ NR. 19. Încrederea în instituțiiBucureşti, SNSPA&SGG Starea naţiunii
Voicu, Bogdan2018RAPORT DE ANALIZĂ NR. 16. Barometru – MediuBucureşti, SNSPA&SGG Starea naţiunii
Voicu, Bogdan2018RAPORT DE ANALIZĂ NR. 10. Barometru – DezvoltareBucureşti, SNSPA&SGG Starea naţiunii
Voicu, Bogdan2018Raport C3 (probabilitatea de eliberare condiționată)Bucureşti, Agenția Națională a Penitenciarelor
Voicu, Bogdan2018Raport C2 (probabilitatea de trecere la un regim mai favorabil)Bucureşti, Agenția Națională a Penitenciarelor
Voicu, Bogdan2018Raport C1 (stabilirea regimului)Bucureşti, Agenția Națională a Penitenciarelor
Voicu, Bogdan2018Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice. Rezultatele anchetelor pe un eșantion de organizații publiceBucureşti, Ernst & Young/ Secretariatul General al Guvernului
Voicu, Bogdan; Palada, Mirel; Dumitraşcu, Veronica2018RAPORT DE ANALIZĂ NR. 8a. Barometru – Securitate ABucureşti, SNSPA&SGG Starea naţiunii
Voicu, BogdanNeguţ, Adriana; Tomescu, Cristina; Deliu, Alexandra2018An assessement of pathways to integrationBucureşti, Consiliul Național Român pentru refugiați
Teşliuc, Emil; Grigoraş, Vlad; Stănculescu, Manuela Sofia2018Studiu de diagnoză: Evaluarea unui eşantion reprezentantiv de copii din centrele de plasament, şi analiza focus-grupurilor care reunesc diverse tipuri de beneficiari pentru crearea unor alternative la centrele de plasament închise
Teşliuc, Emil; Grigoraş, Vlad; Stănculescu, Manuela SofiaAnton, Simona; Ardelean, Diana Mioara; Iamandi, Cătălina; Corad, Bogdan; Vladu, Cristina; Duşa, Adrian; Ghrigore, Marinela; Iagăr, Lavinia; Lucan, Eugen; Marin, Monica; Miţoc, Mihaela; Neagu, Marcela; Perju, Oana; Sorescu, Emilia; Trocea, Andreea; Zanoschi, Mihaela2018Harta serviciilor de prevenire din comunitățile sursă și a serviciilor alternative la îngrijirea rezidențială dezvoltate de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție,Bucureşti, Banca Mondială
Precupeţu, Iuliana; Mihalache, Flavius; Petrescu, Claudia; Pop, Cosmina; Tufă, Laura; Vasile, Marian2018Calitatea vieţii în România în context europeanBucureşti, ICCV
Petrescu, ClaudiaIlie, Simona; Mihalache, Flavius; Neguţ, Adriana; Stănilă, Gabriel2018Amprenta socială și economică a Asociației SOS Satele Copiilor RomâniaBucureşti, SOS Satele Copiilor
Petrescu, ClaudiaNeguţ, Adriana; Stănilă, Gabriel2018Bunăstarea copilului din mediul ruralRisoprintCluj Napoca,
Aprahamian, Arabela; Marin, Monica2018Results of the Pilot studies conducted within Advisory Services Agreement on Developing the Capacity of the Central Public Administration to Carry Out Impact Studies project. Report prepared within the Advisory Services Agreement on Developing the Capacity of the Central Public Administration to Carry Out Impact Studies project
Guga, Ştefan; Mihăilescu, Adina; Spătari, Marcel2018Coşul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populaţia RomânieiBerlin, Friedrich-Ebert-Stiftung
Dumitraşcu, Veronica; Palada, Mirel; Voicu, Bogdan2018RAPORT DE ANALIZĂ NR. 8b. Barometru – SecuritateBucureşti, SNSPA&SGG Starea naţiunii
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2018Harta privind sărăcia în muncă la nivel de regiuni de dezvoltare în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2018Harta privind sărăcia în muncă la nivel de judeţe în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2018Harta privind sărăcia în muncă la nivel de localităţi în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2018Harta privind sărăcia relativă la nivel de regiuni de dezvoltare în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2018Harta privind sărăcia relativă la nivel de judeţe în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2018Raport-Harta privind sărăcia relativă la nivel de localităţi în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2018Raport-Harta privind nevoia de infrastructură a serviciilor sociale în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2018Raport-Harta privind infrastructura serviciilor sociale existente în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2018Raport-Harta privind serviciile sociale existente în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Vlase, Ionela; Voicu, Bogdan2018Gender, Family, and Adaptation of Migrants in Europe. A Life Course Perspective, Palgrave
Mărginean, Ioan; Precupețu, IulianaCasapu, Alin; Deliu, Alexandra; Mihalache, Flavius; Mihăilescu, Adina; Neguţ, Adriana; Petrescu, Claudia; Pop, Cosmina; Popescu, Raluca; Simu, Mona; Stanciu, Mariana; Tufă, Laura; Vasile, Marian; Zamfir, Elena2018Enciclopedia Calității Vieții în RomâniaEditura Academiei RomâneBucureşti
Marin, Monica2018Parental Resources and Children’s EducationLumenIaşi
Popescu, Mădălina Ecaterina; Militaru, Eva; Pele, Dan; Mozurenco, Miruna; Vasile, Valentina; Ilie, Simona; Mihăilescu, Adina; Şerban, Adela2017Support for establishing a minimum wage-setting mechanism in RomaniaEditura LumenIaşi
Voicu, Bogdan; Palada, Mirel2017RAPORT DE ANALIZĂ NR. 5. Barometru – încrederea în instituțiiBucureşti, SNSPA&SGG Starea naţiunii
Stănculescu, Manuela Sofia; Marin, Monica2017Optimizing Clinical Learning Environment in Emergency Medicine Postgraduate Training (Residency – EMR) in Romania
Palada, Mirel; Voicu, Bogdan2017RAPORT DE ANALIZĂ NR. 1. Barometru – Valori sociale ale românilorBucureşti, SNSPA&SGG Starea naţiunii
Ghenţa, MBădoi, Delia2017Forța de muncă din sectorul asistență socială și sănătateEditura UniversitarăBucureşti
Mocanu, VasileNeagu, Gabriela2017Inegalități sociale în Republica Moldova: constituirea clasei de mijlocTipografia CentralăChişinău
Kerlin, JanellePetrescu, Claudia; Lambru, Mihaela2017Shaping Social Enterprise: Understanding Institutional Context and InfluenceEmerald PublishingBingley, UK
Stănculescu, Manuela Sofia; Marin, Monica; Blaj, Georgiana; Buligescu, Bianca2017Serviciile sociale in România- Stare de fapt si provocări Servicii de locuire socialăEditura ProUniversitariaBucureşti
Stănculescu, Manuela Sofia; Grigoraş, Vlad; Teşliuc, Emil; Pop, VoichiţaMarin, Monica; Cioinaru, Cătălina Iamandi; Neculau, Georgiana; Conrad, Bogdan; Trocea, Andreea2017Romania: Children in Public CareAlpha MDN Printing HouseBucureşti
Bădoi, Delia2017La sociologie publique – Orientations critiques sur l‟usage de la connaissance sociologique dans la société contemporaineEditura TritronicBucureşti
Bonea, Georgiana-Virginia2017Succintă analiză şi interpretare a legislaţiei româneşti pentru prevenirea şi combaterea abuzului asupra minoruluiEditura SigmaBucureşti
Zamfir, Elena; Precupeţu, IulianaZamfir, Cătălin; Casapu, Alin; Cace, Sorin; Ilie, Simona; Ştefănescu, Maria Livia; Anghel, Ionuț Marian; Tudor, Elena; Mihăilescu, Adina; Arpinte, Daniel; Deliu, Alexandra; Preotesi, Mihnea; Fitzek, Sebastian; Neagu, Gabriela; Preoteasa, Ana Maria; Pop, Cosmina; Briciu, Cosmin; Marin, Monica; Neguţ, Adriana; Petrescu, Claudia; Stănescu, Iulian; Stănculescu, Manuela Sofia; Stanciu, Mariana2017Calitatea vieţii în realitate şi dezideratEditura Academiei RomâneBucureşti
Voicu, Bogdan2017Constitutional Court Of Moldova: Public RepresentationsChişinău, IMAS
Voicu, BogdanPreoteasa, Ana Maria; Vlase, Ionela; Achimescu, Vlad; Tufă, Laura; Anghel, Ionuț Marian; Tudor, Elena; Deliu, Alexandra; Camelia, Badea2017Situation Analysis: Roma ChildrenBucureşti, UNICEF
Petrescu, Claudia; Neagu, Gabriela; Neguţ, Adriana; Stănilă, Gabriel; Vladu, Cristina2017Evaluare intermediară a proiectului model "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității"Bucureşti, UNICEF România
Petrescu, Claudia; Săteanu, Mioriţa; Zăvădescu, Anca; Voinescu, Bonica; Nicolescu, Tanea; Achiţei, Silvia; Dimitrof, Filip; Bădărău, Georgică2017Document de poziție privind crearea unui cadru benefic unei îmbătrâniri demne și active în RomâniaBucureşti, Confederaţia Caritas România
Palada, Mirel; Voicu, Bogdan2017Valorile sociale ale românilor. Partea a II-a. Analiza rezultatelorBucureşti - SIPOCA 11
Palada, Mirel; Voicu, Bogdan2017Valorile sociale ale românilor. Analiza rezultatelorBucureşti - SIPOCA 11
Palada, Mirel; Voicu, Bogdan2017Încrederea românilor în instituții. Analiza rezultatelor. Partea 2: Perspectiva comparatăBucureşti - SIPOCA 11
Palada, Mirel; Voicu, Bogdan2017Încrederea românilor în instituții. Analiza rezultatelor. Partea 1: Perspectiva longitudinalăBucureşti - SIPOCA 11
Nedelciu, Eduard; Țoc, Sebastian2017Plan local de acțiune pentru mediu al municipiului Bălți 2017-2020
Petrescu, Claudia; Neagu, Gabriela2017Methodology for working with young people in rural areas and within the child protection system, SOS Satele Copiilor
Neagu, Gabriela2017Raport de evaluare "Servicii integrate pentru familii din zone dezavantajate" -Bucureşti, Concordia România
Walid, Mahnoud; Voicu, Bogdan; Naghi, Dana2017Methodology and instrument for monitoring Romanian strategies in educationBucureşti, World Bank
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2017Raport privind sărăcia în muncă la nivel de regiuni de dezvoltare în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2017Raport privind sărăcia în muncă la nivel de judeţe în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2017Raport privind sărăcia în muncă la nivel de localităţi în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2017Raport privind sărăcia relativă la nivel de regiuni de dezvoltare în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2017Raport privind sărăcia relativă la nivel de judeţe în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2017Raport privind sărăcia relativă la nivel de localităţi în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2017Raport privind nevoia de infrastructură a serviciilor sociale în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2017Raport privind infrastructura serviciilor sociale existente în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2017Raport privind serviciile sociale necesare în RomâniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Tomescu, Cristina2017Raport privind serviciile sociale existente în România, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Zamfir, CătălinCace, Sorin; Zamfir, Elena; Deliu, Alexandra; Tudor, Elena; Anghel, Ionuț Marian; Țoc, Sebastian; Bădoi, Delia; Mihăilescu, Adina; Glăvan, Eugen; Blaga, Eugen; Briciu, Cosmin; Ilie, Simona; Mihalache, Flavius; Neagu, Gabriela; Pop, Cosmina; Precupețu, Iuliana; Preoteasa, Ana Maria; Preotesi, Mihnea; Stanciu, Mariana; Șerban, Monica; Ștefănescu, Livia; Tomescu, Cristina2017Raport social al ICCV 2017. Starea socială a României. Calitatea vieții: situația actuală și perspective pentru 2038ICCV Academia RomânăBucureşti
