Programe de acţiune antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale

Programe de acţiune antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale

2001-2004

Documentare și analiză secundară de date privind nivelul de trai, pe dimensiuni precum educație, locuire, nivelul veniturilor și grupuri preponderent expuse sărăciei. Studiu calitativ (interviuri de profunzime cu beneficiari și autorități locale) privind implementarea legii privind venitul minim garantat în câteva comunități dintre cele cu rate ridicate de sărăcie (regiunile NE și SE).

Parteneri: Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV)

Coordonator(i) ICCV: Simona ILIE

Echipa de cercetare ICCV: Simona ILIE, Adrian Dan, Arpinte Daniel, Surdu Mihai

Perioada: 2001-2004

Finanțator: MECT/IFA (Ministerul Educației, cercetării și tineretului/ Institutul de fizică atomică)

Cuvinte cheie: sărăcie, venit minim garantat, grupuri vulnerabile

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61