Servicii de cercetare statistică şi organizare de focus grupuri

Servicii de cercetare statistică şi organizare de focus grupuri

26 ianuarie - 25 februarie 2017

Proiectul „Servicii de cercetare statistică și organizare de focus grupuri” este unul finanțat prin granturile Spațiului Economic și European (SEE) 2009-2014 și organizate în cadrul Programului Fondul ONG în România, Componenta Activități Complementare și a avut ca principale obiective:

  1. Creșterea gradului de cunoaștere a sectorului ONG din România, din punct de vedere al profilului și dimensiunii acestuia.
  2. Realizarea unei analize de profunzime a sectorului ONG din România în ceea ce privește evoluția generală a acestuia în termeni de dimensiune, mobilizarea cetățenilor, distribuția geografică, domenii de activitate, relevanță economică, relațiile cu guvernul și impactul asupra politicilor publice.

Beneficiarul acestui proiect a fost FDSC. Institutul de Cercetare a Calității Vieții a avut ca principale atribuții:

– organizarea a 12 focus-grupuri care au fost structurate pe 7 teme: organizații de/pentru tineret, finanțarea sectorului neguvernamental, organizare și capacitate, participarea sectorului neguvernamental în procesul politicilor publice, servicii sociale, drepturile omului, civic și influențarea politicilor și implicarea civică și acţiunea colectivă.

– analiza datelor calitative și realizarea celor 7 rapoarte de cercetare pentru fiecare temă abordată în cadrul focus-grupurilor

Activitatea de cercetare s-a desfășurat în București, Iași și Cluj-Napoca.

Coordonator ICCV: Gabriela Neagu
Echipa de cercetare ICCV: Din echipa de cercetare au făcut parte cercetători din ICCV (Gabriela Neagu, Claudia Petrescu, Alexandra Deliu) dar și cercetători din Iași (Oana-Lăcrămioara Bădărău) și Cluj-Napoca (Smaranda Rotaru).
Perioada: 26 ianuarie – 25 februarie 2017
Finanțator grant: FDSC
Cuvinte cheie: societate civilă, implicare, management organizațional, politici publice

Alte noutăți

România rurală în noul capitalism: 1990-2020

România rurală în noul capitalism: 1990-2020 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) al Academiei Române anunţă lansarea volumului colectiv de studii România rurală în noul capitalism: 1990-2020. Calitatea vieţii oamenilor din mediul rural din România...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61