Institutul de Cercetare a Calității Vieții anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat

MIGRANȚII VULNERABILI ÎN ROMÂNIA. O ANALIZĂ A CALITĂȚII VIEȚII

Student-doctorand VLAD ROȘCA

Componența comisiei:

Președinte: Dr. Simona Stănescu, CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții

Conducător științific: Dr. Sorin Cace, CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții

Referenți: Prof.univ.dr. Doru Buzducea, Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Prof.univ.dr. Ștefan Cojocaru, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Politice

Dr. Șerban Monica, CS II, Institutul de Cercetare a Calității Vieții

Susținerea va avea loc în ziua de 04.08.2023, orele 10:00, la sediul Institutului de Cercetare a Calității Vieții din Calea 13 Septembrie nr. 13, Sala 2374, et.2, aripa Vest.

Textul integral al tezei poate fi consultat, în format tipărit, la Biblioteca Institutului de Cercetare a Calității Vieții

Rezumat teza

Rezumat teza engleza

CV Rosca Vlad

Cv Dr. Simona Stănescu

Cv Dr. Sorin Cace

CV Dr. Șerban Monica

CV Prof.univ.dr. Doru Buzducea

CV Prof.univ.dr. Ștefan Cojocaru

Afișat la data de[1] 12.07.2023


[1] cu minimum 20 zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținerea publică a tezei de doctorat , după aprobarea Cererii pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat