Adaptarea la schimbările climatice din perspectiva justiției ecologice: cazul comunităților de romi din România” – CATHARTIC (Tinere echipe 2016)

Adaptarea la schimbările climatice din perspectiva justiției ecologice: cazul comunităților de romi din România” – CATHARTIC (Tinere echipe 2016)

Mai 2018 – Aprilie 2020

Proiectul de cercetare analizează o problemă stringentă a societăților contemporane și anume adaptarea la iminentele schimbări climatice. Plecând de la perspectiva justiției ecologice, care recunoaște că vulnerabilitatea la schimbările climatice variaz[ în funcție de factori socio-economici, politici şi culturali, acest proiect analizează situația celor mai vulnerabili dintre cei vulnerabili. Aceștia din urmă ocupă un spatiu periferic numit “extremitatea climatică”, unde condițiile sociale și de mediu sunt în continuă deteriorare. Consecința este diminuarea progresivă a protecției pe care societatea le-o oferă celor vulnerabili împotriva schimbărilor climatice. Proiectul propune o abordare exploratorie și reconstructivă (dinspre părți spre întreg) aplicând conceptul de extremitate climatică comunităților segregate de romi din Romania. Scopul este o înțelegere aprofundată a procesului prin care se creeaza vulnerabilitatea socială pentru grupurile de romi și a expunerii acestora din urmă la efectele severe ale schimbărilor climatice. Aplicabilitatea cercetării privește politicile publice, deoarece cazurile de vulnerabilitate analizate pot constitui semnale de alarmă privind eficacitatea politicilor de adaptare. Proiectul combină metode cartografice la nivel național, opiniile experților și focus grupuri, și cercetări de teren în două comunități segregate. Rezultatele cercetării vor fi valorificate prin două articole știintifice, un plan de volum, printr-o recomandare de politică publică și prin diseminare largă (internet).

Coordinator(i) ICCV: Filip Alexandrescu, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, București, România.

Echipa de cercetare ICCV: Ionuț Anghel

Perioada: Mai 2018 – Aprilie 2020

Finanțator: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Cuvinte cheie: schimbări climatice, extremitate climatică, segregare, Romi, vulnerabilitate socială

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61