A N U N Ț

În data de 16 decembrie 2022, ora 10:00, va avea loc la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, et. 2, sala 2374, Calea 13 Septembrie nr. 13, București,  susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul SOCIOLOGIE, cu titlul ACCES LA EDUCAȚIE ȘI TRAIECTORII SOCIOPROFESIONALE, elaborată de CS II dr. Gabriela NEAGU

Comisia pentru susținerea tezei de abilitare – validatîn data de 03.11.2022 de către CNATDCU – Președinte al Comisiei de Sociologie, științe administrative și științe ale comunicării dl. Liviu Chelcea – conform raportului sintetic de analiză privind dosarul de abilitare F-Abil-1329/07.09.2022 al candidatei Gabriela NEAGU, titular la Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română.

Președinte:                    Prof.univ.dr.hab. Mălina VOICU, CS I,  Academia Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții

Membri titulari:             Prof.univ.dr.hab. Cristina GAVRILUȚĂ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială; Prof.univ.dr.hab. Raluca Andreea Irofti (Popescu), Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Membri supleanți:         Dr.hab. Sorin CACE, CS I, Academia Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții; Conf.univ.dr.hab. Marius VASILUȚĂ-ȘTEFĂNESCU, Universitatea de Vest, Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul Sociologie

Anunt privind sustinerea tezei de abilitare Neagu Gabriela

Curriculum Vitae

Lista Lucrari

Fisa Verificare

Rezumatul Tezei

Componenta Comisiei