O abordare culturală a corupției. Relevanța percepțiilor asupra corupției pentru prevenirea fenomenului . Un studiu cultural comparativ în statele candidate UE─ Bulgaria, România, Croația, Turcia și statele UE─Germania și Grecia

O abordare culturală a corupției. Relevanța percepțiilor asupra corupției pentru prevenirea fenomenului . Un studiu cultural comparativ în statele candidate UE─ Bulgaria, România, Croația, Turcia și statele UE─Germania și Grecia

2006-2009

Obiectivul general al proiectului este acela de a analiza percepțiile asupra corupției ale unor actori cheie în societate: decidenții în domeniile politic și administrativ, reprezentanți ai mass-media, cetățeni ai diferitelor țări incluse în studiu. Proiectul pornește de la teza generală că diferitele percepții asupra corupției, în măsura în care sunt determinate de “mentalitate”, au o influență importantă asupra conștientizării problemei și, implicit, asupra succesului măsurilor de prevenire. Din acest motiv, proiectul  investighează măsura în care prevenția instituționalizată se suprapune peste practica din viața de zi cu zi și modul în care țările incluse în studiu tratează problema corupției. În stadiul final, proiectul indică modalități specifice de a ajusta relația dintre prevenție și corupția în practica ei curentă și relevă rolul mass media în acest proces în fiecare țară.

Proiectul utilizează metodologia grounded theory și urmează patru pași: analiza  documentelor sociale elaborate de șase grupuri cu rol în prevenirea corupției: politic, juridic, poliție, media, societate civilă și economic;  2. analiza interviurilor semistructurate cu experți; 3. Evaluarea programelor de prevenire a corupției la nivel național, UE și internațional; 4. Workshop interactiv cercetători ─  experți naționali, ai UE și ai instituțiilor internaționale, în scopul dezvoltării, pe baza rezultatelor de cercetare, a măsurilor de prevenție a corupției.

Perioada: 2006-2009

Coordonator al consorțiului: Prof dr Hans-Georg Soeffner, Universitatea  Konstanz, Germania

Coordonator România: Prof dr Ioan Mărginean

Echipa de cercetare: Dr Iuliana Precupețu, Dr Cosmina Elena Pop, Dr Ana Maria Preoteasa

Parteneri:  Universitatea din Konstanz, Germania; Universitatea din Tübingen, Germania; Centrul pentru Strategii Liberale, Bulgaria; Institutul de Cercetare a Calității Vieții, România; Universitatea  din Galatasaray, Turcia; Universitatea din Zagreb, Croația; Școala Națională de Administrație Publică și Guvernare Locală, Grecia; Universitatea Panteion, Grecia; Studii Sud-Est Europene la Oxford, Marea Britanie

Finanțare: Programul Cadru 6 al Uniunii Europene

Cuvinte cheie: percepții ale corupției, cercetare calitativă, grounded theory

Alte noutăți

Anunț – Susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN SOCIETATEA RISCULUI. UN PROIECT TRANS-DICIPLINAR DE SOCIOLOGIE EVOLUȚIONISTĂ elaborată de doamna LUCIA OVIDIA VREJA

A N U N Ț în data de 8 mai 2024, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN...

Anunț servicii organizare evenimente

Anunț servicii organizare evenimente Servicii organizare evenimente în  cadrul Acordului de parteneriat la contractul de finanțare nr. 5/2020 în proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61