Olah, S; Rozeanu, G; Bodogai, S; Coturbaş, LSimu, Mona2016Current Challenges in Social SciencesPresa Universitară ClujeanăCluj-Napoca
Zamfir, Cătălin; VladCace, Sorin; Zamfir, Elena; Deliu, Alexandra; Tudor, Elena; Anghel, Ionuț Marian2016Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de aniEditura Academiei RomâneBucureşti
Zamfir, Cătălin; Vlad, Ionel-Valentin2016Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani: sumar executivEditura Academiei RomâneBucureşti
Zamfir, Catalin; Filipescu, IancuZamfir, Elena; Ilie, Simona; Stanescu, Simona Maria; Iordache, Maria2016Romanian Sociology: 1900-2010 A Social History.Lambert Academic PublishingSaarbuken, Germany
Zamfir, Elena; Stănescu, Simona Maria; Arpinte, DanielArpinte, Daniel; Bădescu, Ciprian Ilie; Banciu, Dan; Bonea, Georgiana-Virginia; Briciu, Cosmin; Drăgotoiu, Adina; Fitzek, Sebastian; Manea, Livius; Marinoiu, Alina Ioana; Mărginean, Ioan; Mihăilescu, Adina; Ionescu, Luminița; Onica-Chipea, Lavinia; Rădulescu, Dan Constantin; Scutaru, Codrin; Stanciu, Mariana; Stănescu, Simona Maria; Stegar, Irinel; Ștefănescu, Ștefan Corneliu; Tomiță, Mihaela Alida; Vîlcu, Alexandra; Zamfir, Cătălin; Zamfir, Elena2015Asistența socială în România după 25 de ani: răspuns la problemele tranziției: texte selectateȘcoala Ardeleană, EikonCluj-Napoca, București
Zamfir, Cătălin; Filipescu, IancuZamfir, Cătălin; Filipescu, Iancu; Zamfir, Elena; Ilie, Simona; Stănescu, Simona Maria; Iordache, Maria2015Sociologia românească: 1900-2010. O istorie socialăȘcoala Ardeleană, EikonCluj-Napoca, București
Stănescu, Simona Maria2015Social Protection in the European Union.Pro UniversitariaBucureşti
Preotesi, MihneaCace, Sorin; Dandara, Otilia; Danilov, Lilian; Dumbrăveanu, Andrei; Pârvan, Andrei; Potoroacă, Mihai2015Activizarea comunităţii din perspectiva procesului educaţional: actori, mecanisme, factoriPro UniversitariaChișinău - București
Stănescu, Iulian; Zamfir, CătălinAnghel, Cristian; Rădulescu, Dan C.; Rotariu, Traian; Mihalache, Flavius; Anghel, Ionuț Marian; Dina, Christopher2015România la răscruce: opțiuni pentru viitorPro UniversitariaBucureşti
Mărginean, Ioan2015Studii sociologice 2004-2014.Pro UniversitariaBucurești
Mărginean, Ioan; Vasile, MarianDumitru, Mihai; Glăvan, Eugen; Ilie, Simona; Mihalache, Flavius; Mihăilescu, Adina; Neguţ, Adriana; Petrescu, Claudia; Pop, Cosmina; Popescu, Raluca; Precupețu, Iuliana; Preoteasa, Ana Maria; Stanciu, Mariana; Stanescu, Simona Maria; Tufă, Laura; Voicu, Bogdan; Voicu, Mălina2015Dicționar de calitatea viețiiEditura Academiei RomâneBucureşti
Rață, Georgeta; Runcan, PatriciaZamfir, Elena2014Perception of the cultural environment as a space of communication by the Roma eliteEditura Didactică și PedagogicăBucureşti
Zamfir, CătălinRotaru, Viorica; Runceanu, Marian2014Raport social 2014: evaluarea capacității Agenției Naționale pentru RomiPro UniversitariaBucurești
Michalos, Alex C.Zamfir, Cătălin2014Communist Regimes, Quality of Life inSpringer ReferenceDordrecht
Vasile, Marian2014Introducere în SPSS pentru cercetarea socială şi de piaţă: o perspectivă aplicatăPoliromIaşi
Stănescu, Iulian2014Puterea politică în România. De la comunism la noul capitalism: (1989-2014)Pro UniversitariaBucureşti
Stanciu, MarianaJawad, Ana-Diana; Mihăilescu, Adina2014Healthcare Services in Romania: After Two Decades of ReformLAP Lambert Academic Publishing
Mihăilescu, Adina2014Minimul de trai, instrument in politicile socialeEditura Academiei RomâneBucurești
Michalos, Alex C.Mărginean, Ioan2014Quality of Life Diagnosis (QoLD)Springer ReferenceDordrecht
Ionescu, Mariea; Stănescu, Simona Maria2014Public policies for Roma. Assesment report of national program financed by European Union for Roma inclusion.Pro UniversitariaBucureşti
Ionescu, Mariea; Stănescu, Simona Maria2014Politici publice pentru romi. Raport de evaluare a programelor naționale finanțate de Uniunea Europeană pentru incluziunea romilor.Pro UniversitariaBucurești
Cace, SorinCace, Sorin; Neagu, Gabriela; Raț, Cristina; Ivasiuc, Ana2014Politici de incluziune a romilor în statele membre ale Uniunii EuropeneInstitutul European din RomâniaBucurești
Bonea, Georgiana-Virginia2014Atacul de panica si anxietatea: afectiuni ale individului lumii contemporane. Intrebari si raspunsuri.Editura SigmaBucurești
Bădescu, Ilie D.; Bădescu, Ciprian Ilie2014Conversiunea sistemelor: pustiul postmodern si deformarile lumii.Mica ValahieBucurești
Cace, Sorin; Sali, NicolaeBanu, Oana; Cace, Sorin; Cace, Corina; Cheianu-Andrei, Diana; Cuciureanu, Gheorghe; Ionescu, Ionela; Panait, Andra; Pârvan, Andrei; Rotaru, Smaranda; Sali, Nicolae2014Evaluarea capacității de cercetare a instituțiilor de învățământ superior din Republica MoldovaCasa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”Chișinău, Republica Moldova
Zamfir, Elena; Filomena, Maggino2013The European Culture for Human Right. The Right to HappinessCambridge Scholars Publishing
Stănescu, Simona Maria; Cace, Sorin; Alexandrescu, Filip; Stănescu, Iulian; Tufă, Laura; Tomescu, Cristina; Stănilă, Gabriel; Ştefănescu, Ştefan Corneliu; Preotesi, Mihnea; Pavel, Ramona; Neagu, Gabriela; Mihalache, Flavius; Preoteasa, Ana Maria; Achimescu, Vlad; Ardeleanu, Ionuţ; Arpinte, Daniel; Botonogu, Florin; Briciu, Cosmin; Dima, Gabriela; Ilie, Simona2013Demand and supply of social economy - two development regions of RomaniaEditura Pro UniversitariaBucureşti
Stănescu, Simona Maria; Ernu, Simona; Rădulescu, Livia; Alexandrescu, Aura Mihaela; Bojincă, Marian2013Modele de întreprinderi sociale pentru persoane cu dizabilitățiUNDP RomâniaBucurești
Stanescu, Simona Maria; Alexandrescu, Aura Mihaela; Rădulescu, Livia; Ernu, Simona; Bojincă, Marian2013Modele de întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare RomâniaUNDP RomâniaBucureşti
Stănescu, Simona MariaAsiminei, Romeo; Vîrjan, Daniela2013Raport de recomandări al economiei sociale. RomâniaUNDP RomâniaBucureşti
Precupețu, Iuliana; Precupeţu, Marius2013Inequality in Romania: dimensions and trendsEditura Academiei RomâneBucurești
Stănescu, Simona Maria2013Statul bunăstării între supravieţuire, reformă şi integrare europeanăEditura Pro UniversitariaBucurești
Petrescu, ClaudiaMihalache, Flavius; Petrescu, Ionuţ; Popa, Florian Emilian; Popa, Monica; Rotaru, Smaranda; Stănilă, Gabriel2013Organizațiile colective ale proprietarilor de terenuri agricole și forestiere. Profil, evoluție, tendințeEditura PoliromIaşi
Petrescu, ClaudiaIonescu, Corneliu; Kivu, Mircea; Neguţ, Adriana; Petrescu, Ionuţ; Popa, Monica; Rotaru, Smaranda; Stănilă, Gabriel2013Economia socială în contextul dezvoltării localeEditura PoliromIaşi
Petrescu, ClaudiaPetrescu, Ionuţ; Rotaru, Smaranda; Stănilă, Gabriel2013Cooperativele din România. Actori ai dezvoltării socioeconomiceEditura PoliromIaşi
Mărginean, IoanPopescu, Raluca; Mihalache, Flavius; Neagu, Gabriela; Preoteasa, Ana Maria; Tufă, Laura2013Profiluri teritoriale ale calităţii vieţiiEditura Academiei RomâneBucureşti
Lambru, Mihaela2013Organizațiile de ajutor reciprocEditura PoliromIaşi
Pop, VoichiţaStănculescu, Manuela Sofia; Anton, Simona; Cioinaru, Cătălina Iamandi; Neculau, Georgianu; Corad, Bogdan; Trocea, Andreea2013Spijinirea copiilor invizibiliEditura VANEMONDEBucureşti
Stănescu, Simona Maria; Rădulescu, Livia; Alexandrescu, Aura Mihaela; Bojincă, Marian; Ernu, Simona2013Modele de întreprinderi sociale pentru beneficiari de venit minim garantatUNDP RomâniaBucureşti
Zamfir, Elena; Manea, LiviusScutaru, Codrin; Fitzek, Sebastian2012Evaluarea datelor în cadrul cercetarii socio-economice în domeniul ocupării persoanelor cu scleroză multiplă: studiuICCV Academia RomânăBucureşti
Petrescu, Claudia2012Ghid de bune practici în dezvoltarea întreprinderilor sociale pentru comunitățile de romi. Programul Națiunilor Unite pentru DezvoltareUNDPBucureşti
Botonogu, FlorinNeagu, Gabriela; Sarău, Gheorghe2012Impactul programelor naționale menite să stimuleze participarea și performanța școlară. Studiu asupra măsurilor prevăzute în Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor românia aparținând minorităților romilor pentru perioada 2012-2020RCR EditorialBucurești
Ziomas, Dimitris; Arpinte, Daniel; Briciu, Cosmin; Popescu, Raluca2012Intervențiile economiei sociale în cadrul diferitelor activități economice - manual de intervențieEditura ExpertBucureşti
Tufiş, Paula2012Status attainment: predictable patterns or trendless fluctuation?Editura Institutul EuropeanIaşi
Tufiş, Claudiu2012Learning democracy and market economy in post-communist Romania.Editura Institutul EuropeanIaşi
Stănescu, Simona Maria; Neguţ, Diana2012De la idee la profit: cum să înfiinţezi o întreprindere de economie socială în România?Editura Expert
Stănescu, Simona MariaAsiminei, Romeo; Rusu, Octavian; Vîrjan, Daniela2012Profit pentru oameni – raport de deschidere în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în RomâniaUNDP România
Stănculescu, Manuela Sofia; Stoiciu, Victoria2012The impact of the economic crisis on labour migration from RomaniaEditura PaideiaBucureşti
Pop, VoichiţaStănculescu, Manuela Sofia; Anton, Simona; Cioinaru, Cătălina Iamandi; Neculau, Georgianu; Corad, Bogdan; Trocea, Andreea2012Helping the invisible childrenEditura VANEMONDEBucureşti
Stănculescu, Manuela SofiaMarin, Monica; Popp, Adolf2012Being a child in Romania. A multidimensional diagnosisEditura VANEMONDEBucureşti
Stănculescu, Manuela SofiaMarin, Monica; Popp, Adolf2012Copil în România. O diagnoză multidimensionalăEditura VANEMONDEBucureşti
Stanciu, MarianaMihăilescu, Adina; Ilie, Simona; Humă, Cristina; Chiriac, Dumitru2012România în austeritate. Criza globală a consumismului pe credit.Omnia Uni S.A.S.TBraşov
Neagu, Gabriela2012Şanse de acces la educaţie în societatea românească actualăEditura Lumen
Mihăilescu, Adina2012Coşul de consum al populaţiei din RomâniaEditura ExpertBucureşti
