Noutati

Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru detalii.
ESA RN 35 “Sociology of Migration” – Midterm Conference 1-2 September 2016, Bucharest   Under the head "Facing a New "Age of Migration"? Methodological Challenges, Conceptual Questions,...
Vă invităm luni, ora 10, la Dezbaterea prilejuită de prezentarea domnului Petre Roman "Reforma post-comunistă: Eșec, succes sau ambele?". Se va desfășura la sala 2320, ICCV. ...
The first international conference of the Romanian Network for Migration Studies (RoMig) In the 5th and the 6th of September 2017, the Romanian Network for Migration Studies (RoMig - http://romig.ro...
NOU! Datele din anunț au fost actualizate. Vă rugăm consultați textul de mai jos!   ORGANIZARE ADMITERE DOCTORAT ANUL UNIVERSITAR 2017-2018   Înscrierile pentru admiterea la doctorat...
Echipa proiectului RemOSM „Remiterea osmozei. Schimbarea valorilor sociale în țara de origine datorită emigrării” (finanțat prin grantul UEFISCDI PN-III-P4-ID-PCE-2016-0245) scoate la concurs două...

Utilizator

Clarificare conditii eligibilitate - Concurs de selectie la studii de doctorat si postdoctorat in cadrul proiectului ID 141086

 GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDITII SPECIFICE

PRECIZĂRI: CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

 

Sprijinul acordat prin FSE va fi direcţionat doar către doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat care îşi înscriu cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste.

Grupul ţintă eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte include numai cetăţeni UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibili doctoranzii înmatriculaţi la instituţiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect, precum şi cercetătorii postdoctorat care provin de la beneficiar sau parteneri și/sau alți doctoranzi şi cercetători postdoctorat care aleg să îşi completeze stagiul de cercetare la altă instituţie de învăţământ superior sau institut de cercetare decât cea unde este înmatriculat doctorand sau activează ca cercetător.

Pentru clarificarea categoriilor de grupuri ţintă avute în vedere în prezenta Cerere de proiecte, precizăm următoarele:

  • Cercetătorii postdoctorat selectaţi ca grup ţintă trebuie să deţină titlul ştiinţific de doctor, obţinut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecţiei ca grup ţintă, cercetătorii care au obţinut titlul ştiinţific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislaţiei naţionale în vigoare.

 

Pentru categoriile de persoane din grupurile ţintă eligibile, dovada apartenenţei la categoria de grup ţintă respectivă se va face astfel:

  • Pentru doctoranzi: document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 enumerate mai sus, în unul din anii universitari: 2011/2012, respectiv 2012/2013 sau 2013/2014;
  • Pentru cercetători postdoctorat: copie a diplomei de doctor/ atestatului de echivalare a titlului ştiinţific de doctor obţinut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral pentru unul dintre domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 enumerate mai sus.
Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala