Programe de acţiune antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale

Programe de acţiune antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale

2001-2004

Documentare și analiză secundară de date privind nivelul de trai, pe dimensiuni precum educație, locuire, nivelul veniturilor și grupuri preponderent expuse sărăciei. Studiu calitativ (interviuri de profunzime cu beneficiari și autorități locale) privind implementarea legii privind venitul minim garantat în câteva comunități dintre cele cu rate ridicate de sărăcie (regiunile NE și SE).

Parteneri: Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV)

Coordonator(i) ICCV: Simona ILIE

Echipa de cercetare ICCV: Simona ILIE, Adrian Dan, Arpinte Daniel, Surdu Mihai

Perioada: 2001-2004

Finanțator: MECT/IFA (Ministerul Educației, cercetării și tineretului/ Institutul de fizică atomică)

Cuvinte cheie: sărăcie, venit minim garantat, grupuri vulnerabile

Alte noutăți

Atelierul de etică în cercetare

ATELIERUL DE ETICĂ ÎN CERCETARE Program: Dezbateri Științifice Interne, ICCV Organizare: Laura Tufă & Alexandra Gheondea-Eladi   Descriere: Atelierul de etică în cercetare își propune să abordeze în regim participativ o serie de probleme etice din procesul cercetării....

București

Calea 13 Septembrie nr. 13, cod postal 050711

Telefon: 021.318.24.61

Fax: 021.318.24.62

E-mail: iccv@iccv.ro / secretariat.iccv@gmail.com

Urmareste-ne pe

 

Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii

Calea 13 Septembrie nr. 13 Bucuresti

Telefon: 021.318.24.61