Botonogu, FlorinNeagu, Gabriela; Sarău, Gheorghe2012Impact of national programs intended to stimulate school attendance and performance. Study on the measures stipulated in the Strategy of Government of Romania for the inclusion of the Romanian citizens belonging to the Roma minority for 2012-2020RTR EditorialBucurești
Giurcă, SimonaIlie, Simona; Rusu, Marioara; Stoian, Iulian; Toma, Ştefania; Arsu, Alin2012Incluziunea romilor din România: politici, instituții, experiențe / Roma inclusion in Romania: policies, institutions, and examples.Editura Fundaţia Soros RomâniaBucurești
Zamfir, Elena; Runcan, Luciana-Patricia2011Riscuri si oportunităţi ale sistemului de asistenţă socială în România.Editura Excelsior ArtTimișoara
Stănescu, Simona Maria; Botonogu, FlorinBerescu, Cătălin; Faur, Andreea; Iancu, Adrian Marcel; Oancea, Gabriela; Presada, Florina; Şerban, Diana; Nicolae, Valeriu; Nicolaescu, Daniela; Nicolaescu, Victor2011Hidden communities FerentariEditura ExpertBucurești
Stănescu, Simona Maria; Botonogu, FlorinBerescu, Cătălin; Faur, Andreea; Iancu, Adrian Marcel; Nicolae, Valeriu; Nicolaescu, Daniela; Nicolaescu, Victor; Oancea, Gabriela; Presada, Florina; Șerban, Diana2011Comunități ascunse FerentariEditura ExpertBucurești
Stănescu, Simona Maria; Drăgotoiu, Adina; Marinoiu, Alina IoanaBussi, Patrizia; Dupres, Aurelie; Vasile, Valentina; Veţan, Mihaela; Gatman, Andreea2011Solidaritatea, o nouă sursă de putere economică: bune practici din economia socialăMinisterul Muncii, Familiei și Protecției SocialeBucureşti
Stănescu, Iulian; Dumitru, Mihai; Ecirli, Ahmet2011The Turkish community in Bucharest. A sociological overviewRao International Publishing CompanyBucureşti
Petrescu, Claudia; Arnăutu, Mariana; Constantin, Andreea; Stănilă, Gabriel2011Şcoala, inima comunităţii. Soluţii socio-educaţionale pentru sprijinirea participării şcolareRisoprintCluj-Napoca
Şerban, Monica2011Dinamica migraţiei internaţionale: un exerciţiu asupra migraţiei româneşti în SpaniaEditura LumenIaşi
Zamfir, CătălinIlie, Simona; Stănescu, Iulian; Scutaru, Codrin; Zamfir, Elena2011Social Report of IQLR. Romania: Answers to the CrisisEditura Academiei RomâneBucurești
Zamfir, Cătălin; Ilie, Simona; Stănescu, Iulian; Scutaru, Codrin; Zamfir, Elena2011Raport social al ICCV 2011. România: răspunsuri la crizăEditura Academiei RomâneBucurești
Stanescu, Simona Maria; Cace, Sorin; Alexandrescu, FilipArpinte, Daniel; Briciu, Cosmin; Mihalache, Flavius; Neagu, Gabriela; Preotesi, Mihnea; Tufă, Laura; Zamfir, Elena; Ardeleanu, Ionuţ; Achimescu, Vlad; Dima, Gabriela; Stănilă, Gabriel2011Între oportunităţi şi riscuri: Oferta de Economie Socială în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud – Est.Editura ExpertBucurești
Stanescu, Simona Maria; Cace, SorinIlie, Simona; Preoteasa, Ana Maria; Stănescu, Iulian; Stanciu, Mariana; Ştefănescu, Ştefan Corneliu; Tomescu, Cristina; Achimescu, Vlad; Botonogu, Florin; Dima, Gabriela; Drăgotoiu, Adina; Marinoiu, Alina Ioana; Nicolăescu, Victor; Pavel, Ramona2011Alt fel de ocupare - cererea de economie socială în regiunile de dezvoltare Bucureşti Ilfov şi Sud-EstEditura ExpertBucurești
Stănculescu, Manuela Sofia; Marin, Monica2011Impactul crizei economice internaţionale în România 2009-2010. În 2009 „doar la televizor”, în 2010 „ne-a îngenuncheat”Editura VANEMONDEBucurești
Scutaru, Codrin; Dumitru, Mihai; Preotesi, Mihnea; Stănescu, Iulian2011București – o perspectivă sociologică. Identitate, calitatea vieții, agenda cetățeanului
Preoteasa, Ana Maria; Stănilă, Gabriel; Cace, Corina2011Organizaţiile mutuale şi economia socialăEditura ExpertBucurești
Popescu, Raluca2011Grupurile vulnerabile şi economia socială. Rromi şi femei în dificultateEditura ExpertBucurești
Neguţ, Adriana; Nicolăescu, Victor; Preoteasa, Ana Maria; Cace, Corina2011Monitorizare şi evaluare în economia socială.Editura ExpertBucurești
Mihalache, Flavius; Croitoru, Alin2011Mediul rural românesc: evoluţii şi involuţii. Schimbare socială şi antreprenoriatEditura ExpertBucureşti
Mărginean, Ioan; Precupețu, IulianaDumitru, Mihai; Mihalache, Flavius; Mihăilescu, Adina; Neagu, Gabriela; Popescu, Raluca; Preoteasa, Ana Maria; Stanciu, Mariana; Ştefănescu, Ştefan; Vasile, Marian2011Paradigma calității vieţi.Editura Academiei RomâneBucureşti
Gheondea, Eladi Alexandra; Stănilă, Gabriel; Mihalache, Flavius2011Ocuparea neagricolă în regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia: raport de cercetareEditura ExpertBucureşti
Gârlan, Mictat2011Metodologia cercetării etnopsihologiceEditura LumenIaşi
Cace, Sorin; Stănescu, Simona MariaNicolăescu, Victor; Koumalatsou, Eleftheria2011Economia socială. Analiză comparativă în opt state membreEditura ExpertBucureşti
Cace, Sorin; Nicolăescu, Victor; Koumalatsou, Eleftheria; Preoteasa, Ana Maria2011Identificarea celor mai bune practici şi inovaţii sociale în îmbunătăţirea incluziunii sociale prin economia socială.Editura ExpertBucureşti
Cace, Sorin; Nicolăescu, Victor; Anton, Andreia-Nicoleta; Rotaru, Smaranda2011Organizaţiile neguvernamentale şi economia socialăEditura ExpertBucureşti
Alexandrescu, Filip; Mihalache, Flavius2011Economia socială şi cooperativele. BucureştiEditura ExpertBucurești
Stănescu, Simona Maria; Drăgotoiu, Adina; Marinoiu, AlinaBussi, Patrizia; Căpăţână, Diana; Cherecheş, Florica; Derscanu, Ioana; Grigoraş, Vlad; Neguţ, Diana; Osmalsky, Natalie; Veţan, Mihaela; Constant, Justine; Vasile, Valentina; Vetro, Salvatore; Valerio, Claudio2010Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană comparatăBucureşti
Stanescu, Simona Maria; Drăgotoiu, Adina; Marinoiu, AlinaBussi, Patrizia; Căpăţână, Diana; Cherecheş, Florica; Derscanu, Ioana; Grigoraş, Vlad; Neguţ, Diana; Osmalsky, Natalie; Vasile, Valentina; Vetro, Salvatore; Valerio, Claudio; Veţan, Mihaela; Constant, Justine2010Research report on social economy in Romania from a compared European perspectiveBucureşti
Cace, Sorin; Preoteasa, Ana Maria; Tomescu, Cristina; Stanescu, Simona MariaGheondea, Eladi Alexandra; Ilie, Simona; Mihăilescu, Adina; Neagu, Gabriela; Neguţ, Adriana; Popescu, Raluca; Stănescu, Iulian; Şerban, Monica; Petrescu, Claudia; Preotesi, Mihnea; Stănilă, Gabriel; Duminică, Gelu; Tufă, Laura2010Legal and equal for Roma communities Diagnosis of the factors influencing the employment rate for the Roma population in Romania.Editura ExpertBucureşti
Tufiş, ClaudiuComşa, Mircea; Gheoghiţă, Andrei2010Alegerile pentru Parlamentul European: România 2009PoliromIaşi
Zamfir, Cătălin; Stanescu, Simona Maria; Briciu, CosminArpinte, Daniel; Scutaru, Codrin; Popescu, Raluca; Tomescu, Cristina; Zamfir, Elena; Dumitrescu, Ana; Iova, Cristina2010Politici de incluziune socială în perioada de criză economicăEditura ExpertBucurești
Zamfir, Cătălin; Stănescu, Iulian; Ilie, SimonaMihăilescu, Adina; Preoteasa, Ana Maria; Scutaru, Codrin; Humă, Cristina; Tomescu, Cristina; Zamfir, Elena; Mărginean, Ioan; Precupețu, Iuliana; Vasile, Marian; Stanciu, Mariana2010Raport social. După 20 de ani: opțiuni pentru RomâniaBucureşti
Voicu, Mălina2010Valori sociale ale tranziției post-comunisteEditura LumenIaşi
Voicu, Bogdan2010Capital social în România începutului de Mileniu: Drumeț în țara celor fără de prieteni?Editura LumenIaşi
Vasile, Marian2010Stiluri de viață în România postcomunistă. Ce modele de comportament adoptăm și de ceEditura LumenIaşi
Tufiş, ClaudiuBădescu, Gabriel; Comşa, Mircea; Gheorghiţă, Andrei; Stănuş, Cristina2010Implicarea civică şi politică a tinerilorEditura DobrogeaConstanţa
Tomescu, Cristina; Cace, SorinIlie, Simona; Preoteasa, Ana Maria; Popescu, Raluca; Tufă, Laura; Preotesi, Mihnea; Mihăilescu, Adina; Stanciu, Mariana; Neguţ, Adriana; Lambru, Mihaela; Gheondea, Eladi Alexandra2010Studiu asupra fenomenului de mobbing şi a unor forme de discriminare la locul de muncă în RomâniaEditura ExpertBucureşti
Stanciu, MarianaMihăilescu, Adina; Ilie, Simona; Urse, Laureana; Neagu, Gabriela; Chiriac, Dumitru; Humă, Cristina2010Consumul populaţiei din RomâniaEditura Omnia UNI S.A.S.T.Braşov
Mărginean, Ioan; Precupețu, IulianaDumitru, Mihai; Mihalache, Flavius; Mihăilescu, Adina; Neagu, Gabriela; Popescu, Raluca; Preoteasa, Ana Maria; Tufă, Laura; Vasile, Marian2010Calitatea vieţii în România 2010Editura ExpertBucurești
Mărginean, Ioan; Precupețu, IulianaBălaşa, Ana; Bădescu, Ciprian; Preoteasa, Ana Maria; Dumitru, Mihai; Neagu, Gabriela; Popescu, Raluca; Pop, Cosmina; Petrescu, Claudia; Vasile, Marian; Baboi, Adriana; Bojincă, Marian2010Diagnoza anuală a calităţii vieţiiEditura ExpertBucurești
Preoteasa, Ana Maria; Stanescu, Simona Maria; Tomescu, CristinaCace, Sorin; Gheondea, Eladi Alexandra; Ilie, Simona; Mihăilescu, Adina; Neagu, Gabriela; Neguţ, Adriana; Popescu, Raluca; Stănescu, Iulian; Şerban, Monica; Tufă, Laura; Petrescu, Claudia; Preotesi, Mihnea; Stănilă, Gabriel; Duminică, Gelu2010Legal si egal pe piaţa muncii pentru comunităţile de romi. Diagnoza factorilor care influenţează nivelul de ocupare la populaţia de romi.Editura ExpertBucureşti
Cace, SorinNicolăescu, Victor; Scoican, Nicoleta Andreia2010Good practices in social economy in Greece and in other states of the European UnionEditura ExpertBucureşti
Cace, SorinNicolăescu, Victor; Scoican, Nicoleta Andreia2010Cele mai bune practici în sectorul economiei sociale în Grecia şi în alte state ale Uniunii EuropeneEditura ExpertBucureşti
Arpinte, Daniel; Cace, SorinAlexandrescu, Filip; Briciu, Cosmin; Mihalache, Flavius; Neagu, Gabriela; Neguţ, Adriana; Preoteasa, Ana Maria; Preotesi, Mihnea; Stănescu, Iulian; Tomescu, Cristina; Vasile, Marian2010Social economy in Romania: two regional profiles.Editura ExpertBucureşti
Cace, SorinArpinte, Daniel; Scoican, Nicoleta Andreia; Theotokatos, Harry; Koumalatsou, Eleftheria2010Social economy in EuropeEditura ExpertBucureşti
Cace, SorinArpinte, Daniel; Scoican, Nicoleta Andreia; Theotokatos, Harry; Koumalatsou, Eleftheria2010Economia socială în EuropaEditura ExpertBucureşti
Arpinte, Daniel; Cace, Sorin; Scoican, Nicoleta AndreiaAlexandrescu, Filip; Briciu, Cosmin; Mihalache, Flavius; Neagu, Gabriela; Neguţ, Adriana; Preoteasa, Ana Maria; Preotesi, Mihnea; Petrescu, Claudia; Stănescu, Iulian; Tomescu, Cristina; Vasile, Marian2010Economia socială în România: două profiluri regionaleEditura ExpertBucureşti
Arpinte, Daniel; Cace, Sorin; Preotesi, Mihnea; Tomescu, Cristina2009Cornul și laptele – percepţii, atitudini și eficienţăExpertBucurești
