Marți 29.06 începând cu ora 12 va avea loc la Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul sociologie de către doamna Dr. Simona Maria Stănescu, cu titlul „Evoluții recente ale statului bunăstării în România”. 

Ședința va avea loc la sala 2374 a Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, Casa Academiei, aripa Vest, etaj 2. 

Detalii la https://acad.ro/scosaar/abilitare2021-pers-StanescuSimona.html

Componența comisiei de abilitare, validată de către Consiliul General al CNATDCU comunicată Academiei Române prin adresa Ministerului Educației cu nr. 29270/25.05.2021 și înregistrată la Academia Română cu nr. 1951/02.06.2021 și la Institutul de Cercetare a Calității Vieții cu nr.25/04.06.2021 , este următoarea: 

Președinte: Dr. Sorin Cace, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

Membrii: Prof. univ. dr. Florin Lazăr, Universitatea din București

                 Prof. univ. dr. Mihaela Tomiță, Universitatea de Vest din Timișoara