Calitatea vieții este un program de cercetare multianual care are ca obiectiv analiza calității vieții în România în perspectivă comparativă internațională. Scopul este acela de a crea o imagine comprehensivă asupra calității vieții utilizând: indicatori obiectivi și subiectivi; date statistice și de cercetare; metodologii de tip cantitativ și calitativ. Diferitele dimensiuni ale calității vieții sunt explorate atât separat, cât și în relație cu calitatea globală a vieții: venituri și standard de viață, sănătate, ocupare, educație, familie, locuire, bunăstare subiectivă, servicii publice și servicii sociale. Programul analizează schimbarea socială în variatele domenii ale vieții, precum și modul în care acestea se articulează și se relaționează contribuind la o viață de calitate. În final, se urmărește identificarea grupurilor sociale vulnerabile şi caracterizarea calităţii vieţii acestora.

Datele de cercetare utilizate în analizele de calitatea vieţii provin din cercetări naţionale şi europene/internaţionale. Setul de date Diagnoza calităţii vieţii include o serie continuă provenită din cercetările anuale ale institutului pentru anii 1990-1999, la care se adaugă bazele de date pentru anii 2003, 2006 şi 2010. Sursele de date pentru analiză şi comparaţii la nivel european/internaţional includ Cercetarea Europeană a Calităţii Vieţii (EQLS), Eurobarometre, Studiul Valorilor Europene (EVS), Cercetarea Valorilor Lumii (WVS) etc.

Coordonatori: Prof. dr. Ioan Mărginean, dr. Iuliana Precupeţu

Publicaţii reprezentative:

*NOU* Precupețu, Iuliana (coordonator), Flavius Mihalache, Claudia Petrescu, Cosmina Elena Pop, Laura Tufă, Marian Vasile. 2018. Calitatea vieții în România în context european. Raport de cercetare. Institutul de Cercetare a Calității Vieții

 

Mărginean, Ioan și Ana Bălaşa, coord. Calitatea vieţii în România. Ediţie revăzută şi adăugită. Bucureşti: Editura Expert, 2005.

Mărginean, Ioan și Iuliana Precupeţu, coord. Calitatea vieții și dezvoltarea durabilă.Politici de întărire a coeziunii sociale.București: Editura Expert, 2008.

Mărginean, Ioan și Iuliana Precupeţu, coord. Paradigma calității vieții.Bucureşti: Editura Academiei, 2011.

Mărginean, Ioan, coord. First European Quality of Life Survey: Quality of life in Bulgaria and Romania, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006.

Mărginean, Ioan, coord. Quality of Life in Romania. Bucureşti: Expert, 2004.

Mărginean, Ioan, Marian Vasile, coord. Dicționar de calitatea vieţii. Bucureşti: Editura Academiei, 2014.

Precupețu, Iuliana și Marius Precupețu. Inequality in Romania. Dimensions and trends, București: Editura Academiei, 2013.

Zamfir, Elena şi Filomena Maggino, coord. The Right to Happiness. The Relation Between Hapiness and the Quality of Life. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013.

Alte noutăți

Lansare de carte: Sebastian Fitzek (2020) Sacrul și puterea politică – abordări psihociale ale imaginarului colectiv în colecția de științe psiho-sociale. București: Editura ProUniversitaria

Vă invităm miercuri 11 noiembrie de la ora 11:00, pe platforma Zoom la lansarea volumului „Sacrul si puterea politică”, publicat recent de Sebastian Fitzek, cercetător științific III al ICCV și lector universitar al Facultatii de Comunicare si Relatii Publice - SNSPA,...

Apariție editorială: Sebastian Fitzek (2020) Sacrul și puterea politică – abordări psihociale ale imaginarului colectiv în colecția de științe psiho-sociale. București: Editura ProUniversitaria

Semnalăm apariția în luna septembrie 2020 a volumului Sebastian Fitzek Sacrul și puterea politică – abordări psihociale ale imaginarului colectiv în colecția de științe psiho-sociale a Editurii ProUniversitaria. Referenții științific sunt: Prof. Univ. Dr. Nicolae...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61