Hatos, Adrian; Săveanu, SoranaBălțătescu, Sergiu; Chipea, Floare; Lenhart, Gero; Neagu, Gabriela2009Educația și excluziunea socială a adolescenților din RomâniaUniversitatea din OradeaOradea
Bettio, Francesca; Verashchagina, AlinaZamfir, Elena2009Gender segregation in the labour market: root causes implications and policy responses in the EUOffice for Official Publications of the European CommunitiesLuxemburg
Cerami, Alfio; Vanhuysse, Pieter; Raț, Cristina; Stănescu, Simona Maria2009Post-communist welfare parthways Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern EuropePalgrave MacmillanLondon
Popescu, Raluca2009Introducere în sociologia familiei, Familia românească în societatea contemporanăPoliromIaşi
Popescu, Raluca; Pescaru-Urse, Daniela; Briciu, Cosmin; Mihai, Ioana Alexandra; Vârdol, Amalia2009Politici familiale și de gen în RomâniaAlpha MDNBuzău
Preda, Marian; Stănculescu, Manuela Sofia; Popescu, Livia; Buzducea, Doru2009Riscuri și inechităţi sociale în România. Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Riscurilor Sociale și DemograficePoliromIaşi
Preoteasa, Ana Maria; Cace, Sorin; Duminică, Gelu; Ionescu, Mariea; Ivasiuc, Ana; Gheorghe, Carmen; Neagu, Gabriela; Petrescu, Claudia; Arpinte, Daniel; Preotesi, Mihnea; Băican, Eugen2009Strategia naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor: vocea comunităţilorExpertBucurești
Preoteasa, Ana Maria2009Cercetarea politicilor sociale. Aspecte metodologiceLumenIaşi
Stanciu, Mariana2009Explozia trebuinţelor omului modern: semn de progres ori decadenţă?Omnia UNI S. A. S. TBraşov
Stanciu, Mariana2009Management economic și socialOmnia UNI S. A. . S. TBraşov
Stănculescu, Manuela Sofia; Marin, Monica; Hommes, G.2009Economia Informală în România în anul 2008 / The Informal Economy in Romania 2008Institutul Național de StatisticăBucurești
Stănculescu, Manuela Sofia; Stanovnik, Tine; Kump, Natasa; Nikolova, Silviya; Molnar, Gyorgy; Galla, Viktoria; Pop, Lucian; Cok, Mitja2009Activity, Incomes and Social Welfare . A Comparison across Four New EU Member StatesAshgateUnited Kingdom
Zamfir, Catalin2009O istorie subiectivă în sociologia românească: din 1944 până în prezentPoliromIaşi
Zamfir, Elena2009Asistenţa socială în România: Teorie şi acţiune socială: selecție de texteEditura Mitropoliei OltenieiCraiova
Voicu, Bogdan; Voicu, MălinaTufiş, Claudiu; Rusu, Horațiu2008The Values of the Romanias 1993-2006Institutul European din RomâniaIaşi
Tufiş, Claudiu; Voicu, MălinaDincă, Melinda; Petrescu, Claudia2008Romii. Povești de viaţăFundaţia SorosBucurești
Alexeanu-Buttu, MarinelaCace, Sorin; Arpinte, Daniel; Precupețu, Iuliana; Preoteasa, Ana Maria2008Ghid de dezvoltare comunitara integratăVanemondeBucurești
Mărginean, Ioan; Precupețu, Iuliana2008Diagnoza anuală a calităţii vieţiiCentrul de Informare și Documentare EconomicăBucurești
Mărginean, Ioan; Precupețu, Iuliana; Petrescu, Claudia2008Calitatea vieţii și dezvoltarea durabilă. Politici de întărire a coeziunii socialeExpertBucurești
Moldoveanu, Maria2008Economia artei (II) - Piaţa artelor, Probleme EconomiceCentrul de Informare și Documentare EconomicăBucurești
Sandu, Dumitru; Șerban, Monica2008Comunităţi românești în SpaniaFundaţia SorosBucurești
Stanciu, MarianaUrse, Laureana; Mihăilescu, Adina; Preotesi, Mihnea; Tudor, Cristina2008Condiţii de viaţă ale familiilor cu copii din RomâniaExpertBucurești
Stanciu, MarianaChiriac, Dumitru; Humă, Cristina; Mihăilescu, Adina2008Dimensiunea ecologică a consumului de bunuri și serviciiExpertBucurești
Fărcășanu, DanielaArpinte, Daniel; Fărcășanu, Daniela2007Manualul formatorului. Fundamentele abordării integrate a serviciilor medico-sociale la nivel localAlpha MDNBuzău
Bădescu, Ciprian2007Economics of the Vertical BoundariesMica ValahieBucurești
Bădescu, Gabriel; Kivu, Mircea; Popescu, Raluca; Rughiniș, Cosima; Sandu, Dumitru; Voicu, Ovidiu2007Barometrul de opinie publică, Mai 2007 - Viaţa în cupluFundaţia SorosBucurești
Cace, SorinCace, Sorin; Arpinte, Daniel; Bleahu, Ana; Cantarji, Vasile; Iova, Cristina; Sali, Nicolae; Scoican, Nicoleta Andreia2007Accesul romilor pe piaţa muncii – aspiraţii, factori și strategii de reușităExpertBucurești
Cace, Sorin; Cantarji, V.; Sali, Nicolae; Alla, M.2007Roma in the Republic of MoldovaUNDPChișinău, Republica Moldova
Cace, Sorin; Duminică, GeluCace, Sorin; Duminică, Gelu; Arpinte, Daniel; Ionescu, Mariea; Iova, Cristina; Sali, Nicolae2007Policies of social inclusion for the vulnerable groups. Increse of the acces on the labour market/ Politici de incluziune socială pentru grupurile vulnerabile. Creșterea accesului pe piaţa munciiAMM DesignCluj-Napoca
Ciupagea, ConstantinCiupagea, Constantin; Manoleli, Dan; Niță, Viorel; Papatulică, Mariana; Stănculescu, Manuela Sofia2007Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România / Strategic directions of sustainable development in RomaniaInstitutul European din RomâniaBucurești
Voicu, Bogdan; Voicu, MălinaVoicu, Bogdan; Voicu, Mălina; Comşa, Mircea; Tufiş, Claudiu2007Valori ale românilor: 1993-2006. O perspectivă sociologicăInstitutul EuropeanIaşi
Comşa, Mircea; Tufiş, Claudiu; Voicu, Bogdan2007Sistemul universitar românesc. Opiniile cadrelor didactice și ale studenţilorAFIRBucurești
Gârlan, Ahmet Mictat2007Etnopsihologii minoritare în spaţiul dobrogeanLumenIaşi
Mărginean, IoanMărginean, Ioan; Precupețu, Iuliana; Preoteasa, Ana Maria; Neagu, Gabriela; Popescu, Raluca; Petrescu, Claudia; Pop, Cosmina; Voicu, Bogdan2007Dimensiunea socială a dezvoltării durabileExpertBucurești
Neef, RainerStănculescu, Manuela Sofia; Adair, Philippe2007Economia informală și transformare socială în RomâniaPaideiaBucurești
Păuna, Carmen B.Albu, Lucian; Stanciu, Mariana2007Modelul social european: implicaţii pentru România / European social model: implications for RomaniaInstitutul European din RomâniaBucurești
Șerban, Monica; Stoica, Melinda2007Politici și instituţii în migraţia internaţională: migraţia pentru muncă din România. 1990-2006FSSDBucurești
Voicu, Mălina2007România religioasă. Pe valul european sau în urma lui?Institutul EuropeanIaşi
Voicu, MălinaVoicu, Mălina; Arpinte, Daniel; Băjenaru, Cristina; Briciu, Cosmin; Doboș, Cristina; Marin, Monica; Petrescu, Claudia; Precupețu, Iuliana; Preotesi, Mihnea; Radu, Cerasela2007Nevoi și resurse în comunităţile de romiAFIRBucureşti
Zaman, Gheorghe; Stănculescu, Manuela Sofia2007BALKANDIDE Study on the Social Dimension in the Candidate Countries – Bulgaria, Romania, Croatia and Turkey. Country Report for RomaniaEuropean Network of Economic Policy Research instituteBruxelles
Zamfir, Cătălin; Stănescu, Simona MariaZamfir, Catalin; Stanescu, Simona Maria; Arpinte, Daniel; Bleahu, Ana; Doboș, Cristina; Preotesi, Mihnea; Ilie, Simona; Lambru, Mihaela; Grigoraş, Vlad2007Enciclopedia dezvoltării socialePoliromIaşi
Zamfir, Catalin; Stoica, Laura; Stănculescu, Manuela SofiaZamfir, Catalin; Stoica, Laura; Stănculescu, Manuela Sofia; Toth, Cosmin; Briciu, Cosmin; Stănescu, Simona Maria; Mihai, Ioana Alexandra; Grigoraş, Vlad; Șerban, Monica; Cace, Sorin; Neamțu, Nicoleta; Dincă, Melinda; Buțiu, Călina2007Proiectarea dezvoltării sociale. Ghid metodologicMHO Marketing Highest OptionBucureşti
Zamfir, Cătălin; Stoica, LauraZamfir, Catalin; Stoica, Laura; Arpinte, Daniel; Bleahu, Ana; Constantinescu, Monica; Dan, Adrian; Doboș, Cristina; Ilie, Simona; Popescu, Raluca; Stănculescu, Manuela Sofia; Stănescu, Simona Maria; Surdu, Mihai; Voicu, Bogdan; Voicu, Mălina; Mitroi, Veronica; Pasti, Vladimir2006O nouă provocare: Dezvoltarea socialăPoliromIaşi
Blaga, EugenBlaga, Eugen; Dan, Adrian; Zamfir, Elena; Preda, Marian; Anghel, Petre2006Politici sociale pentru sănătateOmega IdealBucurești
Van de Graaf, HenkBulai, Alfred; Doboș, Cristina; Kristensen, Brede; Manolache, Iulia; Marton, Silvia2006Cine se teme de integritate?Asociatia Pro Democrația TransFormaBucurești
Van de Graaf, HenkBulai, Alfred; Doboș, Cristina; Kristensen, Brede; Manolache, Iulia; Marton, Silvia2006Cine se teme de democrație? manual de democratie participativăAsociatia Pro Democrația TransFormaBucurești
Buyea, Carmen; Batâr, Dumitru; Coposescu, Silviu; Gavriluță, Nicu; Popescu, Raluca; Șandru, Codrina2006Acum 2006. Colocviul internaţional de ştiinţe sociale |Universităţii TransilvaniaBraşov
Cace, Sorin2006Politici de ocupare în Europa Centrală și de EstExpertBucurești
Cace, Sorin; Cantarji, Vasile; Sali, Nicolae; Alla, Marin2006Romii în Republica Moldova/Roma in MoldovaUNDP MoldovaChișinău, Republica Moldova
Cace, Sorin; Duminică, Gelu; Preda, MarianCace, Sorin; Duminică, Gelu; Preda, Marian; Arpinte, Daniel; Bănățeanu, Florin; Bleahu, Ana; Botonogu, Florin; Dobrică, Petronel; Ionescu, Mariea; Jderu, Gabriel; Moisă, Florin; Surdu, Mihai; Tomescu, Anca2006Evaluarea programelor pentru comunităţile de romi din România / Evaluation of programs for roma communitites in RomaniaPNUD /AMM DesignCluj-Napoca
Cace, Sorin; Ionescu, Mariea2006Politici publice pentru romi. Evoluţii și perspectieve /Public Policies for roma. Evolution and perspectivesExpertBucurești
Cace, Sorin; Ionescu, MarieaCace, Sorin; Ionescu, Mariea; Cace, Corina; Dediu, Marcel; Duminică, Gelu2006Politici de ocupare pentru romi/ Employment Policies for RomaExpertBucurești
Palade, RodicaCace, Sorin; Roșca, Gheorghe Ioan; Teodorescu, Alexandru; Ciobanu, Olga2006Intercultural education in the context of Romania’s integration in European Union / Educatia interculturala in contextul integrarii Romaniei in Uniunea EuropeanaASEBucureşti
Dan, Adrian2006Politici de locuire: România încotro? O analiză comparativă a României în contextul ECE și UEUniversității din BucureștiBucurești
Duminică, GeluDuminică, Gelu; Cace, Sorin; Constantin, Andrei; Dediu, Marcel; Macioi, Elena; Ștefan, Irinel M.2006Accesul romilor la serviciile sociale. Realităţi și tendinţe în anul 2005/Roma access to social services. 2005 Facts and TrendsAMM DesignCluj-Napoca
Fărcășanu, DanaFărcășanu, Dana; Vâlceanu, Daniela; Vlădescu, Cristian; Moldovan, Mona; Drăghici, Daniela; Olsavszky, Victor; Cace, Corina; Scîntee, Silvia G.; Dragomirișteanu, Aurora; Dărămuș, Ioana; Cace, Sorin; Stoicescu, Emanuil G.; Arpinte, Daniel2006Manualul formatorului. Fundamentele abordării integrate a serviciilor medico-sanitare la nivel localAlpha MDNBuzău
