Noutati

Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru detalii.
ESA RN 35 “Sociology of Migration” – Midterm Conference 1-2 September 2016, Bucharest   Under the head "Facing a New "Age of Migration"? Methodological Challenges, Conceptual Questions,...
Vă invităm luni, ora 10, la Dezbaterea prilejuită de prezentarea domnului Petre Roman "Reforma post-comunistă: Eșec, succes sau ambele?". Se va desfășura la sala 2320, ICCV. ...
The first international conference of the Romanian Network for Migration Studies (RoMig) In the 5th and the 6th of September 2017, the Romanian Network for Migration Studies (RoMig - http://romig.ro...

Utilizator

Concurs cercetător ştiinţific gr. I

La concurs s-au înscris patru candidaţi:

 • Bogdan Voicu
 • Iuliana Precupeţu
 • Manuela Stănculescu
 • Sorin Cace

Fişa candidatului, CV-ul şi lista de lucrări pentru fiecare dintre aceştia pot fi consultate aici.

 

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii organizează concurs de promovare pentru funcţia de Cercetător Ştiinţific gr.I a următoarelor posturi: postul nr. 6, 20, 44 şi 56 din Statul de personal.

Înscrierile se fac la sediul Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii din Calea 13 Septembrie Nr.13, în termen de 30 de zile începând cu 27 mai 2011.

 

I. Condiţii de înscriere:

- Absolvent cu studii superioare, cu titlul de doctor.

- Vechime în specialitate: 9 ani în cercetarea ştiinţifică şi/sau învăţământul superior; 15 ani în profilul postului (ştiinţe sociale şi politice: calitatea vieţii şi politici sociale).

 

II. Acte necesare la înscriere:

- Cererea de înscriere aprobată de către conducere;

- Adeverinţă eliberată de instituţia angajatoare (funcţia, perioada);

- Fişă de evaluare din partea conducerii instituţiei;

- Copii legalizate pentru:

 • diploma de doctor;
 • diploma de studii universitare + foaie matricolă;
 • diplomă de bacalaureat + foaie matricolă;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;
 • adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie;
 • copie act de identitate.

 

III. Conţinutul dosarului de înscriere la concurs:

- Fişa de prezentare a studiilor, poziţiilor şi realizărilor ştiinţifice profesionale, specificată pe baza criteriilor de evaluare;

- Autoevaluare;

- Aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, cu referire la fiecare criteriu;

- Autoevaluarea contribuţiilor incluse în mapa cu contribuţiile ştiinţifice semnificative;

- Asumarea răspunderii în care se afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor false;

- Listă de lucrări structurată în raport cu criteriile de evaluare în ordinea prevăzută de legislaţie:

 • teza de doctorat;
 • cărţi şi capitole de cărţi;
 • articole,  studii  publicate  în  revistele  de  specialitate  de  circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de CNCSIS;
 • studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi străinătate (ISSN şi ISBN);
 • proiecte de cercetare - dezvoltare pe bază de contract/grant;
 • alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice.

- Curriculum Vitae.

 

Notă:

În evaluarea activităţii candidatului se pot trece echivalări conform Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării 318/10.04.2006:

- Un grant/contract de cercetare la nivel naţional obţinut prin competiţie, în calitate de  director de proiect se echivalează cu trei participări în echipa de cercetare

- Un articol ISI se echivalează cu 4 articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu

- Un articol dintr-o revistă inclusă într-o bază de date internaţională se echivalează cu 3 articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu.

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala