În contextul dificil al tranziţiei, problematica sărăciei a constituit un domeniu de studiu prioritar pentru ICCV. Primele evaluări ale stării de sărăcie în România au fost realizate de către institut în perioada 1990-1994. ICCV a elaborat metodologia coșului de consum în evaluarea sărăciei, metodă care, deși mai laborioasă, s-a dovedit a fi mult mai exactă decât celelalte metode utilizate în diagnoza sărăciei absolute și a gradelor de sărăcie. De asemenea, institutul a realizat analiza stării de sărăcie a unor grupuri sociale cu risc ridicat (romi, copii, vârstnici, șomeri) și a adus contribuții importante la elaborarea strategiilor/planurilor de combatere a sărăciei, adoptate de Administrația Prezidențială și Guvern.

Coordonatori: Prof. dr. Cătălin Zamfir şi dr. Manuela Stănculescu

Publicaţii reprezentative:

Cornia, Giovanni Andreea, coord. Poverty, Children and Policy: for a Brighter Future: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Polonia, Slovenia, Albania, Bulgaria, România, Estonia, Latvia, Lituania, Belarus, Moldova, Rusia, Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Georgia (Zamfir Cătălin și Marius Pop din partea României). Geneva: UNICEF, 1995.

Stănculescu, Manuela Sofia și Ionica Berevoiescu, coord. Sărac lipit, caut altă viaţă!Bucureşti: Editura Nemira, 2004.

Stănculescu, Manuela Sofia, Rainer Neef și Philippe Adair, coord. Economie informală şi transformare socială în România. Bucureşti: Editura Paideia, 2007.

Zamfir, Cătălin, coord. ICCV, Kyoko Postill și Ruxandra Stan, coord. PNUD. Situaţia sărăciei în România. București: PNUD, 2001.

Zamfir, Cătălin, coord. Diagnoza sărăciei și a riscurilor în dezvoltarea copilului din România. Bucureşti: UNICEF, 2005.

Zamfir, Cătălin, coord. Dimensiuni ale sărăciei. Bucureşti: Editura Expert, 1995.

Zamfir, Cătălin, coord.Planul Naţional Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale, adoptat prin Hotărâre de guvern. Bucureşti: CASPIS, 2003.

Zamfir, Cătălin, Dorel Şandor, Vladimir Pasti și Warren Crowther, coord. Strategia națională de prevenire și combatere a sărăciei. Recomandări și soluții alternative. România. Bucureşti, PNUD, 1998.

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Anunț susținerea în ședință publică a tezei de doctorat EVALUAREA MULTIDIMENSIONALĂ A POLITICILOR PENITENCIARE DE REINTEGRARE SOCIALĂ A DEŢINUŢILOR, Student-doctorand CRISTINA SIMIONESCU (DUMITRAN)

Institutul de Cercetare a Calității Vieții anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat Evaluarea multidimensională a politicilor penitenciare de reintegrare socială a deţinuţilor, Student-doctorand CRISTINA SIMIONESCU (DUMITRAN) Componența comisiei:...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61