Fultz, ElaineFultz, Elaine; Preda, Marian; Pop, Luana; Bocioc, F.2006The Gender Dimention of Social Security Reform in Central and Eastern Europe: case studies of Romania and SloveniaInternational Labour OrganizationBudapesta
Hera, CristianHera, Cristian; Bădescu, Ilie D.; Mărginean, Ioan2006Lumea rurală - astăzi și mâine: dezbatere naţionalăAcademiei RomâneBucurești
Larionescu, Maria; Mărginean, Ioan; Neagu, GabrielaLarionescu, Maria; Mărginean, Ioan; Neagu, Gabriela; Rughiniș, Cosima2006Constituirea clasei mijlocii în RomâniaEconomicăBucurești
Marin, Monica2006Măsurarea performanţei consiliilor judeţene din RomâniaInstitutul pentru Politici PubliceBucurești
Mărginean, Ioan; Cojocaru, ȘtefanMărginean, Ioan; Cojocaru, Ștefan; Popescu, Raluca; Precupețu, Iuliana; Preoteasa, Ana Maria; Buzducea, Doru; Arpinte, Daniel; Cace, Sorin; Voicu, Bogdan; Furman, Anton; Mitrofan, Nicolae; Nedelcea, Cătălin2006Services to children and families. Impact of Holt programs in Romania. Documentation of outcomes /Servicii pentru copii și familiie. Impactul programului HOLT în RomâniaExpert ProjectsIaşi
Mărginean, IoanMărginean, Ioan; Precupețu, Iuliana; Preoteasa, Ana Maria; Voicu, Bogdan; Tzanov, Vassil; Beleva, Iskra2006First European Quality of Life Survey: Quality of Life in Bulgaria and RomaniaOffice for official Publications of the ECLuxemburg
Precupețu, Iuliana2006Strategii de dezvoltare comunitarăExpert ProjectsIaşi
Sandu, DumitruSandu, Dumitru; Comşa, Mircea; Rughiniș, Cosima; Toth, Cosmin; Voicu, Mălina; Voicu, Bogdan2006Viaţa socială în România urbanăPoliromIaşi
Stanciu, Mariana2006Metode de cercetare a modelelor de consumCentrul de Informare și Documentare Economică_ARBucurești
Stanciu, MarianaStanciu, Mariana; Bălaşa, Ana; Chiriac, Dumitru; Dan, Adrian; Ilie, Simona; Mărginean, Ioan; Mihăilescu, Adina; Precupețu, Iuliana; Socol, Gheorghe; Stănculescu, Manuela Sofia; Urse, Laureana; Voicu, Bogdan; Zamfir, Cătălin2006Accesul populaţiei la serviciile publiceCentrul de Informare și Documentare EconomicăBucurești
Stănculescu, Manuela Sofia; Georgescu, P. I.; Preda, Diana2006Dezvoltarea organizaţiei sindicaleEditura Fundaţiei Friedrich EbertBucurești
Stănculescu, Manuela Sofia; Neef, Rainer; Adair, Philippe2006Sectorul informal din România:1995-2002Editura Fundaţiei Friedrich EbertBucurești
Voicu, Mălina; Popescu, Raluca2006Căsătoria și sarcina timpurie în comunităţile de romiEducația 2000+București
Voicu, Mălina; Voicu, Bogdan2006Satul românesc pe drumul către EuropaPoliromIaşi
Zamfir, CătălinZamfir, Catalin; Briciu, Cosmin; Grigoraş, Vlad; Popescu, Raluca; Stănculescu, Manuela Sofia2006Understanding the Dynamics of Poverty and Development Risks on Children in RomaniaUNICEFBucurești
Zamfir, Cătălin; Chelcea, SeptimiuZamfir, Cătălin; Chelcea, Septimiu; Constantinescu, Cornel2006Sociologie: manual pentru clasa a XI- aEconomică PreuniversitarăBucurești
Bădescu, Ciprian2005Case Studies in Management IssuesMica ValahieBucurești
Bădescu, Ciprian2005Competitive advantages of the firm in a high – competitive enviromment. Case studies in management issues and CD – ROM – cost modelling; financial modelling CSBPMica ValahieBucurești
Rusu, Horațiu; Voicu, BogdanRusu, Horațiu; Voicu, Bogdan; Bleahu, Ana; Cebotari, Victor; Constantinescu, Monica2005Perspectives on the European Postcommunist SocietiesPsihomediaSibiu
Rusu, Horațiu; Voicu, BogdanRusu, Horațiu; Voicu, Bogdan; Bleahu, Ana; Constantinescu, Monica; Dan, Adrian; Dan, Mariana; Popescu, Raluca; Vonica-Răduțiu, Simona; Voicu, Mălina2005European Integration from east to east: civil society and ethnic minorities in a changing worldPsihomediaSibiu
Zamfir, CătălinZamfir, Cătălin; Briciu, Cosmin; Grigoraş, Vlad; Popescu, Raluca; Stănculescu, Manuela Sofia; Zamfir, Elena2005Diagnoza sărăciei și a riscurilor în dezvoltarea copilului din România. Raport de cercetareUNICEFBucurești
Bulgaru, MariaBulgaru, Maria; Cace, Sorin; Nicolaescu, Daniela2005Asistenţa socială și justiţia juvenilă: modalităţi de integrare și cooperareUniversitatea de Stat din Republica MoldovaChișinău
Cace, Corina; Raio, Fisbelo; Bjarne, Anton S.; Cace, Sorin2005Mosaic. Manual for Social Inclusion by EducationLittle StarBucurești
Cace, Sorin; Arpinte, Daniel2005Evaluarea proiectelor pentru comunităţile de romi din RomaniaUNDPBucurești
Constantinescu, Monica; Dani, Ains; Iacob, Radu; Sandu, Dumitru; Stănculescu, Manuela Sofia2005Poverty and Social Impact Analysis of Mining Sector Reform in Romania: A policy noteBanca MondialăWashington D.C.
Mărginean, Ioan; Bălaşa, AnaMărginean, Ioan; Bălaşa, Ana; Socol, Gheorghe; Mihăilescu, Adina; Precupețu, Iuliana2005Calitatea vieţii în România, ed. 2ExpertBucurești
Pop, Luana2005Politici sociale: Elemente de teorie, analiza si evaluare (Social Policy: selected elements of theory, analysis and assesment)EconomicăBucureşti
Popescu, Raluca2005Politici sociale. CursDarecoBucurești
Popescu, Raluca; Vucinic-Neskovic, Vesna; Brunnbauer, Ulf2005Urban life and culture in Southeastern EuropeCigoja StampaBelgrad
Voicu, Bogdan2005Penuria Pseudo-Modernă a Postcomunismului românesc, vol. I: Schimbarea socială și acţiunile indivizilorExpert ProjectsIaşi
Voicu, Bogdan2005Penuria Pseudo-Modernă a Postcomunismului românesc, vol. II: ResurseleExpert ProjectsIaşi
Voicu, Mălina2005Ce fel de bunăstare își doresc românii? Despre legitimitatea politicilor sociale în RomâniaExpert ProjectsIaşi
Voicu, Mălina; Voicu, Bogdan; Precupețu, Iuliana; Popescu, Raluca2005Romanian Farms and Farmers facing the EU regulationsExpert ProjectsIaşi
Zamfir, Cătălin2005Incertitudinea. O perspectivă psiho-sociologică (ed. a II-a)EconomicăBucurești
Zamfir, Cătălin2005Spre o paradigmă a gândirii sociologice, ed. 2PoliromIaşi
Zamfir, Elena2005Dezvoltare comunitară. Note de cursUniversității din BucureștiBucurești
Zamfir, Elena2005Politici în serviciile de asistenţă socială. CursUniversității din BucureștiBucureşti
Zamfir, Elena2005Politici sociale pentru familie și copil. CursUniversității din BucureștiBucurești
Zamfir, Elena2005Psihosociologie aplicată în asistenţă socială. CursUniversității din BucureștiBucureşti
Zamfir, Elena2005Standarde ale profesiei de asistent social. CursUniversității din BucureștiBucurești
Aprahamian, ArabelaAprahamian, Arabela; Stănculescu, Manuela Sofia2004Poverty assessment, in Jiu Valley Region Development – Romania, Annex H: LivabilityWorld BankBucurești
Cace, Sorin2004Statul bunăstării. Evoluţii și tendinţeExpertBucurești
Cace, Sorin; Vlădescu, CristianCace, Sorin; Vlădescu, Cristian; Precupețu, Iuliana; Preoteasa, Ana Maria; Arpinte, Daniel; Baican, Eugen; Pitulac, Tudor2004Starea de sănătate a populaţiei romă și accesul ei la serviciile de sănătateExpertBucureşti
Cace, Sorin; Vlădescu, CristianCace, Sorin; Vlădescu, Cristian; Precupețu, Iuliana; Preoteasa, Ana Maria; Arpinte, Daniel; Baican, Eugen; Pitulac, Tudor2004The Health Status of Rroma Population and their access to health care servicesExpertBucurești
Chipea, Floare; Ștefănescu, FloricaChipea, Floare; Ștefănescu, Florica; Zamfir, Cătălin; Zamfir, Elena; Abrudan, Mirela; Bălțătescu, Sergiu; Bologa, Florina2004Combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale. Studii de caz în judeţul BihorUniversitatea din OradeaOradea
Cojanu, V.Cojanu, V.; Dima, A.; Mușetescu, R.; Pâslaru, D.; Stănculescu, Manuela Sofia2004Cerinţe specifice ale gestionării instrumentelor structurale și implicaţiile pentru România / Specific requirements of EU structural instruments and policy implications for RomaniaInstitutul European din RomâniaBucurești
Gheorghiu, R.; Paczynski, W.; Radziwill, A.; Sowa, A.; Stănculescu, Manuela Sofia; Topinska, I.; Turlea, G.; Walewski, M.2004Operationalizing Pro-Poor Growth. Case of Romania, Raport CASE - Center for Social and Economic Research, Polonia, pentru AFD, DFID, GTZ/BMZ, KfW și World BankBanca MondialăBucurești
Lambru, Mihaela; Mărginean, IoanLambru, Mihaela; Mărginean, Ioan; Preda, Marian; Crețoiu, Ioana; Petrescu, Claudia; Radu, Dragoș; Țigănescu, Oana2004Parteneriatul public-privat în furnizarea de servicii socialeZIUABucurești
Constantinescu, CornelMărginean, Ioan2004Studii de sociologie. Calitatea vieţii și politici sociale, volum omagial MĂRGINEAN IoanUniversităţii din PiteştiPitești
Mărginean, Ioan2004Politica socială. Studii 1990-2004ExpertBucureşti
Mărginean, Ioan; Voicu, Bogdan; Voicu, Mălina; Băjenaru, Cristina; Petrescu, Claudia2004Şpaga la români. Ce cred și ce spun românii despre corupţia micăFundaţia CONCEPTBucurești
Mărginean, IoanMărginean, Ioan; Bălaşa, Ana; Dumitru, Mihai; Mihăilescu, Adina; Popescu, Raluca; Preoteasa, Ana Maria; Precupețu, Iuliana; Stanciu, Mariana; Socol, Gheorghe; Urse, Laureana2004Quality of life in RomaniaExpertBucurești
Mihăilescu, Adina2004Minimul de trai și costurile sociale: concepte operaţionale în analiza calităţii vieţiiA' 92Iaşi
Moldoveanu, Maria; Mucică, Delia; Ioan-Franc, Valeriu; Ciutacu, Constantin2004Cultură, culte, cinematografie și prestaţia dreptului de autorCentrul de Informare și Documentare EconomicăBucurești
Neef, Rainer; Adair, PhilippeNeef, Rainer; Adair, Philippe; Stănculescu, Manuela Sofia2004Shadow Economies and Social Transformation in RomaniaLIT Verlag MunsterMunster
Preda, MarianPreda, Marian; Doboș, Cristina; Grigoraş, Vlad2004Sistemul de asigurări de pensii în România: probleme majore și soluţii / Romanian pension system during the transition: major problems and solutions volum bilingvInstitutul European din RomâniaBucurești
Stanciu, MarianaStanciu, Mariana; Mihăilescu, Adina; Preotesi, Mihnea; Tudor, Cristina2004Impactul social diferenţiat al creșterii costurilor utilităţilor publice asupra consumului populaţieiCentrul de Informare și Documentare EconomicăBucurești
Stănculescu, Manuela Sofia2004On Discrimination: Insights from the Romanian ChildrenUNICEFBucurești
Stănculescu, Manuela Sofia; Berevoescu, IonicaStănculescu, Manuela Sofia; Berevoescu, Ionica; Preotesi, Mihnea; Arpinte, Daniel; Preda, Simona; Surdu, Mihai; Grigoraş, Vlad; Surdu, Laura; Stoica, Laura; Tobă, Monica; Teodorescu, Mihaela; Doboș, Cristina; Noica, Ruxandra; Nițulescu, Dana2004Sărac lipit, caut altă viaţă!NemiraBucurești
Vonica-Răduțiu, SimonaVonica-Răduțiu, Simona; Popescu, Raluca; Băjenaru, Cristina; Doboș, Cristina; Nițulescu, Dana; Stoica, Laura2004Aderarea României la Uniunea Europeană: Impactul asupra statului bunăstării românescCentrul de Informare și Documentare EconomicăBucurești
