PROMETEUS - Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europene

PROMETEUS - Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europene

1 septembrie 2010 – 1 septembrie 2013

Scop: Promovarea economiei sociale ca instrument flexibil și durabil pentru generarea de locuri de muncă, dezvoltare economică și incluziune socială în România.

Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea cercetării științifice și aplicate și a învățământului superior în domeniul economiei sociale, instrumente indispensabile pentru implementarea conceptului de economie socială în România și integrarea acestuia în mișcarea europeană din domeniu;
 2. Creșterea vizibilității întreprinderilor sociale, a sprijinului public necesar dezvoltării lor în România și promovarea unor politici publice favorabile;
 3. Dezvoltarea întreprinderilor sociale în România și creșterea performanțelor acestora prin programe de formare și consultanță de specialitate;

Rezultate principale activitate ICCV:

 • 4 studii naționale de amploare bazate pe anchete de teren reprezentative pe diversele tipuri de organizații și domenii de acțiune ale economiei sociale. Tematicile abordate în cadrul celor 4 studii naționale sunt:
  • Casele de ajutor reciproc şi cooperativele de credit (http://www.ies.org.ro/library/files/organizatiile_de_ajutor_reciproc.pdf);
  • Cooperativele (http://www.ies.org.ro/library/files/cooperativele_din_romania.pdf);
  • Entitățile de economie socială din domeniul agriculturii și proprietății colective forestiere (http://www.ies.org.ro/library/files/organizatiile_colective_ale_proprietarilor.pdf);
  • Dezvoltare locală și economie socială (http://www.ies.org.ro/library/files/economia_sociala_in_contextul_dezvoltarii_locale.pdf);
 • 6 baze de date cu entități de economie socială (organizații neguvernamentale, cooperative, case de ajutor reciproc ale salariaților, case de ajutor reciproc ale pensionarilor, obțti/composesorate, asociații agricole) care cuprinde informații referitoare la: venituri, cheltuieli, profit/excedent, pierdere, număr angajați pentru perioada 2000-2010
 • 1 conferință națională dedicată economiei sociale
 • 4 seminarii de dezbatere a principalelor rezultate ale cercetării cu lideri din domeniul economiei sociale, specialiști, decidenți politici și administrativi de la nivel local și central
 • 1 număr de revistă dedicat economiei sociale

Metode de cercetare:

Componenta cantitativă

 • Analiză secundară de date pe baza informațiilor despre entitățile de economie socială din baza REGIS a INS
 • Anchetă pe bază de chestionar

Componenta calitativă

 • Interviuri în profunzime
 • Focus grupuri
 • Analiza documentelor sociale
 • Studiu de caz
Coordonator ICCV: Claudia Petrescu
Echipa de cercetare ICCV: Simona Ilie, Mircea Kivu, Ioan Mărginean, Flavius Mihalache, Claudia Petrescu, Ionuț Petrescu, Smaranda Rotaru, Claudiu Tufiș, Marian Vasile, Bogdan Voicu, Mălina Voicu
Perioada: 1 septembrie 2010 – 1 septembrie 2013
Finanțator grant: Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Cuvinte cheie: economie socială, întreprinderi sociale, cooperative, forme de proprietate colectivă, dezvoltare locală

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61