Valori şi dezvoltare socială – România în context european

Valori şi dezvoltare socială – România în context european

2006-2007

Proiectul urmăreşte să analizeze relaţia dintre valorile sociale şi dezvoltarea socială din perspectivă comparativă atât la nivel transversal, cât şi longitudinal. Pe de o parte, cercetarea intenţionează realizarea unei comparaţii longitudinale a orientărilor valorice ale populaţiei României în perioada de tranziţie. Pe de altă parte, vizăm realizarea unor comparaţii între profilurile valorice ale populaţiei diferitelor ţări europene din prisma dezvoltării sociale. Sunt avute în vedere mai multe dimensiuni ale profilurilor valorice, printre acestea numărându-se valorile politice, religioase, cele din sfera relaţiilor interpersonale, a toleranţei şi discriminării, a imaginii despre stat, a optiunilor în domeniul politicilor sociale şi redistribuirii, a atitudinii fata de muncă etc. Toate sunt în directă relaţie cu dezvoltarea socială, cu integrarea europeană, cu modificarea imaginii asupra calităţii vieţii, cu modenizarea şi politica instituţională etc.

Studiul propus se încadrează într-un amplu proiect de cercetare care intenţionează să surprindă transformările la nivelul orientărilor valorice care au loc sub impactul dezvoltării sociale şi a trecerii societăţilor europene de la modernism la post-modernism. Este vorba de valul 5 al EVS/WVS, permiţănd analiza în dinamică a schimbarilor produse între 1980-1990-1995-1999-2005 în Europa şi în lume. (membrii echipei acestui proiect fac parte şi din echipa româneasca a EVS/WVS şi au acces direct la bazele de date respective).

Produsul final cel mai vizibil al activităţii de cercetare îl reprezintă un volum sintetizând transformările cunoscute de România în perioada 1993-2005 la nivelul valorilor sociale, în perspectivă comparativă. Se adaugă lucrări prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale, publicate în jurnale etc.

Coordonator ICCV: Bogdan Voicu
Echipa de cercetare ICCV: Claudiu Tufiș, Paula Tufiș, Mircea Comșa, Horațiu Rusu.
Perioada: 2006-2007
Finanțator grant: AT-102/2006 CNCDI
Cuvinte cheie: social values, EVS, WVS, social change, social capital, civic participation, life satisfaction, social solidarity, religiosity

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61