Wallace, ClaireWallace, Claire; Stănculescu, Manuela Sofia; Berevoescu, I.2004HWF Research Report #4: HWF Survey comparative reports. Volume 2: Thematic reportsInstitute for Advanced StudiesViena
Zamfir, Cătălin2004O analiză critică a tranziţiei. Ce va fi „după”PoliromIaşi
Zamfir, Elena; Roth-Szamoskozi, Maria; Fabian, Andreea; Rebeleanu, Adina; Hărăguș, Traian2004Sistemul de asistenţă socialăUniversității din BucureștiBucurești
Zamfir, Elena2004Conflictul și modalităţi de soluţionare/ Conflicts and means overcoming themCartea Românească /Cartea UniversitarăBucurești
Voicu, Bogdan; Rusu, HorațiuVoicu, Bogdan; Rusu, Horațiu; Agarin, Timofei; Bălășoiu, Raluca; Vonica-Răduțiu, Simona2003Globalization, european integration and social development in european postcommunist societiesPsihomediaSibiu
Bădescu, Ciprian2003A new strategic arhitecture at matalan plc - A geoeconomic perspectiveZIUABucureşti
Bădescu, Ciprian2003In Search for a Potential Geostrategic Architecture. A Microeconomic PerspectiveZIUABucureşti
Bădescu, Ilie D.; Mihăilescu, Ioan; Sava, Ionel N.Bădescu, Ilie D.; Mihăilescu, Ioan; Sava, Ionel N.; Degeratu, Claudiu; Dungaciu, Dan; Dungaciu, Sandra; Cristea, Darie; Mărginean, Ioan; Arpinte, Daniel; Bălănescu, Laura; Bădescu, Ciprian; Doboș, Cristina; Mihăilescu, Adina; Preda, Simona; Preotesi, Mihnea; Raicu, Cristina; Stanciu, Mariana; Teodorescu, Mihaela; Tibil, George; Cotoi, Călin2003Geopolitică, globalizare, integrareMica ValahieBucureşti
Berevoescu, Ionica; Stănculescu, Manuela Sofia; Ciumăgeanu, Mugur2003Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă – RomâniaCentrul Parteneriat pentru EgalitateBucurești
Cace, SorinCace, Sorin; Alexiu, Teodor Mircea; Costin-Sima, Dana; Crângașu, Doina; Luca, Claudia; Marin, Flavia; Neamțu, George; Roman, George; Surdu, Mihai; Șerban, Diana2003Strada între fascinaţie și servituteExclusBucureşti
Cace, Sorin; Cace, Corina2003New ways - New start - Manual of inspiration - Better Integration of Refugees and ImmigrantsAsociația CatalacticaBucurești
Chipea, Floare; Zamfir, Elena; Bădescu, Ilie D.; Zamfir, CătălinChipea, Floare; Dincă, Melinda; Zamfir, Elena; Bădescu, Ilie D.; Ștefănescu, Florica; Zamfir, Cătălin2003Starea societăţii românești. Lucrările celui de al II-lea Congres Naţional de Sociologie și Asistenţă Socială, Oradea, septembrie 2003Universitatea din OradeaOradea
Mărginean, Ioan; Preoteasa, Ana Maria; Precupețu, Iuliana; Popescu, Raluca; Voicu, Bogdan; Arpinte, Daniel; Buzducea, Doru; Furman, Anton2003Holt Romania: Documentation of Outcomes - Services to children and familiesHolt RomaniaIaşi
Pascariu, GabrielPascariu, Gabriel; Stănculescu, Manuela Sofia; Jula, Dorin; Luțaș, Mihaela; Lhomel, Edith2003Politica de coeziune a UE și dezvoltarea economică și socială la nivel regional în România, 94 p./ EU Cohesion policy and Romania's regional economic and social developmentInstitutul European din RomâniaBucurești
Pop, Luana2003Imagini instituţionale ale tranziţiei. Către o sociologiei a retro-instituţionalizăriiPoliromIaşi
Precupețu, Iuliana2003Social sciences and political changeCassling R&Fragniére Presses Interuniversitaries EuropeeneesBruxelles
Preoteasa, Ana Maria; Cace, Sorin2003Health for Minorities? Challenges for the Roma in RomaniaLocal Government BriefBudapesta
Stănculescu, Manuela Sofia; Preotesi, Mihnea2003Sărăcia extremă, tranziţia trăită la groapa de gunoiCASPISBucurești
Stănculescu, Manuela Sofia; Wallace, Claire2003Household, work and flexibility. Research Report nr. 2HWF ConsortiumViena
Stănculescu, Manuela Sofia; Wallace, Claire2003Household, work and flexibility. Research Report nr. 3HWF ConsortiumViena
Urse, Laureana2003Clasele sociale în RomâniaCentrul de Informare și Documentare Economică, ExpertBucurești
Wallace, Claire; Stănculescu, Manuela Sofia; Berevoescu, Ionica2003HWF Research Report #2: Demographic trends, labour market and social policies (Report)Institute for Advanced StudiesViena
Wallace, Claire; Stănculescu, Manuela Sofia; Berevoescu, Ionica2003HWF Research Report #3: HWF Survey reports by countries. (Report)Institute for Advanced StudiesViena
Constantinescu, CornelZamfir, Elena2003Politici sociale, asistenţă socială, sociologie, Volum omagial Elena ZAMFIRUniversităţii din PiteştiPitești
Jigău, MihaelaJigău, Mihaela; Anghel, Florentina; Balica, Magda; Butucă, Anca; Fartusnic, Ciprian; Horga, Irina; Novak, Cornelia; Pop, Lucian; Surdu, Mihai; Voicu, Bogdan; Nistor, Ionela; Marcu, Ion; Olaru, Iulia2002Învăţământul rural din România: condiţii, probleme și strategii de dezvoltareMarLink Publishing HouseBucurești
Balica, Magdalena; Chiru, Eugenia; Cuciureanu, Monica; Culcer, Ana; Dan, Adrian; Fumărel, Steliana; Furtunescu, Florentina; Herseni, Ioana; Horga, Irina; Ionescu, Mihaela; Nanu, Rodica; Neacșu, Ioan; Palicari, Georgeta; Pascariu, Simona; Preda, Marian2002Educaţia, îngrijirea și protecţia copilului de la naștere la 7 ani. Strategie naţională de dezvoltare a resurselor umaneUNICEF /MEC /IŞEBucurești
Batâr, DumitruBatâr, Dumitru; Vonica-Răduțiu, Simona; Dragoman, Dragoș; Marinescu, Valentina; Badrus, Nadia; Beanu, Augustin; Rusu, Raluca; Morândău, Elena; Petcu, Marian; Popovici, Dumitru; Vasiliu, Florica; Popescu, Raluca; Pribeanu, Costin; Mara, Daniel2002Dimensiuni ale cunoașterii societăţii contemporaneUniversităţii Lucian BlagaSibiu
Bădescu, Ilie D.; Mihăilescu, Ioan; Zamfir, Elena; Mărginean, IoanBădescu, Ilie D.; Mihăilescu, Ioan; Zamfir, Elena; Mărginean, Ioan; Abraham, Pavel; Dungaciu, Dan; Dungaciu, Sandra; Sava, Ionel N.; Degeratu, Claudiu; Baltasiu, Radu; Cotoi, Călin; Cristea, Darie2002Geopolitica integrării europeneUniversității din BucureștiBucureşti
Berevoescu, Ionica; Cace, Sorin; Costin-Sima, Dana; Ilie, Simona; Mărginean, Ioan; Dan, Adrian; Preda, Marian; Surdu, Mihai; Șerban, Monica; Voicu, Mălina; Zamfir, Cătălin2002Indicatori privind comunităţile de romi din RomâniaExpert/ Centrul de Informare și Documentare EconomicăBucureşti
Berthin, Gerardo D.; Teodorescu, AlinBerthin, Gerardo D.; Teodorescu, Alin; Cace, Sorin2002Raportul naţional al dezvoltării umane. Un deceniu de tranziţie în România / Human Development Report – Romania a decade of transitionUNDPBucureşti
Pop, LuanaPop, Luana; Boboc, Ion; Bogdan, Constantin; Buzducea, Doru; Dan, Adrian; Dima, Ana Maria; Ghețău, Rodica; Giles, Graham W.; Ilie, Simona; Juncu-Lungulescu, Bogdan; Manea, Livius; Mățăuan, Gabriel; Noica, Ruxandra; Petre, Nina; Pop, Lucian; Popescu, Marciana; Preda, Marian; Rughiniș, Cosima; Stăiculescu, Ana Rodica; Teodorescu, Mihaela; Vlădescu, Cristian; Vlăsceanu, Mihaela; Voicu, Bogdan; Voicu, Mălina; Zamfir, Cătălin; Zamfir, Elena2002Dicţionar de politici socialeExpertBucureşti
Cace, SorinCace, Sorin; Arpinte, Daniel; Ilie, Simona; Preoteasa, Ana Maria; Surdu, Laura; Baican, Eugen; Marin, Flavia; Moisă, Florin2002Copiii romi care muncesc și familiile acestora: caracteristici socio-culturale și condiţii de viaţă / Working Roma Children and Their Families: Socio-Cultural Characteristics and Living ConditionsROMediaBucureşti
Ivanov, AndreyIvanov, Andrey; Cace, Sorin; Zhelyazkova, Antonina; Slay, Ben; Marczis, Michal; Vasecka, Marta2002Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human Development Report, The Roma in Central and Eastern EuropeUNDPBratislava
Chiriac, DumitruChiriac, Dumitru; Moldoveanu, Maria; Humă, Cristina2002Impactul socio-economic al fenomenelor naturale dezastruoase în România: inundaţii, alunecări de teren, secetăCentrul de Informare și Documentare EconomicăBucurești
Doboș, Cristina2002O analiză comparativă a politicilor sociale. România, ţările UE, ţările în tranziţieCASPISBucurești
Jigău, Mihaela; Surdu, MihaiJigău, Mihaela; Surdu, Mihai; Balica, Magda; Fartusnic, Ciprian; Horga, Irina; Surdu, Laura; Arpinte, Daniel; Marinescu, Valentina; Militaru, Monica2002Participarea la educaţie a copiilor romi. Probleme, soluţii, actori/The Participation to Education of the Roma Children. Problems, Solutions, ActorsMarLink Publishing HouseBucurești
Mărginean, IoanMărginean, Ioan; Arpinte, Daniel; Stoica (Bălănescu), Laura; Bădescu, Ciprian; Doboș, Cristina; Mihăilescu, Adina; Preda, Simona; Preotesi, Mihnea; Raicu, Cristina; Stanciu, Mariana; Teodorescu, Mihaela2002Analiza comparativă a finanţării politicilor sociale din România - ţări în tranziţie - ţările UECASPISBucureşti
Mărginean, Ioan; Bălaşa, AnaSocol, Gheorghe; Stanciu, Mariana; Urse, Laureana; Preoteasa, Ana Maria; Precupețu, Iuliana; Dumitru, Mihai; Zamfir, Cătălin2002Calitatea vieţii în RomâniaExpertBucurești
Pop, Lucian2002Introducere în statistica socială. CursUniversității din BucureștiBucurești
Preda, Marian2002Politica socială românească - între sărăcie și globalizarePoliromIaşi
Sali, Nicolae; Lașcu, NicolaeSali, Nicolae; Lașcu, Nicolae; Cace, Sorin; Catlabuga, Vladimir; Chiriac, Libomir; Gorsu, Igor; Lupașcu, Eugen; Niculiță, Aliona; Popa, Victor; Spătaru, Tatiana2002Sectorul neguvernamental din Republica Moldova. Studiu naţionalUniversităţii de CriminologieChișinău
Stanciu, MarianaStanciu, Mariana; Mihăilescu, Adina; Ilie, Simona2002Problematica cheltuielilor de întreţinere obligatorii ale rezidenţilor la blocCentrul de Informare și Documentare EconomicăBucureşti
Stănculescu, Manuela Sofia; Neef, RainerStănculescu, Manuela Sofia; Neef, Rainer; Ilie, Simona; Koleva, Daria; Ciupagea, Constantin; Sik, Endre2002The Social Impact of Informal Economies in Eastern EuropeAshgate Publishing Limited Grower HouseHampshire, England
Vlăsceanu, LazărVlăsceanu, Lazăr; Neculau, Adrian; Miroiu, Adrian; Mărginean, Ioan; Potolea, Dan2002Școala la răscruce. Schimbare și continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu, vol. I, 895 p.PoliromIaşi
Vlăsceanu, LazărVlăsceanu, Lazăr; Neculau, Adrian; Miroiu, Adrian; Mărginean, Ioan; Potolea, Dan2002Școala la răscruce. Schimbare și continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu, vol. IIPoliromIaşi
Voicu, Mălina; Brown, Phillips2002Proiectul de împădurire a unor terenuri agricole degradate din România: Evaluarea impactului social / Romanian afforestation of degraded agricultural land project: baseline study, emission reductions projection and monitoring plansBanca MondialăBucureşti
