O analiză critică a politicilor publice adresate minorității rome prin prisma proceselor de participare în care aceștia sunt implicați – PARTICIPROM

Potenţialul de dezvoltare al economiei informale în România

Potenţialul de dezvoltare al economiei informale în România 2001-2004 Cercetare cantitativă (reprezentativă national, n= 1200 respondenți) și calitativă (interviuri de profunzime cu persoane care desfășoară activități în cadrul economiei informale). Studiul cantitativ...
O analiză critică a politicilor publice adresate minorității rome prin prisma proceselor de participare în care aceștia sunt implicați – PARTICIPROM

Programe de acţiune antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale

Programe de acţiune antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale 2001-2004 Documentare și analiză secundară de date privind nivelul de trai, pe dimensiuni precum educație, locuire, nivelul veniturilor și grupuri preponderent expuse sărăciei. Studiu calitativ...