În contextul activității sale, ICCV a dezvoltat prezenta Strategie (SEG) și Planul corespunzător pentru egalitate de gen (PEG) pentru perioada 2022-2026 în urma consultării personalului Institutului, pornind de la considerarea intereselor tuturor angajaților săi, personal de cercetare și personal administrativ, indiferent de gen. În urma procesului de monitorizare și evaluare planul va fi revizuit și îmbunătățit, dacă este cazul, anual sau ori de câte ori este nevoie. SEG și PEG au fost dezvoltate pornind de la prevederile Cartei europene pentru cercetători, ale Codului de conduită în procesul de recrutare a cercetătorilor, 2015-2019, precum și de la Strategia europeană pentru egalitatea de gen 2020-2025 și recomandările Comisiei Europene privind planurile de egalitate de gen.

Documentul este disponibil aici: Strategia și Planul privind egalitatea de gen pentru perioada 2022 – 2026