Voicu, Mălina; Voicu, Bogdan; Șerban, Monica; Dan, Adrian2002Assessing the causes of country disparities in Romanian Social Development Fund projects proposals. A Report to the Romanian Social Development FoundICCV Academia RomânăBucurești
Wallace, Claire; Stănculescu, Manuela Sofia; Berevoescu, Ionica2002HWF Research Report #1: Critical Review of literature and discourses about flexibilityInstitute for Advanced StudiesViena
Zamfir, CătălinZamfir, Cătălin; Dan, Adrian; Pop, Lucian; Preda, Marian; Ilie, Simona; Blaga, Eugen2002Planul Naţional Anti-Sărăcie și Promovarea Incluziunii SocialeCASPISBucurești
Zamfir, Cătălin; Preda, MarianZamfir, Cătălin; Preda, Marian; Berevoescu, Ionica; Cace, Sorin; Costin-Sima, Dana; Dan, Adrian; Stroie, Simona; Surdu, Mihai; Ștefănescu, Ștefan Corneliu; Voicu, Mălina; Șerban, Monica2002Romii în RomâniaExpertBucurești
Baican, Eugen; Cace, Sorin; Moisă, Florin; Pitulac, Tudor2001Enhancing the capacities of roma communities in selected areas for the withdrawal of Roma working children from the street and/or other hazardous workEchosoc /ILOBucureşti
Berthin, Gerardo D.; Zamfir, Cătălin2001Raportul Naţional al Dezvoltării Umane, România 2000/ National Report of Human Development, Romania 2000PNUD/UNDPBucureşti
Mărginean, IoanMărginean, Ioan; Baican, Eugen; Cace, Sorin; Preoteasa, Ana Maria2001Roma Research discrimination in scientific science reportEU-PHARE, MEDE European ConsultancyBucureşti
Mărginean, IoanMărginean, Ioan; Preoteasa, Ana Maria; Cace, Sorin2001Cercetări cu privire la minoritatea romă / Research on the RomaExpertBucureşti
Moldoveanu, Maria2001Mentalitatea creativă - perspectivă psihosociologicăCNI CoresiBucureşti
Noica, Ruxandra2001Housing Sector in RomaniaComisia Economică pentru Europa Geneva, ONUNew York
Noica, Ruxandra2001Monografia sectorului de locuinţe. RomâniaComisia Economică pentru Europa Geneva, ONUNew York
Preda, Marian; Chassard, Yves2001Politici sociale ale Uniunii EuropeneInstitutul European din RomâniaBucureşti
Stanciu, Mariana2001Structuri moderne ale consumului europeanGenicodBucureşti
Stănculescu, Manuela Sofia; Zamfir, Cătălin2001Country Report - ROMANIA – 1998 Racialization and feminization of poverty in Central and Southern Europe during Post-Communist Socio-EconomicGreenwood Group
Surdu, Mihai2001Roma access to the labour market, A policy Paper, EchosocCatalactica, Open University SuboticaBucureşti
Surdu, Mihai2001Social protection measures for the Roma population, A Policy PaperCatalactica, Open University SuboticaBucurești
Teșliuc, Cornelia Mihaela; Pop, Lucian; Teșliuc, Emil2001Sărăcia și sistemul de protecţie socială în RomâniaPoliromIaşi
Voicu, Bogdan; Balica, Magda; Horga, Irina2001Feasibility Study on the continuation and extension of the structural reform of the Vocational Education and Trining (VET) within the Educational System of Romania. The present situation and sector policy frecommendationsRomanian National Observatory, European Training FoundationBucureşti
Voicu, Mălina; Halman, Loek2001European Values Survey: The Source bookTilburg University PressTilburg
Voicu, Mălina; Șerban, Monica2001Statutul femeilor din mediul rural. Afirmarea economică a femeilor din mediul rural în RomâniaPNUDBucurești
Constantinescu, CornelZamfir, Cătălin2001Sociologie, etică și politică socială. Volum omagial Cătălin ZAMFIRUniversităţii din PiteştiPitești
Zamfir, Cătălin; Chelcea, SeptimiuZamfir, Cătălin; Chelcea, Septimiu; Dungaciu, Dan; Schifirneț, Constantin2001Sociologie. Manual pentru clasa a XI-a, ed. II-aEconomicăBucureşti
Zamfir, Cătălin; Postil, Kyoko; Stan, RuxandraZamfir, Cătălin; Postil, Kyoko; Stan, Ruxandra; Mărginean, Ioan; Dan, Adrian; Ilie, Simona; Pop, Luana; Pop, Lucian; Preda, Marian; Socol, Gheorghe; Stanciu, Mariana; Teodorescu, Mihaela; Voicu, Bogdan; Arpinte, Daniel; Bălănescu, Laura; Doboș, Cristina; Preda, Simona; Preotesi, Mihnea; Raicu, Cristina; Șerban, Monica; Voicu, Mălina; Vonica-Răduțiu, Simona2001Poverty in Romania: causes, anti-poverty policies, recommendations for actionCreativeIDBucureşti
Zamfir, CătălinZamfir, Cătălin; Stanciu, Mariana; Socol, Gheorghe; Voicu, Mălina; Dan, Adrian; Mărginean, Ioan; Rughiniș, Cosima; Cace, Sorin; Voicu, Bogdan; Noica, Ruxandra; Barbu, Gheorghe; Mihăilescu, Adina; Prisăcariu, Corneliu; Dumitru, Diana Cristina; Chiriac, Dumitru; Moldoveanu, Maria; Humă, Cristina; Nițulescu, Dana; Ion, Cristina; Bălaşa, Ana; Rădulescu, Dan C.; Gârlan, Mictat2001Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii - 10 ani de la înfiinţareCentrul de Informare și Documentare EconomicăBucurești
Zamfir, CătălinZamfir, Cătălin; Stănculescu, Manuela Sofia; Ilie, Simona2001Economia informală în RomâniaCreativeIDBucureşti
Zamfir, CătălinZamfir, Cătălin; Stănculescu, Manuela Sofia; Ilie, Simona2001Informal Sector in RomaniaCreativeIDBucurești
Jigău, MihaelaJigău, Mihaela; Anghel, Florentina; Balica, Magda; Butucă, Anca; Fartusnic, Ciprian; Horga, Irina; Nistor, Ionela; Marcu, Ion; Novak, Cornelia; Olaru, Iulia; Pop, Lucian; Surdu, Mihai; Voicu, Bogdan2000Învăţământul rural din România: condiţii, probleme și strategii de dezvoltareInstitutul de Ştiinţe ale EducaţieiBucureşti
Cace, Sorin; Cojocaru, Sergiu; Negară, Lidia; Ciupercescu, Mihai2000Elemente psiho-sociale ale cunoașterii și acţiunii umaneAcademia de Poliţie Ştefan cel MareIaşi
Darvas, Agnes; Tausz, KatalinDarvas, Agnes; Tausz, Katalin; Bacs, Bela; Bognar, Kata; Bordas, Erika; Domszky, Andras; Kovats, Andras; Pasztor, Rita; Revsz, Magda; Simon, Zita; Ilie, Simona; Somorjai, Ildiko; Weber, Csilla2000Raid-anchetă cu privire la sărăcia copiilor din Ungaria și RomâniaAlianţa Profesiilor SocialeBudapesta
Gârlan, Mictat2000Modele de convieţuire în Europa Centrală și de Est [simpozion]Complexul Muzeal AradArad
Ghebrea, Georgeta2000Regim social-politic și viaţă privată. Familia și politica familială în RomâniaUniversității din BucureștiBucureşti
Ionescu, Mariea; Cace, Sorin2000Practici pozitive în comunităţile de rromi/Best Practices in Rroma ComunitiesIMPREUNĂBucureşti
Mărginean, Ioan2000Economia politicilor socialeArs DocendiBucureşti
Mărginean, Ioan2000Proiectarea cercetării sociologicePoliromIaşi
Moldoveanu, MariaMoldoveanu, Maria; Franc, Valeriu Ioan; Antonescu, Romulus; Duma, Alexandru2000Managementul culturii: universul ruralExpertBucureşti
Sandu, DumitruSandu, Dumitru; Stănculescu, Manuela Sofia; Șerban, Monica2000Social assessment for rural development project. Social needs and actions in Romanian villagesWorld BankBucureşti
Stănculescu, Manuela Sofia; Berevoescu, Ionica; Tufiş, Claudiu2000The Villages of Romania: Development Poverty and Social Capital: Updating Targeting for the Romanian Social Development FundBanca MondialăBucureşti
Surdu, Mihai; Cace, Sorin; Voicu, Mălina2000Verdammt zu Marginalitat? Die Roma in RumanienInterGraf VerlagReșița
Zamfir, Elena; Preda, MarianZamfir, Elena; Preda, Marian; Zamfir, Cătălin; Rughiniș, Cosima; Pop, Lucian; Lăzăroiu, Andra; Lăzăroiu, Sebastian; Sandu, Paula; Tufiș, Claudiu; Dejeu, Gheorghe; Chipea, Floare; Giles, Graham W.; Marcoci, Gabriela; Burtea, Vasile2000Diagnoza problemelor sociale comunitare. Studii de cazExpertBucureşti
Zamfir, Cătălin2000Politici sociale în România în tranziţieINSTRAWSanto Domingo, Dominican Republic
Zamfir, Cătălin2000The situation of women in transition: comparative studyINSTRAWSanto Domingo, Dominican Republic
Zamfir, Cătălin; Sikoska, Tatjana; Kardam, Nuket2000ENGENDERING THE POLITICAL AGENDA: The Role of The State, Women's Organizations and the International CommunityINSTRAWSanto Domingo, Dominican Republic
Zamfir, ElenaZamfir, Elena; Zamfir, Cătălin; Bădescu, Ciprian; Bădescu, Ilie D.; Mihăilescu, Ioan; Maior, Liviu; Vlădescu, Cristian; Baltasiu, Radu; Abraham, Pavel; Bălan, Ana; Spânu, Viorica; Botescu, George; Popescu, Marciana; Poede, George; Manea, Livius; Tudor, Aura; Marcu, Luminița; Stănescu, Alin; Mihai, Luminița; Bogdan, Constantin; Ștefănescu, Poliana; Sima, Gheorghe; Milea, Mihail; Szilagyi, Georgina2000Strategii antisărăcie și dezvoltare comunitarăExpertBucureşti
Zamfir, Elena; Bădescu, Ilie D.; Zamfir, CătălinZamfir, Elena; Bădescu, Ilie D.; Zamfir, Cătălin; Dobrescu, Emilian; Mărginean, Ioan; Miftode, Vasile; Geană, Gheorghiță2000Starea societăţii românești după 10 ani de tranziţieExpertBucureşti
Zamfir, Elena; Zamfir, Cătălin2000Situaţia femeii în RomâniaExpertBucureşti
Zamfir, Cătălin1999Spre o paradigmă a gândirii sociologice. Texte aleseEditura CantesIaşi
Zamfir, Cătălin1999Politica resurselor umane. Sistemul titlurilor universitareEditura ExpertBucurești
Krausz, SeptimiuZamfir, Cătălin; Banciu, Dan; Zamfir, Elena; Buzărnescu, Ştefan; Vlăsceanu, Lazăr; Vlăsceanu, Mihaela; &All1999Sociologia tranziţieiEditura UniversitasPetroşani
Zamfir, Cătălin; Cace, Sorin; Dan, Adrian-Nicolae; Mărginean, Ioan; Pop, Luana; Pop, Lucian; Preda, Marian; Teodorescu, Mihaela; Voicu, Bogdan; Voicu, Mălina; Ilie, Simona; Abraham, Pavel; Vlădescu, Cristian1999Politici sociale în România 1990-1998Editura ExpertBucurești
Davies, R; Zamfir, Cătălin; Dâncu, Vasile1999A Methodology for developing a local policy for poverty alleviationPNUD
Sandu, Dumitru; Stănculescu, Manuela SofiaPop, Lucian; Berevoescu, Ionica; Chiribucă, Dan; Comşa, Mircea; Lăzăroiu, Sebastian; Lăzăroiu, Andra; Grigorescu, Narcisa; Pană, Marilena1999Faces of change. Romanians and transition challengesEditura TeoraBucurești
Crowther, Warren; Stănculescu, Manuela SofiaBerevoescu, Ionica; Aldea, Andra; Chiribucă, Dan; Lăzăroiu, Sebastian; Pop, Lucian1999Community development and poverty. Case studies and community development mapUNDPBucurești
Pop, Lucian; Stănculescu, Manuela Sofia; Berevoescu, Ionica; Sandu, Dumitru; Lăzăroiu, Sebastian; Chiribucă, Dan; Comşa, Mircea; Grigorescu Narcisa; &All1999Feţele schimbării. Românii și provocările tranziţieiEditura NemiraBucurești
Stănculescu, Manuela SofiaChiriac, Dumitru; &All1999Sărăcia în România 1995 – 1998, Vol. I Coordonate Ale Sărăciei. Dimensiuni Şi Factori.PNUDBucurești
Crowther, WarrenZamfir, Cătălin; Stănculescu, Manuela Sofia; Pasti, Vladimir; &All1999Sărăcia în România 1995 – 1998, Vol. II Politici de prevenire și reducere a sărăciei, Proiectul de Prevenire și Combatere a SărăcieiPNUDBucurești
