Servicii de cercetare statistică şi organizare de focus grupuri

Servicii de cercetare statistică şi organizare de focus grupuri

26 ianuarie - 25 februarie 2017

Proiectul „Servicii de cercetare statistică și organizare de focus grupuri” este unul finanțat prin granturile Spațiului Economic și European (SEE) 2009-2014 și organizate în cadrul Programului Fondul ONG în România, Componenta Activități Complementare și a avut ca principale obiective:

  1. Creșterea gradului de cunoaștere a sectorului ONG din România, din punct de vedere al profilului și dimensiunii acestuia.
  2. Realizarea unei analize de profunzime a sectorului ONG din România în ceea ce privește evoluția generală a acestuia în termeni de dimensiune, mobilizarea cetățenilor, distribuția geografică, domenii de activitate, relevanță economică, relațiile cu guvernul și impactul asupra politicilor publice.

Beneficiarul acestui proiect a fost FDSC. Institutul de Cercetare a Calității Vieții a avut ca principale atribuții:

– organizarea a 12 focus-grupuri care au fost structurate pe 7 teme: organizații de/pentru tineret, finanțarea sectorului neguvernamental, organizare și capacitate, participarea sectorului neguvernamental în procesul politicilor publice, servicii sociale, drepturile omului, civic și influențarea politicilor și implicarea civică și acţiunea colectivă.

– analiza datelor calitative și realizarea celor 7 rapoarte de cercetare pentru fiecare temă abordată în cadrul focus-grupurilor

Activitatea de cercetare s-a desfășurat în București, Iași și Cluj-Napoca.

Coordonator ICCV: Gabriela Neagu
Echipa de cercetare ICCV: Din echipa de cercetare au făcut parte cercetători din ICCV (Gabriela Neagu, Claudia Petrescu, Alexandra Deliu) dar și cercetători din Iași (Oana-Lăcrămioara Bădărău) și Cluj-Napoca (Smaranda Rotaru).
Perioada: 26 ianuarie – 25 februarie 2017
Finanțator grant: FDSC
Cuvinte cheie: societate civilă, implicare, management organizațional, politici publice

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61