Institutul de Cercetare a Calității Vieții anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat „Calitatea vieții familiei monoparentale. Rolul și locul serviciilor sociale în viața acestui tip de familie

Student-doctorand Luminița IONESCU

Componența comisiei:

Președinte:                  CS I, dr. Sorin Cace, ICCV, Academia Română

Conducător științific:   Prof.univ.dr. Ilie Bădescu, IS, Academia Română

Referenți:                    CS I, prof.univ.dr. Radu Baltasiu, CESPE, Academia Română

                                    Prof.univ.dr. Doru Buzducea, UB, FSAS

                                    Prof.univ.dr. Dumitru Otovescu, UC, FSSU

Susținerea va avea loc în ziua de 29.01.2024, orele 12:00, la sediul Institutului de Sociologie, Calea 13 Septembrie nr.13, et.4, sala 4210, aripa Est

Textul integral al tezei poate fi consultat, în format tipărit,

la Biblioteca Institutului de Cercetare a Calității Vieții

Anunt PDF

Rezumat teză

Rezumat teză în limba engleză

Afișat la data de[1]  19.12.2023


[1] cu minimum 20 zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținerea publică a tezei de doctorat , după aprobarea Cererii pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat