A N U N Ț

în data de 11 noiembrie 2022, ora 11:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul TEORII ȘI METODE SOCIOLOGICE ÎN CERCETAREA INTERDISCIPLINARĂ DE MEDIU elaborată de CS II dr. Filip Mihai ALEXANDRESCU

Comisia pentru susținerea tezei de abilitare:

Președinte: Dr. Sorin Cace, CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții

Membri titulari: Prof dr. Cosima Rughiniș, Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Prof. dr. Florin Lazăr, Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Membri supleanți: Prof. dr. Horațiu Rusu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Științe Socio-Umane

Dr. Mălina Voicu, CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții

Anunțul de pe site-ul SCOSAAR se găsește la urmatoarea adresă: https://acad.ro/institutia/scosaar_abilitare2022_05AlexandrescuFilipMihai.html

– Curriculum vitae

– Lista de lucrări

– Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

– Rezumatul tezei de abilitare (eng)

– Componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare

– Anunț susținere publică a tezei de abilitare