Evaluare intermediară a modelului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”

Evaluare intermediară a modelului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”

Septembrie 2016 – Aprilie 2017

Scop:

  • Oferirea de informații detaliate cu privire la stadiul implementării modelului.

Obiectivele evaluării:

  1. evaluarea modelului per ansamblu, precum și a componentelor PMS și EIC în termeni de relevanță, eficacitate, sustenabilitate;
  2. identificarea elementelor cheie care contribuie la succesul modelului, precum și a principalelor blocaje și obstacole în implementare;
  3. documentarea lecțiilor învățate în relație cu implementarea modelului și propunerea de recomandări pentru îmbunătățirea acestuia;
  4. formularea de recomandări pentru acțiunile viitoare în vederea asigurării sustenabilității și replicării PMS și a EIC la nivel național.

Metodologia evaluării intermediare

Metodologia evaluării intermediare a utilizat metode mixte de culegere a datelor: cantitative (anchete on-line) și calitative (interviuri și focus grupuri), precum și analiză de date secundare, constând în documente produse pe parcursul implementării proiectului de către actori implicați sau documente de politică publică.

Coordonator ICCV: Claudia Petrescu
Echipa de cercetare ICCV: Vlad Achimescu, Eugen Glăvan, Gabriela Neagu, Adriana Neguț, Claudia Petrescu, Simona Stănescu, Gabriel Stănilă, Cristina Vladu
Perioada: septembrie 2016 – aprilie 2017
Finanțator grant: UNICEF
Cuvinte cheie: evaluare intermediară, servicii comunitare integrate, educație incluzivă de calitate

Alte noutăți

România rurală în noul capitalism: 1990-2020

România rurală în noul capitalism: 1990-2020 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) al Academiei Române anunţă lansarea volumului colectiv de studii România rurală în noul capitalism: 1990-2020. Calitatea vieţii oamenilor din mediul rural din România...

Broșura de prezentare a ICCV, incluzând direcțiile de cercetare, programele instituționale, publicațiile relevante și domeniile de expertiză ale Institutului, poate fi descărcată aici:
Institutul de Cercetare a Calității Vieții - 30 de ani de cercetare în beneficiul comunității

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61