Standardul de viață, veniturile și consumul este un program de cercetare care are ca obiectiv analiza standardului de viață și a raporturilor ce se stabilesc între nivelul veniturilor și structurile/volumul consumului de bunuri și servicii al populației din România în perspectivă comparativă internațională. Diferitele dimensiuni ale standardului de viață al populației, cât și problematica raporturilor dintre venituri și consum sunt explorate separat dar și prin indicatori de corelație sau sintetici. În cadrul programului se studiază, de asemenea, structura și volumul capitalului economic și financiar al gospodăriilor populației, oferta de bunuri și servicii adresate consumului populației (inclusiv tematica protecției consumatorilor), modul de locuire, politicile economice și sociale cu impact asupra standardului de viață, efectul unor politici europene asupra standardului de viață din România, modelele de consum, studierea dinamicii coșului minim de consum pentru diferite categorii de gospodării, fenomenul sărăciei.

Datele de cercetare utilizate în analizele privind standardul de viaţă, veniturile și consumul populației provin din statistica națională și internațională, dar și din cercetări naţionale şi europene/internaţionale. Metodologia de calcul și setul de date privind „coșul minim de consum” include o serie continuă pentru intervalul 1990─2018.

Coordonatori: Dr. Mariana Stanciu, Dr. Adina Mihăilescu

Publicaţii reprezentative:                                                                                                                   

Mariana Stanciu, coord. Dimensiunea Ecologică a Consumului de Bunuri şi Servicii. Academia Română, INCE, ICCV, 2008.

Mihăilescu, Adina. Minimul de trai. Instrument în politicile sociale. București: Editura Academiei Române, 2014.

Stanciu Mariana şi Adina Mihăilescu, “Accesul populaţiei cu venituri mici la un consum minim decent în România.” Revista de Sociologie Românească 2(2013): 28-41.

Stanciu, Mariana şi Adina Mihăilescu. “The Right to a Decent Standard of Living”. În The European Culture for Human Rights. The Right of Happiness coordonată de E. Zamfir, F. Maggino, 147-155, Cambridge Scholars Publishing, 2013.

Stanciu, Mariana, coord. Condiţii de viaţă ale familiilor cu copii din România. Academia Română, INCE, ICCV, 2008.

Stanciu, Mariana, coord. România în austeritate. Criza globală a consumismului pe credit. Braşov: Omnia UNI, 2012.

Stanciu, Mariana. “Objective factors of the high  poverty persistence in Romania”. În Clusters as drivers of value chain. Development across the Danube region coordonată deC. B. Păuna şi T. Diaconescu, București: Editura Economică, 2016.

Stanciu, Mariana. Metode de cercetare a modelelor de consum. Bucureşti: CIDE, 2006.

Alte noutăți

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Anunț susținerea în ședință publică a tezei de doctorat EVALUAREA MULTIDIMENSIONALĂ A POLITICILOR PENITENCIARE DE REINTEGRARE SOCIALĂ A DEŢINUŢILOR, Student-doctorand CRISTINA SIMIONESCU (DUMITRAN)

Institutul de Cercetare a Calității Vieții anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat Evaluarea multidimensională a politicilor penitenciare de reintegrare socială a deţinuţilor, Student-doctorand CRISTINA SIMIONESCU (DUMITRAN) Componența comisiei:...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61