Cace, SorinBleahu, Ana; Costin-Sima, Dana; Surdu, Mihai; Manole, Alina; Alexandrescu, Gabriela1999Copiii rromi din România / Rroma children in RomaniaFDSCBucurești
Ionete, Constantin; Zamfir, Cătălin; Zaman, Gheorghe&All1999National Human Development Report 1999Editura ExpertBucurești
Ionete, Constantin; Zamfir, Cătălin; Zaman, Gheorghe&All1999Raportul Naţional Al Dezvoltării Umane, România 1999Editura ExpertBucurești
Zamfir, Cătălin; Wagner, Pavel; Chircă, Constantin; Molnar, Maria; Pârciog, Speranţa& All1998Metode şi tehnici de evaliare a sărăcieiEditura ExpertBucurești
Zamfir, Cătălin; Şandor, Dorel; Pasti, Vladimir; Crowther, Warren; Pop, Luana; Pop, Lucian; Stănculescu, Manuela Sofia; Ilie, Simona; Ţambrea, Narcisa; & All1998Strategia naţională de prevenire şi combatere a sărăciei. Recomandări şi soluţii alternativePNUDBucurești
Zamfir, Cătălin; Zamfir, ElenaDan, Adrian-Nicolae; Gheţău, Rodica; Buzducea, Doru; Ioniţă, Antoaneta; Mărgărit, Vanda; Preda, Marian; Tolstobrach, Nina; Zamfir, Elena1998Toward a Child-Centered SocietyEditura AlternativeBucurești
Ionete, Constantin; Chircă, ConstantinZamfir, Cătălin; Ilie, Simona; Pop, Luana; Bălaşa, Ana; Dan, Adrian; & All1998Raportul naţional al dezvoltării umaneEditura ExpertBucurești
Pop, Luana; Pop, Lucian; Mereuţă, Cezar; Vlaicu, Carmen1998Culturi organizaţionale în spaţiul românesc. Valori şi profiluri dominanteEditura ExpertBucurești
Zamfir, Cătălin1998Poverty in transition?UNDP, Regional Bureau for Europe/CSIBratislava
Zamfir, Cătălin1998Consiliul naţional al cercetării ştiinţifice universitareEditura AlternativeBucurești
Novak, Andrei1998Sondajul de opinieOscar PrintBucurești
Novak, Andrei1998Metode cantitative în psihologie şi sociologieOscar PrintBucurești
Chelcea, Septimiu; Mărginean, Ioan; Cauc, Ion1998Cercetarea sociologică. Metode şi tehnici.Editura DestinDeva
Zamfir, Cătălin; Vlăsceanu, Lazăr; & All1998Dicţionar de sociologieEditura AlternativeBucurești
Boboc, Ion1998Managementul cultural în economia de piaţă. Ghid practicProtector AsBucurești
Barbu, Gheorghe; Mihăilescu, Adina1998Familiile sărace cu mulţi copii, segment al populaţiei în plină suferinţăEditura ExpertBucurești
Ionete, Constantin; Wagner, Pavel; Mărginean, Ioan; & All1997Raportul naţional al dezvoltării umane România,1997Editura ExpertBucurești
Zamfir, Elena1997Psihologie socială. Texte aleseEditura AnkaromBucurești
Zamfir, Elena; Petre, Niculina; & All1997The situation of child and family in RomaniaUNICEFBucurești
Pânzaru, Petru1997Convingeri filosofice şi politiceEditura AlbatrosBucurești
Moldoveanu, Maria; Ioan-Franc, Valeriu1997Marketing şi culturăEditura ExpertBucurești
Zamfir, Cătălin; Doru, Buzducea; Adrian, Nicolae Dan; Gheţău, Rodica; Ioniţă, Antuaneta; Mărgărit, Vanda; Preda, Marian; Tolstobrach, Nina; Vlădescu, Cristian; Zamfir, Elena1997Pentru o societate centrată pe copilEditura AlternativeBucurești
Costin, Cornelia1996Politicile culturale şi calitatea vieţiiEditura de VestTimișoara
Zamfir, Cătălin; Zamfir, ElenaMărginean, Ioan; Manea, Livius; Pop, Luana; Stroie, Simona; Barbu, Gheorghe; Ţambrea, Narcisa; Corry, Elen; Enăchescu, Dan; Farcaş, Alexandru; Georgescu, Adrian; Jack, Raimond; Lăudatu, Ecaterina; Maior, George; Manea, Livius; Mihăilescu, Ioan; Pătru, Laura; Potolea, Dan; Stănescu, Alin; Tolstobrach, Nina; Vlădescu, Cristian; Vlăsceanu, Lazăr; Vlăsceanu, Mihaela1996Social policy. Romania in the European contextEditura AlternativeBucurești
Pânzaru, Petru1996Mass media în tranziţieRompresBucurești
Moldoveanu, Maria& All1996Raportul Naţional Al Dezvoltării UmaneGuvernul RomânieiBucurești
Mărginean, IoanBarbu, Gheorghe; Beca, Elena; Bălaşa, Ana1996Tineretul deceniului unu. Provocările anilor '90Editura ExpertBucurești
Chiriac, DumitruBălaşa, Ana; Moldoveanu, Maria; Doru, Marcel; Socol, Gheorghe; Voinea, Ion; Dobrescu, Emilian1996Calitatea vieţii populaţiei rurale din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. BucureştiCIDEBucurești
Zamfir, Cătălin; Zamfir, ElenaMărginean, Ioan; Corry, Elen; Enăchescu, Dan; Farcaş, Alexandru; Georgescu, Adrian; Raimond, Jack; Lăudatu, Ecaterina; Maior, George; Manea, Livius; Pop, Luana; Mihăilescu, Ioan; Pătru, Laura; Potolea, Dan; Stănescu, Alin; Tolstobrach, Nina; Vlădescu, Cristian; Vlăsceanu, Lazăr; Vlăsceanu, Mihaela1995Politici sociale. România în context europeanEditura AlternativeBucureşti
Moldoveanu, Maria; Miron, Doina1995Psihologia reclamei. Publicitatea în afaceriEditura LibraBucureşti
Lotreanu, Nicolae; Zamfir, Elena& All1995Situaţia copilului şi a familiei în RomâniaEditura AlternativeBucurești
Zamfir, CatalinBarbu, Gheorghe; Ghizaru, Denisa; Lazăr, Mitica; Mihăilescu, Adina; Papuc, Didona; Pascal, Lăcrămioara; Socol, Gheorghe; Stanciu, Mariana; Stroie, Simona; Teodorescu, Mihaela; Ţambrea, Narcisa1995Dimensiuni ale sărăciei. România 1994Editura ExpertBucureşti
Zamfir, Cătălin; Zamfir, Elena; Pop, Marius1994România '89 – '93. Dinamica bunăstării şi a protecţiei socialeEditura ExpertBucurești
Zamfir, Cătălin; Mihăilescu, Ioan; Vlăsceanu, Lazăr1994Reforma învătămîntului superior în România, / Higher education reform in RomaniaCEPESBucurești
Zamfir, Cătălin; Lotreanu, Nicolae; Boboc, Ion; Măţăuan, Gabriel1994Formarea managerială în România: nevoi şi capacităţiEditura AlternativeBucurești
Zamfir, Cătălin; Bremmer, Anny; Burke, Mary Ann; Cornia, Giovanni Andrea; Fajth, Gaspar; Paniccia, Renato; Bruschi, Cinzia Lusco; Sborgi, Enrico; Pop, Augustin; & All1994Crisis In mortality, health and nutrition, Regional Monitoring Report, No. 2UNICEFBucurești
Mărginean, Ioan1994Politica socială şi economia de piaţă în RomâniaCIDEBucurești
Zamfir, Cătălin; Vlăsceanu, LazărGheorghe, Viorel; Manea, Livius; Socol, Gheorghe; Doru, Marcel; Mărginean, Ioan; Novak, Andrei; Popescu, Emilian; Anastasiu, Călin; Bădescu, Ilie; Bulai, Alfred; Chelcea, Septimiu; Dobrescu, Tania; Filipescu, Iancu; Geană, Gheorghiță; Gheorghe, Nicolae; Grunberg, Laura; Grumberg, Ludwig; Iluţ, Petru; Larionescu, Maria; Lotreanu, Nicolae; Mezei, Smaranda; Mihăilescu, Ioan; Popescu, Ion; Rădulescu, Sorin; Rotaru, Traian; Sandu, Dumitru; Teodorescu, Alin; Trebici, Vladimir; Ungureanu, Ion; Vlăsceanu, Mihaela; Voinea, Maria1993Dicţionar de sociologieEditura BabelBucurești
Doru, Marcel; Manea, Livius; Novak, Andrei; Socol, Gheorghe; Pascal, Lăcrămioara; Papuc, Didona1993Modalităţi de structurare a timpului liber în vacanţele și concediile de odihnă ale tineretuluiAcademiei RomâneBucurești
Zamfir, Cătălin1993Situaţia social-economică a copilului în România: propunerea unui program prioritar de urgență de protecțieCIDEBucurești
Zamfir, Cătălin; Zamfir, ElenaBurtea, Vasile; Mărginean, Ioan; Potolea, Dan; Preda, Marian; Voinea, Maria1993Ţiganii: între ignorare și îngrijorareEditura AlternativeBucurești
Zamfir, CătălinPopescu, Andrei; Codin, Mihaela; Gheorghe, Camelia; Lefter, Marius; Mărginean, Ioan; Puwak, Hildegard; Barbu, Gheorghe; Manea, Livius; Socol, Gheorghe; Ghebrea, Georgeta; Gheorghe, Viorel; Ghindă, Iuliana; Gheţău, Rodica1992Liniamente ale politici de protecţie socială pentru România anilor '90, Nr.1CIDEBucurești
Zamfir, Cătălin; Bălaşa, Ana; Socol, Gheorghe1992Atitudini, valori şi condiţii de viaţă în mediul studenţescCIDEBucurești
Teodorescu, Mihaela; Rădulescu, Sorin; Tomescu, Anca1992Tineretul şi delincvenţaCentrul De Studii Şi Cercetări Pentru Probleme De TineretBucurești
Mărginean, IoanBălaşa, Ana; Sandu, Ilie; Socol, Gheorghe1992Calitatea vieţii '92CIDEBucurești
Zamfir, Cătălin; Socol, Gheorghe; Mărginean, Ioan; Stanciu, Mariana1991Calitatea vieţii - Teorie și practică socială - Culegere de comunicări prezentate la Sesiunea știinţifică din 13-14 decembrie 1990CIDEBucurești
Zamfir, Cătălin; Manea, LiviusMărginean, Ioan; Popescu, Emilian; Gradu, Mihaela; Călin, Doina; Czobor, Mihaela; Codin, Mihaela; Gheorghe, Viorel; Iatan, Bogdan; Miron, Doina; Neder Maria1991Politici orientate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii.CIDEBucurești
Stanciu, Mariana; Stegăroiu, DanBeca, Elena; Gheorghe, Camelia; Iftime, Silvia; Costin, Cornelia1991Calitatea serviciilor pentru populaţieCIDEBucurești
Mărginean, IoanBălaşa, Ana; Sandu, Ilie; Socol, Gheorghe1991Diagnoza calităţii vieţiiCIDEBucurești
Zamfir, Catalin1990Incertitudinea. O perspectivă psiho-sociologicăEditura Ştiinţifică
Chelcea, SeptimiuZamfir, Cătălin; Neculau, Adrian1990Psihologia cooperării și întrajutorării umaneEditura Militară
Mihăilescu, AdinaUnderstanding of the Food Norms in Penitentiaries from Romania, în "Current Topics in Medicine and Medical Research"
Voicu, Bogdan; Szabo, Ana; Raicu, Ana; Popescu, Mihai; Săsărman, MihaelaGhid de utilizare a instrumentului de evaluare a riscului de recidivăGRADO & Agenția Națională a Penitenciarelor Moldova
Voicu, BogdanOpen Data în România: Rezultatele anchetei pe un eșantion reprezentativ de 40 de instituții și autorități de la nivelul administrației centrale și localeBucureşti, Ernst & Young/ Secretariatul General al Guvernului
Popescu, M; Militaru, E; Pele, D; Mazurencu Marinescu, M; Vasile, V; Ilie, Simona; Mihăilescu, Adina; Şerban, ASupport for establishing a minimum wage-setting mechanism in RomaniaBucureşti, Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
Palada, Mirel; Voicu, BogdanValorile sociale ale românilor. Analiza rezultatelor (Starea Naţiunii)Bucureşti - SIPOCA 11
Petrescu, ClaudiaNeagu, GabrielaRaportul "Mid-Term Review of Social inclusion through the provision of integrated community services at community level"Bucureşti, UNICEF România
Socol, Gheorghe; Rădulescu, Dan C.Civilizaţia rurală din România în perspectiva integrării în UE (I)Centrul de Informare și Documentare EconomicăBucurești
Voicu, Mălina; Bădescu, Gabriel; Grigoraş, Vlad; Rughiniș, Cosima; Voicu, OvidiuBarometrul incluziunii romilorFSSDBucureşti
Voicu, Mălina; Revay, Edit; Tomka, MiklosEastern European religionPazmany TarsadalomtudomanyBudapesta
Toth, Georgiana; Tufiş, Paula; Păun, G.; Șerban, Monica; Mihai, Ioana AlexandraEfectele migraţiei: copiii rămași acasă. Riscuri și soluţiiFundaţia Soros România.București

 

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

Bucharest

Calea 13 Septembrie nr. 13, postal code 050711

Phone: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Follow us on

Research Institute for Quality of Life

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucharest

Phone: 021.318.24.61