Semnalăm apariţia volumului colectiv Politici şi beneficii sociale pentru familiile cu copii: România în context European, coordonatori Ionuţ-Marian Anghel şi Iulian Stănescu, autori Sorin Cace, Simona Ilie, Flavius Mihalache, Ana-Maria Preoteasa şi Simona Stănescu. Coordonatorii şi autorii volumului sunt cercetători ştiinţifici în cadrul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) al Academiei Române.

Apărut la editura Pro Universitaria la finele anului 2023, volumul oferă cititorilor o trecere prin transformările la nivelul politicilor familiale (beneficii familiale, concedii maternale/paternale şi de îngrijire a copilului, creşterea accesului la servicii de îngrijire şi educaţie timpurie) din ultimele decenii. Sunt tratate obiectivele politice şi sociale ale politicilor familiale, precum şi răspunsul acestora la schimbările structurale din societăţile contemporane, inclusiv în ceea ce priveşte familia (prin extinderea ponderii familiilor monoparentale), creşterea ponderii femeilor în munca salarială/remunerată, a dificultăţilor rezultate din echilibrarea vieţii profesionale cu cea personală, a necesităţilor de finanţare a sistemelor de asigurări sociale, odată cu procesul de îmbătrânire a populaţiei, precum şi, nu în ultimul rând, a dezbaterilor privind politicile de populaţie în contextul declinului natalităţii şi fertilităţii. Aceste transformări la nivelul economiilor şi al statului social / stat al bunăstării au forţat guvernele să adopte noi măsuri în domeniul politicilor familiale, care să asigure ori să stimuleze creşterea accesului la servicii de îngrijire şi educaţie preşcolară, adoptarea unor noi tipuri de beneficii şi implementarea de măsuri care să sprijine echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală, precum şi creşterea fertilităţii. În cazul României, analiza este focalizată pe sistemul de beneficii de asistenţă socială pentru familiile cu copii.

Volumul Politici şi beneficii sociale pentru familiile cu copii: România în context European este rezultatul activităţii de cercetare desfăşurate de către autorii volumului în perioada februarie 2022 – decembrie 2023 în cadrul proiectului „Politici sociale performante – strategie naţională pentru implementarea performantă a politicilor familiale”, SIPOCA 706, proiect implementat de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS).

Lucrarea se adresează tuturor celor interesaţi de evoluţia recentă a domeniului politicilor sociale adresate familiilor (cu copii) şi în mod particular specialiştilor în politici sociale sau experţilor din instituţiile publice sau organizaţii non-guvernamentale care implementează politici şi programe adresate familiilor cu copii, întrucât propune şi un sistem de indicatori de performanţă care să sprijine monitorizarea eficienţei şi eficacităţii beneficiilor sociale pentru familiilor cu copii în atingerea unor obiective sociale şi politice.

Volumul poate fi consultat pe Biblioteca Virtuală de Sociologie (aici).