PROMETEUS - Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europene

PROMETEUS - Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europene

1 septembrie 2010 – 1 septembrie 2013

Scop: Promovarea economiei sociale ca instrument flexibil și durabil pentru generarea de locuri de muncă, dezvoltare economică și incluziune socială în România.

Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea cercetării științifice și aplicate și a învățământului superior în domeniul economiei sociale, instrumente indispensabile pentru implementarea conceptului de economie socială în România și integrarea acestuia în mișcarea europeană din domeniu;
 2. Creșterea vizibilității întreprinderilor sociale, a sprijinului public necesar dezvoltării lor în România și promovarea unor politici publice favorabile;
 3. Dezvoltarea întreprinderilor sociale în România și creșterea performanțelor acestora prin programe de formare și consultanță de specialitate;

Rezultate principale activitate ICCV:

 • 4 studii naționale de amploare bazate pe anchete de teren reprezentative pe diversele tipuri de organizații și domenii de acțiune ale economiei sociale. Tematicile abordate în cadrul celor 4 studii naționale sunt:
  • Casele de ajutor reciproc şi cooperativele de credit (http://www.ies.org.ro/library/files/organizatiile_de_ajutor_reciproc.pdf);
  • Cooperativele (http://www.ies.org.ro/library/files/cooperativele_din_romania.pdf);
  • Entitățile de economie socială din domeniul agriculturii și proprietății colective forestiere (http://www.ies.org.ro/library/files/organizatiile_colective_ale_proprietarilor.pdf);
  • Dezvoltare locală și economie socială (http://www.ies.org.ro/library/files/economia_sociala_in_contextul_dezvoltarii_locale.pdf);
 • 6 baze de date cu entități de economie socială (organizații neguvernamentale, cooperative, case de ajutor reciproc ale salariaților, case de ajutor reciproc ale pensionarilor, obțti/composesorate, asociații agricole) care cuprinde informații referitoare la: venituri, cheltuieli, profit/excedent, pierdere, număr angajați pentru perioada 2000-2010
 • 1 conferință națională dedicată economiei sociale
 • 4 seminarii de dezbatere a principalelor rezultate ale cercetării cu lideri din domeniul economiei sociale, specialiști, decidenți politici și administrativi de la nivel local și central
 • 1 număr de revistă dedicat economiei sociale

Metode de cercetare:

Componenta cantitativă

 • Analiză secundară de date pe baza informațiilor despre entitățile de economie socială din baza REGIS a INS
 • Anchetă pe bază de chestionar

Componenta calitativă

 • Interviuri în profunzime
 • Focus grupuri
 • Analiza documentelor sociale
 • Studiu de caz
Coordonator ICCV: Claudia Petrescu
Echipa de cercetare ICCV: Simona Ilie, Mircea Kivu, Ioan Mărginean, Flavius Mihalache, Claudia Petrescu, Ionuț Petrescu, Smaranda Rotaru, Claudiu Tufiș, Marian Vasile, Bogdan Voicu, Mălina Voicu
Perioada: 1 septembrie 2010 – 1 septembrie 2013
Finanțator grant: Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Cuvinte cheie: economie socială, întreprinderi sociale, cooperative, forme de proprietate colectivă, dezvoltare locală

Alte noutăți

România rurală în noul capitalism: 1990-2020

România rurală în noul capitalism: 1990-2020 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) al Academiei Române anunţă lansarea volumului colectiv de studii România rurală în noul capitalism: 1990-2020. Calitatea vieţii oamenilor din mediul rural din România...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61